DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » Att odla Sant Liv i Gud »

Hur man odlar Sant Liv i Gud

Ett tal som Vassula höll i Jerusalem 1998

Som sista punkt på denna dag skulle jag vilja ge er lite vägledning och fokusera på hur ni kan odla Sant Liv i Gud. Först kanske jag ska påminna er om att jag alltid ber om Hans hjälp inför varje steg jag tar som rör detta ädla uppdrag som vår Herre har givit oss. Det kan gälla små saker som rubriken på detta föredrag. Jag bad Jesus säga mig hur jag skulle formulera den; talet döptes till: Hur man odlar Sant Liv i Gud. Men innan jag forsätter skulle jag vilja dela med mig av en mening som jag tog emot i ett av budskapen av Guds Moder förra månaden, den 9 april. Jag hade helt kort bett Henne hjälpa mig med att formulera dagordningen för ett två dagars möte och Hon sa:

"Jesus kommer att tala om för dig vilka Hans avsikter är, förbli i Hans Frid”

Så, i min barnsliga tro, tror jag att det jag har skrivit ner här verkligen överensstämmer med Hans avsikter.

Jag vill tacka er alla som är här, inte bara för att ni kommit hela vägen till det Heliga Landet för att delta i denna pilgrimsresa och reträtt, men också för allt hårt arbete ni utfört för Sant Liv i Gud och för era ansträngningar med att sprida detta gudomliga Budskap.

Mina bröder och systrar, som ni vet har ni kallats till att ha del i Vår Herres Verk. Men ni måste vara vaksamma och observanta så ni inte faller för njutningslystnad eller andra allvarliga frestelser. Vi har alla kallats att dela Guds frid och att inte framhäva oss själva, i harmoni, frid och kärlek i Jesu Anda. Om detta är fallet forsätter Sant Liv i Gud att existera och spridas på ett ännu kraftfullare sätt än tidigare tack vare att Herren stödjer budskapen, trots alla hinder som lagts i deras väg och den förföljelse som de utsatts för. ”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad...” (2 Kor 4:8-9)

Som jag sade förra året vill Jesus att vi ska vara ödmjuka. Ingen ska arbeta i en anda av konkurrens eller fåfänga. Då skulle ni inte ha Kristus som förebild. Den Helige Paulus undervisade sina apostlar att alltid se den andre som bättre än sig själv. (Ph 2:3). Därför bör ingen ge sig själv titlar som samordnare, eller ordförande eller sekreterare i Sant Liv i Gud. Vi arbetar alla för dessa gudomliga budskap och vi ska arbeta tillsammans.

Den Helige Ande uppmanar oss att arbeta snabbt och effektivt men att aldrig förlora känslan av harmoni och frid. Jesus arbetar i hast. Beviset på denna brådska är den enorma arbetsbörda Jesus lagt på mig de senaste månaderna. Han har sänt mig på omöjliga men ändå möjliga uppdrag i Guds Namn. Ibland vill jag tala om vissa händelser, nu när mitt ”snart” börjar närma sig Hans ”snart”, händelser som trots allt nu ligger mycket nära i tiden. Att detta är ett faktum ser vi eftersom Vår Herre arbetar så snabbt. När jag använder orden händelser ska de inte tolkas som lista över hopplöshet utan som en lista över händelser av hopp och stor glädje.

Liksom förra gången vill jag denna gång be er att ge Gud ett bevis på er kärlek. Förra gången sa jag, och jag uttrycker mig på samma sätt denna gång:

”Jag skulle ha uppskattat att Föreningarna hade spridit Kristi budskap med mer kraft och effektivitet. Vad jag menade var att ni skulle evangelisera genom att förbereda konferenser. Och jag sa: tänk om jag inte kunde resa mer, vad skulle då hända med Sant Liv i Gud? Hur ska vi tolka budskapet som vi tog emot och som säger att Jesus och Maria vid denna tids slut ska utse apostlar, utbilda dem och sända ut dem för att evangelisera? Jag bad er att i Jesu Namn börja evangelisera; här tvekade jag innan jag skrev ned orden ”I Jesu Namn” och bad Jesus visa mig i Skriften att det var rätt. Jag öppnade Bibeln och läste följande ord av den Helige Paulus: ”Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan att visa er till rätta, mina kära barn. Om ni så skulle ha tio tusen lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er ta mig till föredöme. Därför har jag skickat Timotheus till er, mitt kära trogna barn i Herren. Han skall påminna er om mina regler för ett kristet liv så som jag lär ut dem i varenda församling.” (1 Kor 4:14-1).

Jesus säger att om ni tror utan att evangelisera har det inget värde... att evangelisera är också en barmhärtighetens handling, eftersom ni gör det för att rädda själar. Men nu, ett år senare, har detta budskap inte fått mycket gensvar. Bara ett fåtal har följt han uppmaning.

Jag skulle verkligen vilja säga att broder Milheiro tillsammans med syster Isabelle har gjort ett fantastiskt barmhärtighetens arbete när de evangeliserade genom att överlämna böckerna och på så sätt spred SLIG i alla Portugals fängelser. Och tänk på har en ung grupp i Athen lyckades hitta TV-kanaler som accepterat deras regelbundet återkommande vittnesmål. De evangeliserar via TV. Om någon av er vill låta sig inspireras av dessa människor, ta kontakt med dem nu när vi är här. Och om någon vill diskutera med mig, tveka inte att tala med mig under dessa dagar som vi är tillsammans. Om ni vill kalla till ett möte under 1999, kom och tala med mig under vår vistelse så bestämmer vi datum. Inför nästa år är många datum redan inbokade.

Jag vill verkligen understryka att många av er är ”mogna” för att bli vittnen och tala om budskapen. Jesus behöver apostlar. Så varför tvekar ni och varför är ni rädda att ta detta steg? Låt mig berätta en sann historia:

Detta är berättelsen hur vår Herre sammanlänkade broder ”X;s” handled med sin egen och tvingade honom att gå upp på podiet i Kerala och vittna om SLIG, på samma sätt som jag. Det hände när jag inte fick komma in i Indien eftersom jag inte fick något visum. Broder ”X” hade däremot visum och släpptes in utan problem. Jag hade bokade möten från min första tänkta dag i Indien. Mötena var inte små; det skulle bestå av flera tusen åhörare. Tack vare broder Mattam och andra medarbetare hade de planerats in i minsta detalj. Men här satt jag utan visum och i Indien väntade så många på min ankomst. Jag förstod då att broder ”X” var redo att börja sin apostlagärning och på telefon förklarade jag exakt för honom vad Herren ville. Jag sa till honom: ”Var bara mitt eko liksom jag är ett eko; härma mig; var Ekots eko".

Vår Herre Jesus Kristus har förberett många av er och givit er tillräckligt med näring genom dessa budskap och Han har givit er nådegåvor och kraft att tjäna Honom genom kärleksfulla gärningar. Genom att tjäna Honom på detta sätt tjänar ni också er granne. Som jag sa är tjänandet en akt av barmhärtighet eftersom ni ger av er själva till andra; ni uppoffrar er själva. Ni måste förlita er på Den Helige Ande när ni utför detta arbete. Om ni börjar förlita er på er egen styrka, även om era handlingar är hängivna, kommer ni snart att falla och ge upp.

Någon skulle säkert fråga: ”Hur ska vi då göra?”

Vi har många halv- eller heltimmes videos som jag gjort, både på engelska och franska. De finns hos Tom Austin från Schweiz. Ni skulle kunna börja era sammankomster med en av dessa videos, särskilt med dem som berättar om hur budskapen började. Men man får välja beroende på vem man ska möta. Ni skulle kunna annonsera mötet på en liten affisch precis som om ni gjort för mig. Ni kunde göra detta i flera städer i era egna länder och på sätt introducera budskapen. Ni kunde tala om Den Helige Ande eller de Två Hjärtanas Triumf eller om Enhet, eller om Avfallet eller den Heliga Treenighetens intima Kärlek.

Efter att jag nu sagt detta, ber jag alla att vara trogna mot budskapen i SLIG när ni vittnar och att aldrig blanda in andra uppenbarelser även om de kan vara autentiska. Om människor undrar varför kan de komma till mig och fråga.

Många av er har hört mig tala flera gånger. Därför vet ni vad jag säger. Allt jag fått veta har jag fått genom budskapen. Men för att ta detta steg som står över uppdraget att bilda bönegrupper måste de som vill evangelisera ha läst budskapen flera gånger. Broder Umana från Colombia som har skrivit en bok om SLIG har själv läst budskapen sex gånger. Jag vet att Ed O.Connor från universitetet Notre Dame, USA, som skrivit artiklar om SLIG, också läst budskapen flera gånger.

Jag vill varna dem som har en tendens att ta upp ämnen som egentligen inte står i budskapen att vara försiktiga när de vittnar. De som vittnar måste referera till de verkliga budskapen. Kom ihåg att budskapen är budskap om Hopp som ger frid i själen. Det är den Heliga Treenighetens kärleksbrev. Om någon inte skulle presentera dem så, utan skulle tala mer om Satan än om Gud, skulle jag bli tvungen att be dem sluta evangelisera eftersom deras tal inte skulle återspegla ljuset i budskapen. Jesus undervisade mig en gång, och jag glömmer aldrig vad han sa. Han sa att jag, när jag talar, bara skulle säga det som Han visat mig genom budskapen, ingenting annat. Detta är en av Hans värdefulla regler som jag följer för att inte gå vilse.

Olyckligvis finns det personer i våra grupper som alltid har en benägenhet att avvika från den raka kursen och välja en väg som leder till tomma spekulationer. Andra tror att de har fått helandets gåva och att läsa själar. Några påstår saker som inte står i budskapen och talar om tider och händelser som Jesus aldrig förutspått. Deras handlingar och tal skapar bara irrelevanta tvivel från dem som inte tror på budskapen istället för att förmedla Guds avsikter som uppenbarats i tro. Genom att hålla fast vid sina antaganden skadar de budskapen och deras trovärdighet. Jag skulle vilja att de istället vände sina hjärtan till Guds kärlek och sökte styrka i Kristus.

Och när ni vittnar, låt ert tal vara behagligt och klokt och försök anpassa era svar till vars och ens behov. Bed att vår Fader måtte ge oss tillfälle och öppnar dörrar så vi kan sprida budskapen förkunna Guds kärlek och förbarmande.

I ett budskap sa Jesus till mig:

"Frukten av ditt arbete kommer att mångfaldigas i deras händer." (3 mars 1995). 

Det betyder att Han nu önskar evangelisationens gärningar. Det räcker inte att bara ingå i en bönegrupp, innestängd som i en kokong utan barmhärtighetens gärningar. Man måste ge av sin tid, sin fritid eller t.o.m. sitt liv för bröder och systrar där ute i öknen som också de behöver lära känna Guds Kärlek.

Jag fick för någon tid sedan ett kort från en präst På kortet stod följande tryckt: Du anstränger dig för att vara omtänksam, du anstränger dig för att vara trevlig, du anstränger dig för att vara tjänstvillig och du gör det utan att fundera över saken (rimmar på engelska!). Så låt också oss alla följa dessa inspirerande ord. Ja, om du älskar din nästa såsom dig själv kommer du att anstränga dig för att nå varje själ som behöver få känna att Jesus älskar även dem.

Sluta vara rädda; gå ut och evangelisera och bevisa din tro på evangelisation. Det är ett sätt att förhärliga Gud. Gud sa många gånger till mig: ”var mitt eko!” Idag säger jag er: ”gör som jag.” För som ni är ekot av Ekot är ni ett eko av Guds budskap, såsom jag har varit ett eko av dem, och kom alltid ihåg vårt motto: att återgälda ont med gott.

Om ni tillåter Den Helige Ande att vägleda er behöver ni inte frukta att ni ska ge efter för frestelser eller att avvika från budskapens innehåll. Om det råder osämja mellan människor eller de klöser ögonen ur varandra säger den Helige Paulus: ”Se upp för ni kan förstöra hela gemenskapen.” Denna sortens anda kommer inte från Gud. Det Anden förmedlar är något helt annat: kärlek, glädje, frid, tålamod. Vänlighet, godhet, tillit, mildhet och självkontroll. Så låt oss överlämna oss själva till Den Helige Ande och låt Honom leda oss och visa oss vägen.

Vi har fler tidskrifter och nyhetsbrev än förra året, vilket är ett gott tecken; i år har vi många fler bönegrupper än förra året. Det är också ett gott resultat av vårt arbete; och vad gäller mig själv har jag fler inbjudningar till främmande länder som vill höra budskapen. Varifrån tror du att allt detta kommer om det inte är från vår Herre Själv som sträcker ut sin Mäktiga Hand när vi är öppna och gör Hans Vilja!

Som Jesus säger till mig: ditt uppdrag är inte slutfört ännu, det säger även jag, ditt uppdrag är ännu inte slutfört. Milen som jag skulle vandra med Honom som Han talade om tidigare tycks ha dragits ut som en resår och tycks vara utan slut. Så jag hänger i Hans Mantel när Hans steg blir snabbare för var minut...

Glöm aldrig att Herren står på vår sida. Han var alltid med mig och gav mig kraft under tider av förföljelse och när många fortfarande ifrågasätter allt jag gör eller säger. ”Jag trodde och därför talade jag” (Ex 34:33). Gud kommer aldrig att svika mig utan kommer alltid att ge mig kraft så att Hans hela budskap genom mig kommer att förkunnas för hela världen. Herren kommer alltid att rädda mig från alla onda attacker med Sin mäktiga Hand, och Han kommer en dag att föra mig i trygghet till Hans himmelska gårdar. Ära vare Han från evighet till evighet.

Låt oss därför bli fogliga som lamm. I denna foglighet kommer vi att finna Den Helige Andes närvaro. Hans närvaro kommer att kännas inom oss som en förtärande kärlekens eld. Låt vår Härskare behärska våra liv och leda oss med band av kärlek så att vi blir Den Högstes vittnen och utan rädsla förkunnar Hans Ord, och på så sätt blir hängivna apostlar i denna sista tid. I ett budskap säger Herren:

"Dessa apostlar i denna sista tid kommer att åberopa Gud deras Fader och Gud deras Fader kommer att kalla på deras ande; deras tungor skall genomborra Min Kyrkas fiender, som ett tveeggat svärd, genom att tydliggöra deras irrläror; de kommer inte att vackla eller känna rädsla eftersom Jag kommer att ge dem mod. De kommer att bryta ned deras irrläror och trohet och sanning kommer att komma i dess ställe."

Så låt oss dyka ner i Jesu och Marias hjärtan och få styrka från deras Två Hjärtan så att vi kan gå ut i världen och bli som krigare i striden i denna sista tid för att utan rädsla förkunna Guds Ord och förkunna Sanningen. Amen.

 
Mission
Vassulas kommande möten
Vassulas möten världen över
Rapporter från Vassulas möten
Evangelisation
    Ett brev från Vassula om evangelisation och bönegrupper
    Hur man engagerar sig nu
    En inbjudan att evangelisera
    Att odla Sant Liv i Gud
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula om att vittna
    Hjälpresurser för att främja SLIG
    Kontakta oss
Gåvor och stöd

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

New York – möte med Conchita av Garabandal
 
DAGENS BUDSKAP:

Stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message