DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission »

Välkommen till avdelningen för mission


Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla". Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla".

Som Fadern har sänt mig,
sänder jag er".

(Joh 20:20-21)

Liksom Fadern sände Mig för att vittna om Hans Kärlek och förhärliga Hans Namn, så sänder Jag också dig;

Jag blev sänd för att göra Hans Namn känt, och Jag lovade att fortsätta göra det känt, och det gör Jag; Mitt Ord är Sanning; var inte förvånad när Jag ibland besöker dig för att påminna dig om Fadern, så var nu också du Mitt vittne; Jag har utvalt ett fåtal för att manifestera Min Kraft i dem och visa världen Mina väldiga Rikedomar och så förhärliga Mitt Namn; i dina dagar framträder Jag och Min Moder för ett antal människor; Jag har tecknat Mitt Namn med olja över dem för att göra också dem i stånd till att utföra det arbete Jag har gett dem; be för dessa själar att de också kan fullborda sitt uppdrag med iver och så förhärliga Mig;

7 December, 1993

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

DAGLIG BÖN FÖR DENNA MISSION

Himmelske Fader,
I Din Son
Jesu Kristi
namn, står vi emot alla onda andar som attackerar Vassula och läsarna av Sant Liv i Gud.
I Ditt Namn ber vi emot alla förbannelser, allt hat, alla onda avsikter.
I Ditt Namn avfärdar vi alla onda andar och vi ber att Jesu Kristi dyrbara blod täcker och beskyddar Vassula och alla som arbetar med henne.
Vi ber Maria Kyrkans Moder och Apostlarnas och Änglarnas Drottning att vakta och beskydda Vassula i hennes mission och under hennes resor.
Se även Bön för världens omvändelse
 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Det är Min Rättvisa som verkställs
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message