DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Bisschop Anil Joseph Thomas Couto »

Bisschop Anil Joseph Thomas Couto

Bisschop Couto van Delhi, India, spreekt WLIG-pelgrims toe in mei 2005

(…) De heilige Catharina van Sienna en alle andere grote heiligen die eens een grote stempel op de geschiedenis hebben gedrukt - daar hoef ik jullie niet over te vertellen - en die de Paus uitdaagden en overtuigden en dergelijke, om terug te keren naar het Leven volgens het Evangelie.

Ik moet bekennen dat ik er in het begin niet al te veel mee bezig was. Ik had in 1990 een ervaring met Vassula in Delhi, voordat ik bisschop werd. Ik was net terug uit Rome na mijn Oecumenische studie. We hadden een zeer mooie ontmoeting met alle Priesters enzovoort. Maar in die tijd heb ik het niet zo serieus genomen, ik zei: er zijn tegenwoordig zoveel mensen zoals zij in de wereld, en zo verder. Maar toen ik haar geschriften begon te lezen, haar boodschappen enzovoort, zei ik: zij is waarachtig, zij is echt en een weg naar Eenheid. Toen ik gisteren aan het lezen was, was er niets anders dan Bekering, Nederigheid, Liefde en elkander begrijpen en aanvaarden op het niveau van het hart, en ik zie het gebeuren.

Het is gedurende de afgelopen vier dagen voor de eerste maal in mijn leven gebeurd, en ik ben er zeker van dat dit de ervaring is voor velen van ons. Voor de eerste maal in ons leven hebben we gezamenlijk de Eucharistie beleefd. De Orthodoxen, de Katholieken, de Anglicanen, enzovoort. Natuurlijk zeiden we dat de andere Protestantse groepen er niet waren en dat wanneer ze er waren geweest, zij ook aan de Heilige Eucharistie zouden hebben deelgenomen. We zouden kunnen overwegen om ze in de volgende Pelgrimage erbij te hebben, met de nadruk op het Woord van God. En zien hoe het Woord van God, hoe onze eigen ervaring, het geloof in Jezus Christus, onze christelijke ervaring van discipelschap, en zo verder, ons allemaal kan verenigen en dan zou het hen naar de Heilige Eucharistie leiden en naar de gehele traditie van de Katholieke traditie, die we allemaal delen en niet enkel de Rooms-katholieken. Om hen te leiden naar het volledige begrip van wat de Kerk is. De volledige traditie van de Kerk.

Dus dat kan ons plan zijn voor de volgende Pelgrimage. Om anderen erbij te halen die niet geloven in de Eucharistie als het centrum van Eenheid. Maar zeker wel het Woord van God als het centrum van Eenheid. Ik ben er zeker van voor ons allemaal; het Woord van God is het fundament. Wij realiseerden ons dit in Delhi toen onze Paus Johannes Paulus II stierf en we een Oecumenische gebedsdienst hadden. We kwamen met zo velen van hen tezamen en iedereen sprak zo mooi over de dood en verrijzenis, het hele geloof dat we allemaal delen. Dus we zeiden, we kunnen ons misschien niet verenigen aan de Eucharistische tafel, maar we kunnen ons zeker verenigen aan de tafel van het Woord van God. Daarom kunnen we de Protestanten erbij halen en dat zal ook een kans voor ons zijn om het geloof dat we allemaal gemeen hebben te delen en uiteindelijk om hen naar de Eenheid van de Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk te brengen.

Dus, heel erg bedankt Vassula. Bedankt dat u mij deze kans hebt gegeven.

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message