DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie »

Welkom bij de rubriek Missie


Ineens was Hij binnen en ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u!" Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u.

Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie."

(Joh. 20:20-21)

...zoals de Vader Mij gezonden heeft om te getuigen van de grootte van Zijn Liefde en Zijn Naam te verheerlijken, zo zend Ik ook jou.
Ik was gezonden om Zijn Naam bekend te maken, en Ik heb gezegd dat Ik zal doorgaan Hem bekend te maken en dat doe Ik; Mijn Woord is Waarheid; wees niet verrast als Ik nu en dan neerdaal om jullie aan de Vader te herinneren, dus nu, dochter, wees jij ook Mijn getuige; Ik heb enkelen uitgekozen om in hen Mijn Macht te manifesteren en aan de wereld de diepten van Mijn Rijkdommen te onthullen, om Mijn Naam te verheerlijken; in jouw dagen verschijnen Ik en Mijn Moeder aan een aantal mensen; Ik heb hen geheel met Mijn Naam in olie getekend om ook hen in staat te stellen het werk uit te voeren dat Ik hun gegeven heb; bid voor deze zielen, zodat ook zij hun zending met ijver mogen vervullen om Mij te verheerlijken;

7 december 1993

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 

DAGELIJKS GEBED VOOR DEZE MISSIE

Hemelse Vader,
In de Naam van Uw Zoon, Jezus Christus,
staan ​​we op tegen alle boze geesten die Vassula en de lezers van Waar Leven in God aanvallen.
In Uw Naam bidden we tegen alle vervloekingen, alle haat, alle kwade intenties.
In Uw Naam wijzen we all boze geesten af
en we bidden dat het Kostbaar Bloed van Jezus Christus
Vassula en iedereen die met haar werkt zal bedekken en beschermen.
We vragen Maria, Moeder van de Kerk en de Koningin van de Apostelen en Engelen,
om over Vassula op haar missie te waken en haar te beschermen op haar reizen.
See also Gebed voor de Bekering van de Wereld
 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message