DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Paus Johannes Paulus II »

Paus Johannes Paulus II

“Moge God haar zegenen”
Onderstaande is een verslag van een privé-ontmoeting met Paus Johannes Paulus II op 14 februari 1998.

The Pope
De Paus die het dictaat van Vassula leest, geschreven op de eerste pagina van een bundel van Waar Leven in God-boodschappen.

Samen met twee vrienden, Anu en Abhay George, afkomstig uit Kerala in India, maar nu woonachtig in Denemarken, had ik, Niels Christian Hvidt, de mogelijkheid om deel te nemen aan de Mis van de Heilige Vader in zijn privékapel. Het was de 10e februari 1998.

Tien priesters concelebreerden met de Heilige Vader, en samen waren we met 23 leken aanwezig. Na een zeer mooie en sobere Mis ontving de Heilige Vader ons in de Audiëntiezaal dicht bij de privékapel, Rozenkransen verspreidend en ons zegenend en groetend. Ongeveer vijf mensen hadden geschenken voor de Heilige Vader meegebracht.

Ik had het 10e deel van Waar Leven in God in het Frans bij me. Een paar maanden eerder had Vassula het aan de Heilige Vader opgedragen en het boek aan mij gegeven. Binnenin stond op de eerste pagina:

Pour le Saint Pere Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

Voor de Heilige Vader Johannes Paulus II.
Moge God u zegenen en u beschermen,
Vassula 

Toen hij bij mij kwam, had ik het boek in mijn hand. Nadat ik de Rozenkrans had ontvangen en zijn hand had gekust, zei ik in het Duits: "Ik heb een heel belangrijk boek voor u meegenomen, het is het boek van Vassula." De Heilige Vader antwoordde met belangstelling: "Ah! Vassula!" Ook Mgr. Stanislaw Dziwizs, gedurende tientallen jaren de persoonlijke secretaris van de Paus en drie dagen daarvoor officieel als bisschop benoemd, zei met belangstelling: "Vassula!" Beiden herkenden duidelijk haar naam.

Ik ging toen verder met te zeggen: "Ze heeft het aan u opgedragen". Met oprechte en warme belangstelling bekeek de Paus het boek, opende het en zag Vassula's groet en zei toen: "Gott segne sie": "Moge God haar zegenen". Hij maakte het kruisteken over het boek. Toen gaf hij het aan Mgr. Mietec, die de geschenken aanneemt, zodat de Heilige Vader het na de audiëntie kon bekijken.

Voordat hij doorging naar de volgende persoon van de groep, zei ik tegen hem: "We bidden heel veel voor u, Heilige Vader", waarop hij antwoordde: "Dank u!"

Niels Christian Hvidt

 


 

Het volgende citaat van Paus Johannes Paulus II, gegeven bij een speciale algemene audiëntie in Castelgandolfo, is afkomstig uit de Spaanse editie van L'Osservatore Romano, gedateerd op 16 augustus 1996.
(Deze Apostolische zegen kwam, natuurlijk, 9 maanden na de Notificatie)

 

"Ik groet hartelijk de personen van de Spaanstalig sprekenden hier aanwezig, met name de religieuzen van de Congregatie van 'Sint-Theresia van Jezus' en DE SPIRITUELE GROEPEN VAN ‘WAAR LEVEN IN GOD'.

Ik wens ze allemaal een spirituele zomer toe, die hen zal helpen om hun Christelijke belofte te herbevestigen, zodat hun genereus antwoord aan God getuigenis kan zijn van Zijn liefde in de wereld. Ik geef u met genegenheid en aan uw dierbaren, de Apostolische zegen."

Voor een video van de bovengenoemde gebeurtenis, zie HIER

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message