DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II »

Patriarch van Alexandrië en heel Afrika, Theodorus II

De Patriarch van Alexandrië en heel Afrika, Theodoros II, opende de deuren van het Patriarchaat in het Alexandrië van Egypte in april 2008 met een verwelkomende omhelzing en gaf een ontroerende toespraak in de Troonzaal om WLIG en Vassula officieel te verwelkomen. Dit is wat hij zei:

"Uit het diepst van mijn hart wens ik jullie allemaal officieel te verwelkomen, hier in de Troonzaal, waar onze metgezel de Heilige Marcus is, Apostel en Evangelist. Vanochtend ontving ik jullie in het klooster van St. Savvas, een bescheiden klooster dat gesticht werd in de 4e eeuw. Vandaag groet ik u hier officieel, in ons Patriarchaat, wier geschiedenis zich uitstrekt over 2000 jaar vanaf de tijd van Jezus Christus tot op heden.

Dus, aan de ene zijde, met uitzondering van de apostel Paulus, hebben we onze geschiedenis met betrekking tot de grote apostelen, wiens opvolgers de grote kerkvaders waren. Die geschiedenis brengt ons naar de huidige tijd, en dus kunnen jullie aan je rechter- en linkerzijde alle Patriarchen zien die voor Alexandrië zijn aangesteld.

Dit alles is ons erfgoed, de toekomst ligt voor ons: het is voor ons het hele land van Afrika. Daarom wil ik dat u weet dat ik, voordat ik de trap naar de troon van St. Mark heb bestegen, een zendeling was in Kameroen, Soedan, Gabon, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Botswana en Angola. Als zendeling heb ik Afrika echt leren kennen: de moeilijkheden waarmee het wordt geconfronteerd en de enorme armoedeproblematiek, maar vooral tijdens mijn reizen ontmoet ik mensen die zoeken - op zoek naar de liefde van Jezus. Dat is de reden waarom ik, Vassula, erg ontroerd was toen jullie allemaal een paar minuten geleden voor Jezus Christus zongen, terwijl mijn gedachten onmiddellijk naar al mijn Afrikaanse kinderen gingen, die ook hun handen naar de hemel opheffen en in duizenden talen over Christus zingen; de liefde van Christus die we zo hard nodig hebben. Ik ben van plan binnenkort een lange reis naar Ghana te maken, ben onlangs teruggekeerd uit Madagaskar.

En nu wil ik jullie allen van harte verwelkomen, vooral jou, Vassula, zoals ik vanmorgen in de kerk zei, welkom in jouw thuisland, welkom in het land van je geboorte en gegroet is iedereen die jou vergezelt. Zoals ze hier zeggen, Vassula: "Iedereen die drinkt uit de wateren van de Nijl vergeet nimmer dit land."

Ik zou ook de Bisschop uit India willen begroeten - welkom dierbare broer van ons Apostolisch Patriarchaat. Ik wil de monnik verwelkomen, u, Zuster, u, Vader en u, Vader van de Rooms-Katholieke Kerk, en u vertellen dat wij u met veel liefde ontvangen, wij houden van u en dat wij onder dezelfde bescherming en liefde staan van onze Grote Heer, Jezus Christus.

Vassula, ik wil je graag bedanken voor deze gelegenheid om de komende dagen samen te zijn. Vanavond zullen we samen de Passie van onze Heer volgen. Morgen zullen we Hem aanbidden voor Zijn Epitaph (Graf) en we zullen doorleven, in onze vurig kloppende harten, Zijn Passie en Zijn Verrijzenis. En die vreugde - dat is mijn wens - dat de vreugde van de Verrijzenis en het Licht altijd bij ons kan zijn, alle dagen van ons leven. In de naam van Jezus Christus wens ik jullie allemaal en jullie families te zegenen en weet alsjeblieft dat de deuren van Alexandrië en het Patriarchaat altijd voor jullie open zullen staan. Dank jullie."

WLIG neemt deel aan het Grieks Orthodox Pasen, Alexandrië, Egypte - April 2008

Bekijk een video van de bijeenkomst in Alexandrië

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message