DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Kardinaal Sfeir »

Kardinaal Sfeir

Zijne Eminentie Kardinaal Mar Nasrallah Peter Sfeir, de Maronitische Patriarch van Antiochië en heel het Oosten spreekt de WLIG pelgrims toe

Kardinal Sfeir heet Vassula en WLIG Pelgrims welkom, Mei 2005 (Klik om te vergroten)

We heten jullie welkom in Libanon. De oecumenische beweging is de Universele Kerk dierbaar en jullie weten dat de Katholieke Kerk haar best heeft gedaan om eenheid tussen Christenen tot stand te brengen.

De Katholieke Kerk heeft een speciale commissie onder leiding van een kardinaal en deze kardinaal streeft ernaar contact te leggen met alle vertakkingen van het christelijk geloof, om het pad van eenheid te zoeken. U weet heel goed dat de Maronitische Kerk een Katholieke Kerk is, en geen equivalent kent in de orthodoxie. Sinds haar geboorte (de Maronitische Kerk), was en zal zij, met Gods zegen, blijven zoals ze is. De Maronieten zijn verspreid over de hele wereld, vooral in de Westerse wereld.

Ik geloof dat sommigen van jullie in verschillende landen Maronieten hebben ontmoet, of dat nu in Brazilië, Australië, Canada, de Verenigde Staten of Venezuela is. We verlangen net als jullie naar deze eenheid die door onze Heer Jezus Christus werd gewenst toen Hij zei: "wees één zoals Ik en U, Mijn Vader, één zijn". We weten dat mevrouw Vassula eerder in Libanon is geweest en ernaar streeft deze eenheid te bereiken. We weten ook dat ze haar leerstellingen en gedachten heeft gepresenteerd aan de Apostolische Stoel die enkele geschriften over dit onderwerp heeft gepubliceerd. We willen dat ons geloof één is in Jezus Christus die onze Redder en Verlosser is. Als er meningsverschillen waren die doorheen de geschiedenis zijn gebeurd, om welke reden en voor doeleinden dan ook, we vragen God om ons allemaal onze beledigingen te vergeven en ons terug te brengen tot eenheid. Deze eenheid is ons getuigenis voor hen die niet in Christus geloven, omdat geen enkele verdeeldheid onder ons, geloof kan genereren, hetgeen precies is wat onze Heer Jezus Christus al aangaf. Wij bidden met jullie omwille van deze eenheid, moge God het vervullen in de vorm en met de datum die Hij geschikt acht.

Ik vraag God om de juiste paden voor jullie en voor ons te openen, zodat we Zijn goedkeuring verkrijgen, en zodat we in staat zijn te getuigen aan de wereld, een getuigenis van eenheid en niet van verdeeldheid, deze eenheid waar de wereld nu dringende nood aan heeft, vooral die van de Christenen. Dank dat jullie naar Libanon bent gekomen. Libanon is het land waar Christenen van alle denominaties zich hebben verzameld, en zoals jullie moeten weten, zijn er in totaal 18 denominaties. Ja, deze denominaties bestaan uit 6 Katholieke, 5 Orthodoxe, de rest zijn de Islamitische, omdat er ook bij hen onderscheid is. Zoals je weet, zijn Moslims verdeeld in Soennieten, Sjiieten, Druzen, enzovoort. Dat is de reden waarom Libanon wordt beschouwd als de smeltkroes voor alle mensen. Ze weten dat ze met elkaar moeten leven met wederzijds begrip, geloof en liefde, elkaar met oprechtheid helpend. We vragen God om met jullie te zijn, moge Hij jullie zegenen en jullie helpen bij dit streven naar de voltooiing van deze Eenheid. Dank jullie.

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message