DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk »

 

Wat zegt de Kerk?
 
  Kardinaal Ratzinger de huidige Paus Benedictus de XVI
"De situatie is gewijzigd."
wanneer u wordt gevraagd, "wat zal uw officie antwoorden als iemand vraagt of de kennisgeving nog steeds geldig is?," Lees verder...
 
  De Patriarch van Alexandrië en Heel Afrika, Theodoros II
" Ik zou jullie allemaal willen verwelkomen uit het diepst van mijn hart, vooral jij, Vassula, zoals ik vanmorgen in de kerk zei, welkom in je thuisland, welkom in je geboorteland en gegroet iedereen die je vergezelt." Lees meer...
 
Archbishop Jeremiah, Ukranian Orthodox Church   Aartsbisschop Jeremiah /FERENS/ van de Oekraïense Autocefale Orthodoxe Kerk in Zuid-Amerika
"Duizenden mensen van verschillende plaatsen in de wereld worden begunstigd ... gezegend met de Genade van God, na het lezen van de boodschappen die door mevrouw Vassula zijn overgebracht, en de grootste zegen voor de mens is de Genade van bekering." Lees verder...
 
  Kardinaal Franjo Kuharic, Aartsbisschop van Zagreb
"Wat zij zegt conformeert zich aan de waarheid van het Evangelie" Lees verder...
 
  Kardinaal Napier, Aartsbisschop van Durban
"Het is daarom redelijk om categorisch te verklaren dat Vassula wat de Kerk betreft geen enkele bedreiging vormt voor het Katholieke geloof. De boodschappen die via haar worden gecommuniceerd, stemmen overeen met de eigen oproep van de Kerk tot bekering en een terugkeer naar de basis van het geloof, in het bijzonder de basisgebeden zoals de Rozenkrans en andere devoties die eens zo gewoon waren in het katholieke gezin en parochiale geestelijke leven." Lees verder...
 
  Kardinaal Sfeir, Maronitische Patriarch van Antiochië en heel Het Oosten
"God zij met u en zegene u en helpe u bij dit streven naar het pad van deze eenheid." Lees verder...
 
  Kardinaal Toppo, Aartsbisschop van Ranchi
"Het verrassende is dat Vassula geen catechese-onderricht heeft gehad, laat staan een theologische opleiding, en toch lijkt haar charismatische leer in overeenstemming te zijn met de Heilige Schrift, de Traditie en de geschriften van geleerden en heiligen... " Lees verder...
 
  Aartsbisschop Ramon C. Arguelles, Aartsbisschop van Lipa Stad, Filippijnen
"Het maakt niet uit wat voor leven mevrouw Ryden heeft geleefd, zij kan zijn en is al een goddelijke instrument in onze dagen om Gods droom te verwezenlijken, de droom van de Heilige Vader, de droom van de Kerk, dat wellicht de grootste gebeurtenis van de eerste jaren van de Derde millennium zal zijn: DE EENHEID VAN ALLE DISCIPELEN VAN CHRISTUS!Lees verder...
 
  Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi
"... Alles wat we hebben gehoord is wat er in de Bijbel staat geschreven, maar dan op een zeer persoonlijke manier en laat zien dat de Heer blijft spreken. Hij is wonderbaarlijk in Zijn wegen - Hij is een God van verrassingen en wij weten niet wie Hij zal gebruiken om Zijn boodschappen over te brengen. ... Vassula, bedankt. God zegene je en jouw bediening.Lees verder...


Aarsbisschop Frane Franic, Aartsbisschop Emeritus van Split en Makarska
"Bij het lezen van de boeken van de goddelijke boodschappen en wetende dat de auteur, mevrouw Vassula Ryden, een dochter is van de Grieks-Orthodoxe Kerk, was ik erg onder de indruk om in hen een trouw te vinden, en ik ben er vast van overtuigd, een absolute trouw aan alle geopenbaarde waarheden zoals geleerd en uiteengezet door de Katholieke Kerk."


Aartsbisschop David Sahagian van het Armeense Patriarchaat van Jeruzalem
"Het is een voor ons gelegenheid met een groot genoegen en persoonlijke voldoening om in u een nieuwe katalysator van spirituele verjonging te herkennen."
 
  Aartsbisschop Seraphim, Zijn Eminentie Aartsbisschop van Johannesburg en Pretoria
"... Een andere belangrijke aanwijzing in de boodschappen is de noodzaak om de eenwording van het Mystieke Lichaam van Christus te ondersteunen, met andere woorden de eenheid van de Kerken en, bovendien, de zichtbare versterking van de geestelijke banden tussen de Kerken beginnend met alle Christenen die samen op dezelfde datum de verrijzenis van Christus vieren.Lees verder...
 
  Bisschop Joao Terra, hulp-Bisschop Emeritus van het Aartsbisdom van Brazilië-DF
De Boodschap van "Waar Leven in God" en Paus Franciscus Lees verder...
 
  Bisschop Anil Couto, Bisschop van Delhi
"zij is echt, ze is echt en een weg naar Eenheid..." Lees verder...
 
  Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
"Zolang mensen een zuiver hart hebben en een zuivere geest, zal God hun ogen openen en zullen ze Hem van Aangezicht tot aangezicht zien - niet als iemand daarboven in de hemel, maar actief in ons midden, in onze wereld. Dit is wat Waar Leven in God probeert te vertegenwoordigen." Lees verder...
 
  Bisschop Karl Sigurbjörnsson, Lutheraanse Bisschop van IJsland
"Haar heilige gave is Gods bedeling aan Zijn Kerk, een rustgevende manifestatie van geloof." Lees verder...
 


Bisschop Theofylaktos' Welkomswoord 
Grieks-Orthodoxe Bisschop van Babylon spreekt de TLIG Pelgrims toe in Cairo, Egypte
 
Bishop Georges Kahale   Monseigneur Georges Kahhale Zouhairaty, Bisschop – Exarca & Apostolico van de Grieks – Melkite-katholieken van Venezuela
" Met haar openheid en relaties, op internationaal niveau, heeft Vassula door gebed en "Waar Leven in God" een oecumenische relatie en solide basis voor de interreligieuze dialoog van de XXI Eeuw voor menselijke eenheid gecreëerd." Lees verder...


Fr. Ion Bria prof. in de Orthodoxe Theologie
Fr. Ion bespreekt het boek, "Fire of Love" (Vuur van Liefde), uitreksels uit "Het Ware Leven in God" over de Heilige Geest
 
Andere behulpzame bronnen
 


Paus Johannes Paulis II
Aan de Paus werd een volume van Waar Leven in God aangereikt door Niels Christian Hvidt


Verderer CDF Hulpbronnen 
Brieven, boeken en commentaren betreffende de Notificatie en het CDF


Internationale Bibliografie 
Boeken geschreven door theologen, geleerden en geestelijken uit de gehele wereld over de Boodschappen van Waar Leven in God


Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van meer dan 800 events waar Vassula in de gehele wereld heeft gesproken


Liefdadigheid, 'Daden van Liefde’
Waar Leven in God groepen uit de gehele wereld richten Beth Myriam (Huis van Maria) projecten op om de armen en de hongerigen te helpen


Oecumene & Spiritualiteit
Vassula werd gevraagd om over eenheid te spreken op een internationaal oecumenisch symposium in Farfa, Italië


Het Vassula Enigma
Schrijver Jacques Neirynck interviewt objectief Vassula Ryden en stelt prangende vragen waarop velen het antwoord willen hebben

 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Stel Ons In Staat Onze Zonden Te Zien Met Uw Ogen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Dit Is Mijn Gerechtigheid Die Wordt Uitgevoerd
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message