DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Bisschop Joäo Terra »

Bisschop Joäo Terra

De Boodschap van "Waar Leven in God" en Paus Franciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar mijn mening is het grote theologische charisma dat Vassula bezit, om de dialoog voor te bereiden, of Christus' ontmoeting met de hele mensheid die, in alle regio's van de aarde, oprecht naar God zoekt. Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een man die door het leven gaat op zoek naar een kostbare parel (Mt. 13, 45).

In de Encycliek van Paus Franciscus over het geloof, "Lumen Fidei", “Licht van het Geloof”, stelt dat "de religieuze persoon iemand is die God wil leren kennen in de dagelijkse ervaringen van het leven (LF # 35).

Een afbeelding van deze zoektocht zijn de Drie Koningen uit het Oosten die door de ster naar de kribbe in Bethlehem worden geleid (Mt. 2, 1-12). Het licht van God manifesteerde zich aan hen als de weg; als een ster die hen begeleidt langs het pad dat nog moet worden ontdekt... Vandaar dat de religieuze persoon zich onderweg moet bevinden, klaar moet staan om zich te laten leiden, zijn eigen zelf op te geven om God te ontmoeten die nooit ophoudt te verbazen. "Jezus' bekentenis, als de enige echte Redder, bevestigt dat het Licht van God zich in Hem concentreerde, in Zijn "lichtgevende leven", waarmee Hij de oorsprong en de voltooiing van de Geschiedenis openbaart" (LF # 35).

Er is geen menselijke ervaring, geen menselijke route voor God die door dit licht niet kan worden omarmd, verlicht en gezuiverd door dit licht. Hoe meer je doordringt in deze open cirkel geleid door het licht van Christus, des te meer zal je het pad van elke persoon die tot God leidt kunnen begrijpen en begeleiden (LF # 35). De focus van Paus Franciscus' Encycliek, die spreekt over de waarde van het zoeken naar God in religies en over de polarisatie in Christus, de enige Verlosser, is volledig in overeenstemming met de geschriften van “Waar Leven in God”. Alle inspanningen van Vassula om de geloofsdialoog tussen de diverse christenen aan te moedigen, hebben nu een duidelijke steun gekregen van de leringen in de Encycliek "Lumen Fidei" “Licht van het Geloof”. Ik zal nu enkele van de affirmaties van paragraaf #47 over "de eenheid en de intelligentie van het geloof" aanhalen.

"Vandaag zou het heel realistisch lijken om de eenheid van christenen te baseren op een gemeenschappelijk engagement: door vriendschap, delen in dezelfde successen met dezelfde doelen; maar we voelen nog steeds grote moeilijkheden bij het opvatten van een eenheid in dezelfde waarheid. Het lijkt ons dat een dergelijke vereniging in strijd zou zijn met de vrijheid van gedachte en de autonomie van de persoon. Integendeel, de ervaring van liefde vertelt ons dat het mogelijk is voor ons om een gemeenschappelijke visie te hebben, precies in de ervaring van (de) liefde. Vanuit hier leren we de realiteit door de ogen van de ander te zien; en dit, verre van het ons te verarmen, verrijkt het onze manier van naar de dingen te zien. Ware liefde, in zover goddelijke liefde betreft, eist de waarheid en wordt in het gemeenschappelijke begrip van de waarheid, die Jezus Christus is, standvastig en diepgaand. Dit is ook de vreugde van het geloof: de eenheid van een visie in één lichaam en in één geest. In deze betekenis kon de Heilige Leo de Grote bevestigen: "Als geloof niet één is, is het geen geloof".

"Wat is het geheim van deze eenheid? 1) Op de eerste plaats is geloof één door God's Eenheid, bekend en beleden. Alle artikelen van het geloof verwijzen naar Hem; het zijn paden die ons leiden naar de kennis van Zijn wezen en Zijn handelen. Op deze manier bezitten ze een superieure eenheid ten opzichte van al het andere". (LF #47) Vervolgens is geloof één omdat het zich richt tot de Ene en Enige Heer, tot het leven van Jezus, tot de concrete geschiedenis die Hij met ons deelt. (# 47) 3) Ten slotte is geloof één omdat het wordt gedeeld door de hele kerk, die één lichaam en één geest is: in gemeenschap met het enige onderwerp dat de Kerk is. Daarom ontvangen we een gemeenschappelijke visie. We belijden hetzelfde geloof en we houden onszelf in leven door dezelfde Geest van liefde. Op deze manier zullen we een één en enig licht uitstralen dat een één en enig zicht heeft om de realiteit te doordringen" (LF #47).

Alle pogingen van "Waar Leven in God" met het doel om het Priesterlijke Gebed van Christus te vervullen: "Vader, dat zij allen één kunnen zijn, zoals Wij één zijn" (Joh. 7), worden nu bevestigd door Paus Franciscus 'eerste Encycliek "Lumen Fidei" “Licht van het Geloof”.

+ Joäo Evangelista Martins Terra, SJ

Emeritus Hulpbisschop van het Aartsbisdom van Brasilia-DF-Brazilië Tel. +55 61 3223.9452

Brazilië, 24 augustus 2013

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message