DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India »

Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India

Vassula sprak in 2006 op de St. Columbus School gevestigd in New Delhi. Toen ze eindigde, sprak ook Aartsbisschop Concessao, die aanwezig was tijdens de toespraak. Het volgende is een samenvatting van zijn opmerkingen

"Alles wat we hebben gehoord is wat er geschreven staat in de Bijbel, maar dit is dan op een zeer persoonlijke manier en het toont dat de Heer blijft spreken. Hij is wonderbaarlijk in Zijn wegen - Hij is een God van verrassingen en we weten niet wie Hij zal gebruiken om Zijn boodschappen bekend te maken. Er was een tijd dat Vassula niet praktiseerde - de Kerk betekende niets voor haar. Dit is een enorme bron van hoop voor ons allemaal. De Heer is bezorgd om ons en vergezelt ons op onze pelgrimstocht hier op aarde. Ze benadrukte de plaats van liefde in ons leven en de wens van de Heer dat we allemaal verenigd zijn, en om gescheiden te zijn is op zichzelf een staat van zonde. Over een paar dagen vieren we het octaaf van de Christelijke eenheid. Het thema is: "Waar twee of drie zijn verzameld in Mijn Naam, ben Ik met hen”. Deze bijeenkomst vindt plaats. Er was een tijd dat we vijanden van elkaar waren. Er is nog een lange weg te gaan, omdat Jezus bad: "Moge zij één zijn" - dat is de eenheid die de Vader onder ons wil en, zoals Vassula zei: "Deze eenheid van vrede betekent niet meer uitgaven - ze slaagde erin met één ticket te komen!!

Dit is het soort eenheid dat de Heer wil en ik verzoek jullie allen om te bidden voor Christelijke eenheid. We weten niet hoe de Heer wil dat we ons verenigen, maar het doel is duidelijk - Hij wil één Kerk, één Herder.

Dank je, Vassula. God zegene je en jouw bediening."

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message