DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Фондация » Дарения »

Дарения към Фондацията за ИВБЖ

Уважаеми Читатели и Приятели на ИВБЖ,

ИВБЖ иска вашата помощ. Нека обясним:

Посланията на ИВБЖ стигнаха до четирите краища на планетата. Както каза Христос, “Словото Ми ще се разнесе като ручей, ще се превърне в река и от река в океан.” Въпреки че е все още ручей, Васула ръководи всичко почти сама. Самолетни билети, отговори на мейли, фотокопия на посланията, пътува за мисията, получава послания, описва срещите след мисията, и т.н., и разбира се домакинската работа! Така че сега, след 25 години, това е една голяма река, и така хората, при които Бог изпраща Васула (и това включва и вас, разбира се) бяха призовани да живеят посланията и да ги разпространят. Административните въпроси започнаха да смазват Васула, след като й беше поискано от нашия Господ да пътува все повече и повече. Затова нашият Господ упъти Васула да създаде Фондацията на Истинския в Бога Живот. Този проект отне известно време, за да бъде учреден; както и да е, с помощта на Бога, Фондацията понастоящем функционира.

Васула определя основната задача на Фондацията в своя Акт с Инструкции, както следва: Създадох Фондацията на Истинския в Бога Живот, със седалище в Женева, Швейцария, за да може да се грижи и да помага за разпространението на посланията на Истинския в Бога Живот.

Някои хора може да попитат: необходима ли е Фондацията? Васула отговаря: Фондацията ми помага при всички организационни задачи, така че да се съсредоточавам изцяло върху моята мисия. Васула възложи на Фондацията да ръководи въпросите по нейните авторски права, осигуряване на публикациите и, при някои случаи, отпечатването на Посланията. Да работи по организационните и правни въпроси, свързани с ИВБЖ, съдейства при усилията за евангелизация по света по различни начини, например финансира самолетните билети и хотели на Васула в страни като Азия и Африка, които не могат да си позволят да ги платят, но искат тя да ги посети, като осигурява книгите с Посланията да са разположение на място; също така финансира всяка нова книга на Васула и мисията й да насърчи хората да прочетат Посланията и т.н. Фондацията подпомага Националните Асоциации в тяхната мисия и наблюдава всички Бет Мириам, включително централния Фонд на Бет Мириам, които работят според Устава на Васула за Бет Мириам.

Фондацията винаги ще публикува годишен доклад за своите дейности по уебсайта, за да го видят всички.

Другият въпрос, който може да бъде зададен е: ще взема ли важни решения и заключения Фондацията без знанието на Васула? Васула отговаря: съвсем не. За да бъдем кратки и ясни: Васула бива консултирана и винаги ще има “последната дума”.

Самата Фондация сега има нужда от финансиране, за да работи по своята задача, която включва всичко казано по-горе. За да успее, отправяме се към всички вас, помощници по всички фронтове на Истинския в Бога Живот в цял свят и членове на групите за молитва на ИВБЖ, да подкрепите Фондацията, колкото ви е възможно по-добре, сега и в бъдеще. Даренията са единственият доход на Фондацията.

Благодарим ви за вашата щедра помощ и подкрепа.

Ваши в Христос,

Фондация на Истинския в Бога Живот

 

Моля, изберете най-добрия начин, за да изпратите вашето дарение:

Дарения с кредитна карта (различни валути):

 

Дарения от банкови преводи:

Моля, изпращайте вашите инструкции за трансфер на вашата банка, за:

Foundation for True Life in God

UBS SA
Case Postale, CH 1211 Genève 2 (Switzerland)

BIC : UBSWCHZH80A

Swiss francs : IBAN CH02 0024 0240 7758 0302H
US dollars: IBAN CH51 0024 0240 7758 0361P
EURO : IBAN CH22 0024 0240 7758 0371W
GB pounds : IBAN CH81 0024 0240 7758 0376M

Даренията за Бет Мириам се приемат от друг фонд.

За допълнителен контакт можете да използвате нашия е-мейл адрес: или пощенския ни адрес: POBox 714 - 1110 Morges 1, Switzerland

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация
    Мисия и Цел на Фондацията
    Дарения

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ако Човек Е Невинен, Ще Му Донеса Свобода
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Искам Подновено Покорство Пред Волята Ми
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message