DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Co jsou Vánoce?
2016-12-30

Ať jsou vaše Vánoce svaté a plné světla!

 

Co jsou vánoce?


2005-12-15

Zde mluvíme o spasení lidstva a vtělení Krista, Syna Božího, který se stal novým Adamem. Vzal na sebe vše, co je lidské a skrze toto přijetí zachránil a zbožštil člověka. Přišel, aby nás usmířil s Otcem po Pádu. On se stal člověkem, aby nás vytrhl ze smrti a zkaženosti a učinil nás Božími syny a dcerami a dal nám účast na Božství. Tak proč se Bůh stal člověkem, kterým předtím nebyl? Proto, aby člověka zbožštil. Bůh po tom tolik toužil, že Ježíš sestoupil z Otcovy náruče, aniž by se od něj odloučil. Právě proto proč sestoupil a přišel na zem.

Nepřišel jako Soudce, aby svět soudil (ještě ne), ale aby svět po pádu člověka zachránil. Skrze Kristovo vtělení jsme my, kteří jsme porušitelní, schopni mít podíl na Jeho Božství a Jeho království, pokud dodržujeme Jeho přikázání a Jeho zákon. Slovo se tedy stalo tělem.

 

Ať Vánoce zaujmou v našem srdci místo, které jim patří a v obdivu nad naším nedocenitelným výkupným milujme našeho Pána a Mistra, který je za nás zaplatil. Přivítejme Jeho lásku a poznáme, že kdyby nás nechtěl zachránit už předtím, než nás vykoupil, nesestoupil by vůbec na zem a nebyl by se kvůli nám obětoval. Ale On to udělal ze Své vlastní svobodné vůle a z nekonečné Lásky, kterou má pro každého z nás. Ale člověk význam Vánoc překroutil. To Bůh řekl 24. prosince 1991, v předvečer Kristova narození…

 

Dnes přicházím s podmínkami pokoje a s Poselstvím Lásky, ale země se rouhá Pokoji, který nabízím, a Lásce, kterou dávám, vysmívají se a pošklebují v tento předvečer Mého Narození. Lidstvo slaví tyto dny bez Mého Svatého Jména. Mé Svaté Jméno zrušili, berou den Mého Narození jako velké prázdniny a klaní se modlám… Varoval jsem svět…"

 

V tomto poselství nám Kristus ukazuje, jak moc je urážen naší lhostejností a tím, že jsme se odklonili od Jeho Narození k bezvýznamným věcem, jak je urážen tím, že slavíme Vánoce špatným způsobem, to znamená, že vůbec nevzpomeneme na jejich skutečný důvod. Mnoho lidí oslavuje mnohem více vánoční stromeček, dávání dárků, jídlo (přejídají se , až je jim špatně), užívají si prázdniny a zábavu skoro k zešílení, místo aby uctívali Ježíše tak, jak to dělali první pastýři u jesliček.

 

Pán říká: „Ale Satan znovu obelhává svět stejnou lží, kterou podvedl Evu … že i oni mohou být jako Bůh, že jsou soběstační a že Mě nepotřebují ...“  1. června 2002

 

Bůh říká, že dnešní svět odmítá Boží slávu a dává přednost žít tak, jako by Bůh neexistoval, protože svět nevěnuje pozornost Božímu zákonu a zásadám. Svět odmítá vzdát slávu Bohu a místo toho oslavuje sebe, hraje si na Boha.

 

Ježíš říká: „Dělají všechny tyto věci, protože nikdy nepoznali ani Otce, ani Mne… vším, co dělají, chřadnou jejich duše, protože přestřihli svou pupeční šňůru ke Mně, která živila jejich duše... dobrovolně směřují k věčnému ohni… 25. a 26. prosince 1989

 

Jak vidíte z těchto poselství, Bůh není potěšen, zvláště když jde o Vánoční čas, kdy bychom měli prožít Vánoce správným způsobem, vzdávat Bohu chválu a pamatovat na Ježíše jako na svého Spasitele, který nás vykoupil.

 

Vassula

 

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message