DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Patmos - ostrov Apokalypsy
Žádám od vás jedině návrat Lásky

25. července 1989

(Patmos, ostrov Apokalypsy, kam byl poslán Sv. Jan do vyhnanství.)

vedl jsem tě do úrodné země, abys okusila její plody a to dobré, co ti nabízí;1 

Můj Pane, prosím Tě o svolení, abys mi dal milost „přijmout“ Tvé Slovo, pokud je to možné, v jeskyni, kde Tvé Slovo přijímal i Sv. Jan. Pane, volám k Tobě z hloubi svého srdce. Naslouchej se soucitem mým snažným prosbám. Spoléhám na Tvou odpověď. Amen

hned, jak jsi začal své úpěnlivé prosby, bylo vyřčeno slovo a Já jsem přišel, abych ti je vysvětlil; jsi muž oblíbený;2 

Co to ve skutečnosti znamená, Pane?

slyš Mě, přicházej ke Mně kdykoliv, ať poznají, že Já Jsem To; Já, Slovo, sestupuji mezi vás, abych vám odpustil a přivedl vás zpět k Sobě;

(Poselství ke skupině mladých Řeků, kteří se přišli na Patmos modlit a učit se Růženec. Někteří přijeli z Athén, jiní z Rhodosu. Všichni si společně udělali pouť na Patmos.)

procitněte! milovaní, jsem váš Spasitel, Ukřižovaný, váš Vykupitel; vnímejte Mou Lásku…

kvůli vám jsem přišel rozhojnit lásku a umenšit zlo; přišel jsem dát vaší duši to, co jí chybí; nebojte se, maličcí, což nejsem Štědrý? což nejsem Nejvyšší? mějte důvěru, protože jste v Náruči svého Otce; Já, Nejsvětější Trojice, jsem Jedno a Téže Podstaty;

svěřte se naprosto do Mých Rukou a dovolte Mi přetvářet vás v Živé Sloupy Světla; dovolte Mi dělit se s vámi o všechno, co mám; miluji vás! milovaní, světlo v tomto temném světě jen bliká, neboť zlý se snaží zhasit toto malé světélko, které v tomto světě ještě zbylo;

vaše generace si nemilosrdně libuje v tom, že nazývá zlo dobrem a dobro zlem; bez špetky soucitu se nepřestávají rouhat Mému Svatému Jménu, vždy tak ochotni přivítat zlo a kleknout si u jeho nohou; jak trpím, když to všechno vidím! vnímejte, jak je Mé Nejsvětější Srdce rozerváno, jak krvácí, když vidí, jak se toto mrtvé století snaží přestřihnout pupeční šňůru, která je poutá ke Mně, aby se s potěšením mohli nazývat: Bezbožní; aby mohli říkat: „nepotřebujeme přemýšlet o tom, komu patříme; vidíte, teď jsme svobodní; půjdeme a vystavíme si Babylónskou Věž, což už jsme to neudělali dřív? proč patřit Bohu? k čemu je nám Jeho Zákon?“

dělají všechny tyto věci, protože nikdy nepoznali ani Otce, ani Mě; většina této generace jsou vyznavači Baalovi; ano, jsou to potomci svých předků, kteří uctívali falešné bohy; vším, co dělají, poškozují své duše, protože přestřihli svou pupeční šňůru ke Mně, která jejich duše živila… dobrovolně směřují do věčného ohně, napadají Mé Svaté Jméno a záměrně Mě provokují…

pojďte, zavolal jsem vás a vy jste Mě uslyšeli; Já Jsem váš Pán a vy jste Můj Lid, Moji Vlastní; přijměte Mě s láskou a pokojem; země pod nohama této generace je poskvrněná, proto na ně musí shůry sestoupit Můj Očistný Oheň, aby očistil půdu pokrytou dehtem;

pozvedněte ke Mně svou duši a buďte se Mnou jedno; přijměte Můj Pokoj; všem vám žehnám, i všemu, co jste si přinesli k požehnání; Můj Dech spočívá na každé ikoně a náboženském předmětu; buďte jedno;

(Toto poselství bylo dáno po „příhodě na lodi“. Zatímco jsme pluli z Rhodosu na Patmos, někdo začal mluvit o náboženství. Během 15 minut byla naše dvanáctičlenná skupina obklopena davem mladých lidí, kteří se s námi začali přít, většina z nich byli ateisté. Bojovali proti Božímu Slovu. Ale i přes tento prudký útok a výsměch se jich pár obrátilo.)

Můj Pane,
dej jim poznat Svou žárlivou Lásku.
Jsi náš Pokoj a naše Naděje.
Nezasloužíme si Tvou Lásku ani Tvé Milosrdenství.
Buď-s-námi, protože jsme slabí a křehcí jako květiny
a potřebujeme Tvou Mízu, aby nás živila.

buďte svatí, jako Já jsem Svatý; čtěte Mé Slovo; žijte pro Mě a jen pro Mě; zlo oplácejte láskou; buďte jako výhonky, které raší z Révy; brzy vám narostou pupeny, rozkvetete a budete naplňovat svět plody; zůstávejte v Mém Pokoji, zůstávejte na Mé Hrudi; Svaté je Mé Jméno, proto pamatujte na to, abyste byli svatí;

pojďte;

 

26. července 1989

(Uvnitř jeskyně Apokalypsy, přesně na místě, kde stály nohy písaře, pokládám svůj sešit a přijímám Poselství od Pána.)

Pane?

Já jsem; nikdy nepochybuj; Já Jsem s tebou nyní a až do konce časů a navždy;

Pane?

Já Jsem; Láska je blízko vás, nebojte se; pojďte, žádám od vás jedině Lásku, návrat Lásky; Můj Pokoj je váš, přijměte Můj Pokoj, abyste Jej mohli dávat ostatním;

přestaňte páchat zlo;

sjednoťte se! spojte se a buďte jedno, jako Já a Otec jsme Jedno a Téže Podstaty;

Pokoj… Pokoj, pojďte a uzavřete se Mnou Mír; Láska vás dnes volá;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message