DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече - Продължение »

Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Повече - Продължение

4. Контактуване с тях, за да видим дали се интересуват да поемат работата.

Имайки листата с отговорностите, беше време да запитаме “кандидатите”, един по един, дали желаят да се заемат с тази “работа". Насърчихме ги да се молят за това и да различат дали това беше действително зов за тях. За някои от тях потрябваха няколко дена, за други седмица, но накрая разполагахме с всички регионални доброволци. Също така, струваше си труда да им се обадим един по един по телефона, отколкото да им изпратим мейл. За толкова важна цел, по-добър е личният контакт. След това, изпратихме мейл, за да обобщим отговорностите, така че да могат да отвърнат, когато това бъде необходимо.

5. Създаване на метод за отчитане.

Освен предаването на месечни отчети на от. Отфрид, който координира, отчасти, всички отчети на световно ниво, отговорните по районите си поделят един с други отчетите за своята дейност. По този начин се създава едно средство за помощ и обмяна на опитност и знание, но и по естествен начин всеки един бива насърчаван, така че да настоява и да продължи да работи крепко.

Изтегляне на настоящото Регионално Пространство в С.А.Щ. за повече информация.

Изтегляне:
 usa_regions.doc
 usa_regions.pdf

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message