DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Покана за Евангелизиране »

Покана за Евангелизиране

Писмо от Васула към общността на Истинския в Бога Живот, 4 март 1999

По повод следното послание от Иисус, Васула каза, че съществува толкова плод в посланията и че Иисус ще бъде с нас и ни благославя, ако направим първата стъпка. Тя каза: “Чувствувам болка за Иисус”, което означава, че Иисус даде толкова много и че не приложихме и не разпространихме повече това съкровище на спасение дадено в Истинския в Бога Живот.

Послание получено на 3 март 1999 към всички, които приеха за гостуване Васула и познават посланията:

“Честите Ми посещения при вас заедно с избраниците Ми, носейки досами краката ви Спасяващия Mи Химн на Обич, за да ви обновя и да възстановя разклатения Mи Дом, останаха неизползвани. Бях казал на някои от вас: “Ще ви лиша от посещенията Си, тъй като изглеждате безразлични към искането Ми да умножите в ръцете си плодовете на труда й, проповядвайки благата вест.” И това направих. Освен това, това заминаване и отсъствие са необходими за вашия растеж. Сега или никога е времето да хванете сърпа и здраво да жънете. Съберете реколтата, която не бяхте подготвили вие и имайте Моите благословии.”

Васула обяснява:

Това е послание за хората в ИвБЖ, които досега не се постараха да организират срещи за посланията. Иисус ми даде това послание вчера (3.3.1999) и е едно последно послание от този вид. В продължение на две години и половина, Господ зове групите на ИвБЖ да отидат и да евангелизират. На първия Му зов не се обърна внимание. Дойде отново при нас на Симпозиума в Йерусалим, събирайки всички нации и дейните звена на ИвБЖ, за да им поиска още веднъж да евангелизират.

Зная, че Франция провежда често конференции или ако предпочитате можете да ги наречете публични “срещи”. Бяха много плодоносни. Швейцария също беше много активна. Холандия започна също. Всички в затворите на Португалия бяха евангелизирани и добра работа беше извършена в Бангладеш и Шотландия.

Хубаво е да се провеждат оттегляния. Необходимо е време за тяхната подготовка и е от полза за всички. Но днес Иисус иска от нас да ДАДЕМ, да дадем себе си на другите навън, на тези, които продължават да се намират в пустинята. Дайте съкровищата, които получихме и с щедрост излезте навън в света и си поделете.

Затова, насърчавам ВСИЧКИ онези, които ме бяха приели да гостувам да направят тази стъпка.

В Божията Обич и Милосърдие, възхвалявам Господа за Неговото Търпение и за това, че ни напомня какво е необходимо да направим. Нека тогава да изпълним Волята Му.

Обич в Христос,

Васула, 4 март 1999

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message