DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега »

Как да се включите сега
Информация за Свидетелите и Организаторите и / или за онези, които се интересуват да бъдат включени
 
 
27-те Въпроса
Готови ли сте да станете свидетели за Посланията на Истинския в Бога Живот? Тези въпроси са за вашата подготовка да станете свидетел в страната ви или в местността ви. Тези въпроси са указани от Васула с вдъхновението на Господа.
 
 
27-те Отговора
И така, проучихте 27-те въпроса и искате да видите колко добре отговорихте? Тук са отговорите на Васула.
 
 
Как да поканите един свидетел?
Покана на одобрен свидетел да говори при вас
 
 
Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
Вижте това видео, което представлява добър модел за успешна среща във Франция.
 
 
Как страната ми може да се организира по-добре?
Моделът на С.А.Щ. Създаване на районни отдели за подпомагане и по-ефективно разпространение на Посланията

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message