DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как да поканите един свидетел? »

Как да поканите един свидетел?

Защо се организира среща на ИвБЖ?

Господ казва в Посланията:

"Разпространи Посланието Ми, разпространи Мира Ми и нека царува във всички сърца." (24.8.1987); "Благославям всеки един от тях, благославям всички онези, които помагат на Божественото Ми Послание, особено онези, които жертвуват свободното си време за Мен." (19.10.1988).

Също така, Благословената ни Майка казва: "Зарадвайте Сърцата Ни и разпространете Посланията Ни по четирите краища на земята и посредством Тях, обърнете към Бога и други души. Желая да видя всички Църкви пълни, живи и топли, затова живейте Посланията Ни. Изливам върху вас благодати, за да ви насърча. " (10.3.1990)

С други думи, Бог зове хората да станат Негови Апостоли на Края на Времената, особено с организирането на срещи за свидетелство на ИвБЖ, така че Посланието Му на Мир и Обич да бъде чуто от нашето поколение.

Като читатели на ИвБЖ, чувствувате ли силно желание да НАПРАВИТЕ НЕЩО сега, така че да отведете и други в тази любвеобилна среща с Бога?

Ако чувствувате, че желаете да организирате среща за свидетелство на ИвБЖ, можете да направите едно от следните неща:

  • Да контактувате с нас на следния електронен адрес:

  • Да контактувате директно с Асоциацията на ИвБЖ в страната ви или с групата за молитва на ИвБЖ в района ви, вижте списъка за контакти в различните страни).

Нуждаете ли се от повече информация ? Вижте това видео.

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message