DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва »

Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва

Написано на 7 декември 2006 към всички читатели на ИвБЖ работещи по разпространението на Посланията

Скъпи приятели на ИвБЖ,

Наближавайки края на тази година, бих желала още веднъж да се върна на въпроса за евангелизацията и групите за молитва.

Четейки отчетите идващи от Отфрид, би могъл човек да каже въз основа на това, което получава, че не са много страните, които следват, каквото бях предложила – както Иисус ме накара да разбера, че желае, и продължаваме да получаваме от същите страни, а не от всичките 67 страни, където бях дала свидетелство!

Някои страни дори въобще не отговориха! В действителност, много хора от ИвБЖ, които никога не пропускат нашите поклонения, не отговарят на електронната си кореспонденция (e-mails), но задължават други да им изпращат напомняния едно след друго, което според мен показва липса на вежливост, както и известно безразличие и неуважение. Как тогава очакваме да имаме, какъвто и да е напредък?

И за да започна с това, което трябва да следва ИвБЖ сега, ето няколко точки:

 1. Да бъдат намерени и поставени в азбучен ред всичките 67 страни, в които ходих.
 2. Вижте списъка на страните, където Васула даде свидетелство.
 3. Да бъде намерено къде и колко групи за молитва съществуват във всяка една от 67-те страни, посредством организаторската група, която ще поеме тази отговорност. Тази ще бъде задачата на тази група, да намери къде се намират групите за молитва и дали някои са се закрили или пък други са започнали, също така дали съществува Асоциация в тази страна.
 4. Вижте списъка за Контакти с Асоциациите и Страните.
  Ако някой желае да декларира Асоциация или да бъде включен в списъка за контакт със страните, моля изпратете мейл на:
  Ако желаете да регистрирате своята група за молитва, моля контактувайте с Групата отговорна за Групите за Молитва:
 5. След като открихме защо не биват канени лица за свидетелство всеки месец, както беше предложено, разбрах, че не е само въпрос на инициатива, но и на финансови средства. Какво стана с предложението ми за месечно дарение (дори 1 долар) в една “касичка” от хората, които са в групите за молитва на ИвБЖ? Какво стана с организаторите, които се бяха представили поименно преди няколко години? Защо никой вече не проучва 27-те въпроса и не провежда този тест със запис, за да стане свидетел на ИвБЖ? (Ако някой желае да го направи това, нека контактува с Отфрид.) Не трябва да позволяваме препятствия за нови свидетели.
 6. Повече информация за онези, които желаят да станат свидетели или организатори на срещи, се намира в Информация за Свидетели и Организатори.
 7. Мнозина от свидетелите, които минаха теста остават бездейни, защото изглежда никой не ги кани.
 8. Разгледайте страницата Как да поканите един свидетел.
 9. Освен това, открих, че някои лица, които посещават групите за молитва не четат или едва четат посланията!! Казват, че посланията са много, други казват, че отварят книгите наслуки тук и там. Знаете ли какво, аз щях да изпитвам срам... Предлагам някой от групата за молитва да запитва присъствуващите поотделно и да съветва онези, които все още не познават посланията да ги четат и така да придобият пречистващи благодати и да се ръзцъфтят пред Иисус.
 10. Ако отговорят, че четат, трябва след това да бъдат насърчени да преминат към 27-те въпроса и да запишат на касета и да станат свидетели.
 11. Знаем, че да доведем от чужбина свидетел е свързано със средства, и поради тази причина, днес предлагам на онези, които четат посланията и ги познават да станат кандидати да дадат свидетелство. Други, които познават посланията, но не достатъчно, вероятно трябва да ги проучат достатъчно, да проследят повече видео с моите свидетелства, така че да станат свидетели в своята страна. По този начин, групите за молитва и организаторите няма да е необходимо да канят лица от чужбина, а ще разполагат със своите.
 12. Тук ще бъда смела: ИМАМ НУЖДА ОТ ПОНЕ 67 ДУШИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВО. Посетих 67 страни, затова надявам се, че във всяка една от тези страни, които ме приеха, ще имат своите свидетели... Разполагаме с много малко, които, както вече казах, не биват канени. Трябва да запретнем ръкавите си и да работим за Христос! Необходимо е да разпрострем много повече посланията Му и да узнаят хората за книгите.
 13. Всеки, който се занимава с определено дело на ИвБЖ, но НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА ГРУПА за молитва на ИвБЖ, ще трябва да размисли отново и да се включи или да създаде една, иначе ще прилича само на администратор. Ако познавате такова лице, моля да го насърчите да се включи в група за молитва или да създаде такава.

 

За да намерите близо до вас група за молитва, контактувайте с вашата страна или асоциация или изпратете мейл на организаторската група ( )

Искам също така да спомена, че разделих С.А.Щ. на 6 области въпреки многото и безпричинни трудности, които срещнах в пътя си. Тези области са свързани всички със своята Асоциация. Наричат се Звена, или Райони. Избрах отговорни лица за всяка област, които ще се занимават с евангелизацията и ще създават групи за молитва в своята периферия. Досега вървят добре, и в крайна сметка ходът на посланията в С.А.Щ. ще бъде подобрен. В тези нови периферии отговорните лица трябва винаги редовно да осведомяват от. Отфрид ( ) и Zigmas Kungys ( ) за евангелизацията, която вършат, както и работната група за групите за молитва при случаите, когато се създава нова група! Работната група трябва да бъде информирана за това. Тя ( ) трябва да състави списък с всички групи за молитва в света. Би било добре да се пишат статии, било във вестника на ИвБЖ или в уебсайта ни, напомняйки на всички да известяват създаването на нова група за молитва. Не е необходимо да казваме, че ВСИЧКИ уебсайти на ИвБЖ трябва да ги познават тези неща.

Също така, бих искала всички да знаят, че след посещението си в Канада, приложих там същата система, както в С.А.Щ. Разделих Канада на 7 района. Тула познава картата на районите и лицата отговорни за създаването на групи за молитва и започването на програмата за евангелизация. Имаме много нови доброволци. Информирах Mark Jordan върху много точки като указания и за това как да бъдат евангелизирани тези огромни страни, но вярвам, че всяка страна трябва да притежава тези указания от само себе си, независимо от това, което дадох на Mark. Моля, поискайте от него да ви изпрати тези указания и какво трябва да бъде направено за разпространението на ИвБЖ.

 

Моля, разгледайте страницата с информацията относно евангелизацията и указанията за местните райони, за които говори Васула.

Пред нас идват трудни дни. Необходимо е да побързаме да евнагелизираме. Църквата има нужда от вас и се нуждае повече от всякога от посланията на Господа.

Моля, започнете незабавно това дело с благословиите на нашия Господ.

В Христос,

Васула
7 декември 2006

Вижте също така подбора от информация за свидетелите и организаторите.

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message