DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Египет 2002 » Васула говори за Свидетелстване »

Васула говори за Свидетелстване

Отправям ви словата, които Свети Павел отправи към Коринтяните, за да им напомни Божия план: “Но ние, които имаме това съкровище сме като глинени съдове, за да е ясно, че такава прекомерна сила произхожда от Бога, а не от нас.” И така, събрахме се тук, ние, които станахме носители на божестеното Му Послание, за да чуем какво иска Духът от нас. Затова, нека позволим на Светия Дух да бъде нашият Водител, а не ние Негов водител, така че да постигнем чудеса в целите, които Бог желае да изпълним. Както сте чели в посланията, Бог повери на бедното ми същество това божествено съкровище. Затова, простете ми, ако известни пъти се противопоставях на мнения отнасящи се до някое дело на ИвБЖ, но не правя нито едно движение без подтика на Духа.

От предишното поклонение, в Светите Места, разбрахме, че молитвите са по-силни от речите, след като едва отворили уста за обща молитва, молитвите ни вече биваха изслушвани и изпълнявани. Във всеки духовен събор, следователно, трябва да предоставяме на Бога опразването на себе си посредством цялостното себеотрицание, за да може свободно да отвори духовния ни слух. Ако някои имат тенденцията да станат администратори, отколкото апостоли, питам ги: Какво има по-голямо значение за вас, буквата или Духът? Ако кажете “буквата”, тогава ще работите като администратори, когато става въпрос за Божиите каузи, и няма да бъдете оправдани, нито ще постигнете въобще нещо, защото е сякаш казвате на Духа, “Не съм вече дете и мога да вървя сам”. Така, буквата ще умъртви Духа и ще станете действително администратори, които разбъркват книжа и си тръгват от всеки събор с празно сърце.

Днес, говорейки още веднъж за апостолското дело, което Иисус Христос иска от нас, бих искала да ви припомня, че апостолското ни дело трябва също така да цели единството на Църквата. Затова, свидетелствата трябва да имат вселенски характер. Но за да извърши човек обрат в сърцата на хората, трябва да стане жив пример на Мир, Обич и Единство. През 1988 г. в Светите Места, подчертах факта, че мнозина от вас са “узрели” да дадат свидетелство за посланията. Бях ви казала, че Иисус ме подтикна да ви кажа, че се нуждае от апостоли. Тогава нямаше отклик. Иисус е търпелив.

След две години, през 2000 г., Иисус отново ме подтикна да ви напомня, че се нуждае от апостоли. Нашият Господ беше казал също така, че да казвате, че вярвате, без да евангелизирате, е напразно. Да евангелизира човек е и деяние на обич, защото го прави за спасението на душите. Да евангелизира човек означава да служи на Бога и на ближния. Да служите на Бога, се счита също за деяние на обич, защото правите, каквото можете за другите. Дори да се молите за другите е вид обич, то е сякаш проливате кръвта си за другите. Не бъдете като онези, които черпят живот за себе си, за да се възползват единствено те. Както знаете, през миналото лято (2001 г.) бях изготвила 27 въпроса като тест. Отговорите, които щяха да бъдат дадени, ако бяха правилни, щяха да дадат едно изказване в ръцете на всеки един. Последва вторият тест: касетите. Малцина бяха избрани. В продължение на 26 часа изслушах 26 касети. Някои от тях бяха избрани.

След това, бяха необходими организатори, за да поканят свидетелите. Мнозина, доста кандидати се явиха, но когато дойде времето за действие, беше много трудно да се поставят нещата в пътя, и прекарах голямо безпокойство и разочарование. Много хора на ИвБЖ ми поискаха да подготвя и друг тест и си помислих: “Нямат представа какво искат от мен.” Някои свидетели все още очакват да бъдат поканени, затова каква е ползата тогава да имаме и други свидетели, след като организаторите са толкова безсилни? Установявайки всичко това, Господ ми поиска “да обърна страница” и да опитам други неща.

Това, което казвам сега не се отнася до онези, които направиха всичко възможно да организират и да говорят, а за онези, които казаха на Бога “да” и не удържаха на думата си. Чух с ентусиазъм някои CD подготвени за свидетелство и с музика. Това е хубаво вдъхновение и е лесно да бъдат разпространени.

Приключвам, казвайки, че ако чувствате, че сте призовани да евангелизирате, продължете. Не всички са призвани за това дело и затова ви изпратих теста. Но се нуждаем и от други организатори, за да задействат свидетелите. Трябва да бъде разяснено организаторското дело.

Когато отправям призив към организаторите, трябва да разберат, че ще направят всичко възможно да организират голяма, обширна среща, така че свидетелят да се обърне към възможно повече хора. Трябва организаторите да разберат, че колкото по-голяма е аудиторията, толкова по-лесно се покриват разноските за идването на свидетеля. Организаторите са свободни да ми кажат кога искат да преустановят тази дейност. До днес се проведоха изключителни изказвания и със задоволително участие. Благодаря на Господа за всичко, каквото върши.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
        TLIG pilgrimage in Egypt, October 2002
        За покаянието
        Помирение и Единство
        Приветствие от Епископа на Вавилон, Теофилактос
        Васула говори за Свидетелстване
        Монсеньор Крийкенбек за Единството
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message