DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да култивирате ИвБЖ? »

Как да култивирате ИвБЖ?

Изказване на Васула в Йерусалим, май 1998 г.

Бих искала да съсредоточа изказването си върху някои напътствия, които желая да ви дам за начина, по който можете да култивирате Истинския в Бога Живот. Може би трябва да ви напомня, че която и да е стъпка да правя относно това високо дело, което нашият Бог ми даде, искам Неговия съвет. Дори и за едно малко нещо, както например заглавието на това изказване, поисках от Иисус да ми го даде. Изказването е озаглавено: “Как да култивираме Истинския в Бога Живот." Преди обаче да продължа, бих желала да споделя с вас един откъс от посланието, което Благословената ни Майка ми даде миналия месец, на 9 април (1998 г.). Преди да приключи посланието си, Й поисках накратко да ми помогне да напиша правилните думи за двудневната ни среща и Тя каза:

“Иисус ще ти разкрие намеренията Си, остани в Мира Му.”

Така, с детската си вяра, смятам, че каквото написах тук са действително Неговите намерения.

Бих желала да благодаря на всички вас, които се намирате тук, не само за това, че дойдохте в Светите Места за това духовно оттегляне и поклонение, но и за трудната работа, която сте поели за ИвБЖ и усилията, които полагате за разпростирането на това божествено Дело.

Братя и сестри мои, бяхте призовани, както знаете да вземете участие в делата на нашия Господ. Трябва обаче винаги да сте внимателни и будни да не би да паднете в мекушавост и много други сериозни изкушения. Всички сме призовани с мира на Бога да работим със себеотрицание, хармония, мир и обич и с Духа на Иисус. Ако досега Истинският в Бога Живот е още жив и се разпростира още по-динамично от преди, въпреки пречките поставяни пред него и суровото преследване, което понесе, то е, защото го подкрепя Духът на Бога. “Но ние, които имаме това съкровище сме като глинени съдове, така става ясно, че извънредната стойност на това съкровище произхожда от Бога, а не от нас. Въпреки че ни подтискат отвсякъде, не ни повалят. Намираме се в безизходица, но не се отчайваме. Преследват ни, Бог обаче не ни изоставя. Събарят ни, но не губим битката...” (2 Кор. 4:8-9)

Както бях казала миналата година, Иисус иска да бъдем смирени. Никой не би трябвало да работи с дух на съперничество или високомерие, защото ще опровергаете образа на Христос. Свети Павел подканяше учениците си и им казваше да считат винаги един другиго по-висш от себе си. (Фил. 2, 3) Поради тази причина, никой не трябва да дава за себе си названия като координатор, председател или секретар на ИвБЖ. Всички сме работници на това божествено послание и трябва да работим заедно.

Светият Дух ни подканя да работим бързо, но и резултатно, без никога да губим хармонията и мира си. Ритъмът на Иисус е бърз, и знак за тази бързина е огромното дело, което поиска от мен Иисус през тези последни месеца, изпращайки ме на мисии почти невъзможни, но възможни в Името на Бога. Понякога искам да кажа на Иисус някои събития, които ще дойдат сега, когато моето “скоро” започва да прилича на Неговото “скоро”, събитията обаче са много близо до нас. Показание за това е скоростта, с която работи нашият Господ. Когато казвам за събития, не трябва да бъдат взети като катастрофи или нещастия, а като надежда и радост.

Както и миналата година, бих желала да ви поискам отново да дадете на Бога едно доказателство за обичта си. Миналата година казах, и използувам същите слова:

“Бих желала да видя повече асоциации да разпростират посланията на Христос с по-динамичен и резултатен начин.” Това, което имах пред вид беше да евангелизирате, организирайки срещи. И бях казала: “Нека предположим, че не мога вече да пътувам, тогава какво ще правите с Истинския в Бога Живот?" Какво става с посланието, което получихме и казва, че в последните времена Иисус и Мария ще издигнат апостоли, ще ги обучат и ще ги изпратят навън за евангелизация. Бях ви поискала в Името на Иисус да започнете да евангелизирате. Тук, преди да напиша словата “в Името на Иисус”, бях се поколебала и попитах Иисус и Му поисках да ми покаже от Писанията кое е правилното. Отворих и прочетох словата на Св. Павел: “Не пиша това, за да ви посрамя, а да ви посъветвам като баща към любимите си деца. Защото дори и да имате хиляди наставници в живота си в Христос, нямате много бащи, а само един. В спасителния план на Иисус Христос, а като баща ви родих с проповедта на благовестието. Затова ви моля да бъдете мои подражатели. Поради тази причина ви пратих Тимотей, който е мое любимо и доверено чедо в Господа. Той ще ви напомни пътищата, коите ме навеждат в делото на Христос, пътища, които поучавам навсякъде във всички църкви.” (1 Кор. 4:14-17)

Иисус казва, че ако казвате, че имате вяра, без да давате свидетелство, е напразно... Евангелизацията е и тя деяние на обич, защото го правите за спасението на душите. Но сега, една година оттогава, това послание на Иисус не е намерило голям отклик. Малцина само направиха действие словата Му.

Бих казала, че действително от. Милейро от Портогалия заедно със сестра Изабела са направили едно огромно деяние на обич, говорейки за ИвБЖ във всички затвори на Португалия и оставяйки им книги. Например, в Гърция младежката група в Атина успя да намери някои телевизионни канали, които приеха свидетелството им. Така, евангелизират посредством телевизията. Ако желаете да се срещнете с тези хора, идете да ги намерите, те са между нас. Ако някой желае да обсъди и с мен, моля не се колебайте и елате да поговорим през тези дни. Ако желаете да организирате среща за 1999 г., моля елате при мен през идващите дни и ще обсъдим, определяйки датите. Вече много дати са ангажирани за следващата година за доста страни.

На това искам повече да наблегна, че мнозина от вас са “узрели” да дадат свидетелство. Иисус има нужда от апостоли. Защо тогава се колебаете и се страхувате да направите тази стъпка? Ще ви разкажа една истинска история:

Това е историята за това как нашият Господ завърза китката на отец Х. със Своята китка и го завлече да се изкачи на подиума, в Керала, Индия и да даде свидетелство за ИвБЖ по начина, по който го правя аз. Тогава, не ми бяха позволили входа в Индия, защото нямах виза, докато отец Х., който ме придружаваше имаше виза и можеше да влезне в Индия. Програмата ми започваше на следващия ден от пристигането ми. Срещите не бяха малки, ставаше въпрос за хиляди души. Благодарение на от. Матам и на други сътрудници, те бяха прекрасно организирани. Аз обаче бях възпрепятствувана, без виза, а там в Индия хората очакваха. Разбрах тогава, че Иисус искаше отец Х. да започне тази мисия и по телефона му обясних какво точно искаше нашия Господ: “Просто бъди моето ехо. Подражавай ми, стани ехото на Ехото.”

Нашият Господ Иисус Христос е подготвил мнозина от вас и ви нахрани достатъчно посредством тези послания и ви даде благодати да станете способни да отидете и да Му служите с деяния на обич. Служейки на Него по този начин, вие служите и на ближния си. Да служиш, както казах е деяние на обич, защото се даваш на другите, жертвуваш се. Трябва обаче да се оповаваш на Светия Дух, след като вършиш това дело. Ако в определен момент започнеш да се оповаваш на своята сила, дори и ако усилието ти да ракрива усърдие, няма да закъснееш да паднеш.

Някои ще попитат: “Тогава какво да правим?”

Разполагаме с много видео от половин или един час, които подготвих на английски и на френски и се намират у Том Остин в Швейцария. На срещите си можете да прожектирате някое от тези видео, особено онези, които говорят за началото на посланията, и пак, това зависи от хората, които присъствуват. Можете да оповестявате срещата си с малък постер, както направихте за мен. Можете да оповестявате в различни градове и да представяте посланията. Или да ми подражавате, давайки своето лично свидетелство, споменавайки откъси от посланията. Можете да говорите за Светия Дух или за триумфа на двете Сърца или за Единството или за Вероотстъпничеството или за близката Обич на Святата Троица и т.н.

След всичко това, което казах, бих желала да ви поискам да останете верни на посланието на ИвБЖ, когато давате свидетелство и никога да не го бъркате, поставяйки го успоредно с други послания, дори те да са автентични. Ако хората желаят да узнаят защо, могат да дойдат да ме попитат.

Мнозина от вас сте ме чували доста пъти и знаете какво казвам и всичко каквото научих, го научих от посланията. Но за тази стъпка, която е по-напреднала от създаването на групи за молитва, онези, които ще евангелизират трябва да са прочели посланията много пъти. От. Румания, от Колумбия, не присъствува тук, и който написа книга върху ИвБЖ ни каза, че ги е прочел шест пъти. Зная, че от. Едуард О,Конор от Университета Нотр Дам в САЩ, който написа много статии върху ИвБЖ, е прочел и той многократно посланията.

Бих желала да предупредя онези, които имат тенденцията да споменават неща, които обаче не се намират в посланията да внимават, когато дават свидетелство. Онези, които дават свидетелство, трябва да представят посланието на ИвБЖ в цялата му чистота. Помнете, че е послание на Надежда, което дава мир на душите. То е Писмо на Обич от Святата Троица. Ако човек не го представя по този начин и говори повече за Сатаната, отколкото за Бога, ще бъда принудена да му каже да спре да дава свидетелство, защото изказването му не е осветлено от посланието. Иисус ми даде веднъж указания и няма никога да забравя какво каза. Каза, че когато говоря, трябва да използувам само неща, които Той ми научи в посланията и нищо повече. Това е едно от най-ценните Му правила, който следвам безотклонно.

Уви, съществуват лица в нашите групи, които имат винаги тенденцията да се отдалечават от правия път и очертават ход, който води до празни теории. Други смятат, че имат харизмата на лечението и на прозрението. Някои проповядват неща, които не съществуват в посланията, изнамирайки времена и събития, които Иисус никога не е оповестявал. Действията и словата им могат само да предизвикат неясноти и съмнения спрямо посланията на човек незапознат с тях, вместо да извеждат напред делата на Бога, които се разкриват с вярата. Настоявайки на това, смятам, че вредят на посланията и на тяхната достоверност. Ще им поискам, напротив, да обърнат сърцето си към обичта на Бога и смелостта на Христос.

И така, когато давате свидетелство, изказването ви да бъде приятно и с тон на хумор и да се стараете отговорите ви да покриват нуждите на всеки един. Молете се Небесният Отец да ви дава възможности и да отваря врати да оповестяваме посланието и да проповядваме Обичта и Милосърдието на Бога.

Иисус ми каза в едно послание:

“Плодът на усърдията ти трябва да се размножи в ръцете им.” (3 март 1995)

Има пред вид, че сега желае от вас дела и евангелизиране. Не е достатъчно да сте група за молитва затворена като в пашкул, без деяния на обич. Трябва да даваме времето си, развлечението си, дори и живота си за своите братя и сестри там в пустинята, които също има нужда да опознаят Oбичта на Бога.

Преди известно време получих карта от един свещеник. Картата пишеше следното: “Оставяш привичките си, мислейки за другите, оставяш привичките си, за да станеш приятна, оставяш привичките си, за да предоставяш на другите без втора мисъл.” Нека следват тези вдъхновени слова. Да, ако обичаш ближния си като себе си, ще оставиш привичките си, за да се доближиш до всяка душа нуждаеща се да узнае, че Иисус я обича и нея.

Бог ми каза: “Стани Моето ехо.” Днес ви казвам: “Подражавайте ми.” Защото да сте ехото на Ехото, ще повтаряте божиите послания, така както ги повтарям и аз, като ехо. И винаги да помните нашата сентенция: да се отплащате на злото с добро.

Ако се оставите да бъдете напътствувани от Духа, няма да се намерите в опасността да се подадете на изкушения или отклонения. Ако някои продължат да се разкъсват помежду си, Свети Павел казва: “По-добре, да внимавате, ако ли не ще опропастите цялата община.” Това, което дава Духът е много различно: обич, радост, мир, великодушие, добрина, простодушие, вяра, благост и въздържание. Затова, нека се оставим на Светия Дух и да го оставим да бъде наш водач.

Разполагаме с повече списания и информационни бюлетини от миналата година, което е знак на добър плод. Тази година имаме много повече покани от нови страни, които желаят да чуят посланията. Откъде смятате, че идва всичко това, ако не от Самия ни Господ, който ни протяга Мощната Си Ръка, когато сме отворени към Него и изпълняваме Волята Му!

Както ми казва Иисус: борбата ти не е приключила, същото казвам и на вас, борбата ви не е приключила. Онази миля, която трябваше да измина с Него и за която ми говореше преди известно време, изглежда, че се е протегнала като ластик и е станала безкрайна. И ето ме, захванала се за края на дрехата Му, докато стъпките Му стават все по-бързи и по-бързи...

Никога не забравяйте, че Господ е на нашата страна. Винаги беше на страната ми и ми даваше силата Си по време на преследванията и когато някои продължават да оспорват всичко, каквото казвам или правя. “Повярвах и затова говорих” (Изх. 34:33). Бог никога няма да ме изостави, а винаги ще ми дава сила, така че посредством мен да бъде провъзгласено в цял свят посланието Му. Господ винаги ще ме избавя с Мощната Си Ръка от всякакво нападение на лукавия срещу мен и ще ме отведе един ден в безопасност в небесните Си дворове. Нека бъде прославен вовеки веков!

Нека бъдем, тогава, покорни като агнета, защото с това наше покорство ще почувствуваме присъствието на Светия Дух. Присъствието Му в нас ще стане осезаемо като поглъщащ огън на обич. Нека оставим Господ да господствува в живота ни и да ни отведе с нишки на обич, за да станем свидетели на Всевишния и да провъзгласим без страх Словата Му и така да станем горещи апостоли на последните времена. В едно послание Господ ни казва:

“Тези апостоли на последните времена ще се позовават на своя Бог Отец и Богът им Отец ще се позовава на духа им. Езикът им ще пронизва враговете на Църквата Ми като двуостър нож, изглагайки ересите им. Няма да се спъват, нито ще знаят страх, защото ще ги снабдя с дух на смелост... Ще съборят ересите и на тяхно място ще построят верността и истината.”

Затова, нека се потопим в Сърцето на Иисус и Мария и да почерпим сили от тези Две Сърца, за да излезем в света и да станем воини в тази битка на последните времена, за да провъзгласим без страх Словото на Бога, да провъзгласим Истината. Амин.

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message