DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече  »

Създаването на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Продължение

Повече

1. Определяне на географски области.

Първо разгледахме картата на С.А.Щ. След това прокарахме няколко линии и разделихме страната на 6 равни области. Спряхме се на 6 области въз основа на няколко неща. С.А.Щ. биха могли да бъдат разделени на повече области, но трябва да сме реалисти. При наличието на повече области, ще бъде много трудно да се справим. Поне в началото. Решихме да правим малки стъпки. Шесте области са достъпен брой и подхожда на начина, по който С.А.Щ. са разпределени.

След като прокарахме линиите на картата, погледнахме по-внимателно Щатите в тези области. Информирахме се за броя на населението във всеки Щат статистически и и проведохме малка аритметика. Не желаехме да съществува неравен брой население в някоя област. Всичко това го намерихме в Интернет, търсейки в Google.

Друг един фактор, който трябваше да разгледаме е процентът на текущата дейност на ИвБЖ в тези области. Областите, където работят усърдно и където съществува значителен брой групи за молитви, биха могли да помогнат малко повече районите, където започват от началото.

2. Посочване на вероятните лица, които ще имат отговорността за областите.

След като определихме областите, трябваше да намерим лицата, които ще приемат отговорността за тях. Затруднихме се доста върху изготвянето на такъв списък от хора за всяка област, които да са отговорни, дейни читатели и работещи в ИвБЖ. Искахме поне двама или трима, за да поемат тази отговорност.


 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
    Писмо от Васула относно Евангелизацията и Групите за Молитва
    Как да се включите сега
        27-те Въпроса
        27-те Отговора
        Как да поканите един свидетел?
        Видео за това как да организирате срещи за свидетелство
        Как страната ми може да се организира по-добре?
    Покана за Евангелизиране
    Как да култивирате ИвБЖ?
    Вземете Сърпа и Жънете
    Васула говори за Свидетелстване
    Информация за Разпространението на ИвБЖ
    Контактувайте с нас
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message