DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Všechno nejlepší, TLIG!
2018-11-29

„ ... Oslavuj každoročně den, ve kterém jsem přivedl tebe a pak i mnoho jiných do Svého Srdce. Objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu. Zapamatuj si tento velký den.“ 28. listopadu 1995

Milí čtenáři,

prožijme dnes, nebo v tomto týdnu jednu hodinu modlitbou a adorací našeho Pána za apoštolát TLIG po celém světě. Při slavení našeho výročí všichni vzdejme díky Bohu a pociťujme v našich srdcích vděčnost za Vassulinu věrnost během všech těch let vůči povolání, jež přijala.

Ano, mnoho modlitebních skupin po celém světě bude slavit výročí TLIG, budou péct dort a modlit se zvláštní modlitby. Ať už v rámci modlitební skupiny, nebo mimo ni, pomodleme se dnes aspoň jednu modlitbu za sjednocení data slavení Velikonoc, jednu modlitbu za Vassulu a její rodinu a jednu modlitbu za dobrovolníky po celém světě, kteří se tak namáhají.

V tento den 33. výročí TLIG také pamatujeme na to, že život Ježíše Krista na zemi trval 33 let. Jak vidíme v poselství uvedeném výše, v poselství u příležitosti 10. výročí TLIG Ježíš Vassule dodává odvahu (1995). O rok později, při 11. výročí dostává Vassula potvrzení o Ježíšově důvěrnosti (1996). U příležitosti 24. výročí, v roce 2009 nám Ježíš říká o Své bolesti, když vidí pád této generace, a pak znovu opakuje při 30. výročí, že žádal tuto generaci, aby činila pokání (2015). Nakonec Pán Ježíš v nejnovějším poselství k výročí TLIG v roce 2016 prohlašuje Sebe za Krále a Mistra.

Ježíš Vassule řekl:       

„Nechám tě nadále ve Své Královské Hodovní Síni a Svou Vlastní Rukou tě budu živit před očima tvých pronásledovatelů. Budeš zakoušet Lásku, kterou k tobě mám, abys mohla říci:  

 

Živ mne Svým Chlebem, obnovuj mne. 

Tvá Láska mne opájí, pozvedá mne 

a dovoluje mi spočívat na Tvém Srdci 

a pevně tě svírat.

Tvá Přítomnost, můj Pane a Králi, 

je jako Sloup kadidla nedocenitelné vůně.

Ženichu Svého stvoření,

jak dlouho ještě budeš otálet

a ukrývat Svou Tvář za Svým Závojem?

Nenech mne čekat,

neboť má touha pozvednout Tvůj Závoj,

abych odhalila Tvé Božství, je zřejmá.

Neustále mne vtahuj do Svých Šlépějí,

ó, Králi vesmíru!

Tvé Královské Žezlo - má hůl, o kterou se opírám.

Stále postrádám Poznání Moudrosti, 

uč mne obracet své srdce k Tvé vůli

a mé ucho k Tvé Moudrosti.

Ve Tvém úsměvu mi nyní nabízíš Víno,

abych pila z Tvého Mystického Poháru,

opájíš mne k zbláznění.

Jak lahodný je jeho proud!

Králi králů, oděný v Majestátu,

Vládce veškeré moci,

dovol mi zůstat ve Tvé Královské hodovní Síni navěky a skrýt se pod Tvými Křídly.“

(28. listopadu 2016) 

 

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Vláda v tobě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message