DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Svědectví otce Josepha Ianuzziho
2016-03-16

Poslední dobou jsem dostával emaily z různých zemí, kde se mne lidé dotazovali na soukromé zjevení přijaté 13. února 2016 Vassulou Rydén (poselství následuje na konci textu), zda je skutečně autentické. 

Jako teolog, který vystudoval dogmatickou teologii a mystiku, obeznámený a používající kritéria rozlišování, podle kterých se posuzuje autenticita domnělých vizionářů, jsem dalek toho, abych podporoval kohokoliv, kdo prohlašuje, že přijímá poselství, které protiřečí zjeveným pravdám či církevnímu učení. Naopak, otevřeně podporuji poselství, jejichž obsah je ve shodě s pravdou zjevenou Bohem obsažené v Pokladu víry. 

Ohledně publikovaného soukromého zjevení Vassuly Rydén, jejíž stránky vytrvale sleduji více než 25 let, mohu s radostí potvrdit, že neobsahují nic, co by bylo v rozporu s naukou víry a morálky církve – neprotiřečí Písmu Svatému, tradici ani nauce Magisteria. Ve skutečnosti je církevní hierarchie potvrdila svým schválením, tj. imprimatur a nihil obstat. Jejich obsah navíc odhaluje jednu z nejláskyplnějších a nejnaléhavějších výzev církvi a lidstvu v rozhodujícím okamžiku jejich historie, kdy mnohé nasvědčuje, že se naplňují biblická proroctví.  

Rozpomeňme se, jak Panna Maria ve Fatimě, po naléhavé výzvě k církvi a lidstvu v klíčovém okamžiku dějin, předpověděla, že jestliže se lidstvo neobrátí, bude mnoho národů zničeno. Vidím analogickou výzvu církvi a lidstvu v dnešní době v tomto soukromém zjevení Vassuly Rydén, které má církevní schválení. A co je ještě důležitější, pokud bude tato výzva ignorována, následky budou mít dopad na celou zemi.  

Ohledně církevní hierarchie: V roce 2005 byl vatikánský teolog a biskup Prospero Grech pověřen kardinálem Josephem Ratzingerem, aby Vassule jménem Kongregace pro nauku víry položil několik otázek ohledně jejích spisů. Tentýž biskup Prospero Grech se stal v roce 2012 kardinálem a v roce 2013 pronesl úvodní meditaci na konkláve se zvoleným papežem Františkem. Kardinál Prospero Grech napsal článek o Vassulině vycházející knize: „Heaven is Real, but so is Hell.“ (Nebe existuje, ale peklo také), který vyšel v magazínu  „Inside the Vatican“ v lednu 2014. Stojí za povšimnutí, že zisk z prodeje Vassuliných spisů jde na potřeby sirotků, chudých a hladových, k čemuž byla inspirována v roce 1998, kdy založila mezinárodní (charitativní) domy Beth Myriam. 

Těm, kdo nelibě nesou schválení Vassuliných spisů kvůli 20 let staré notifikaci z Vatikánu nebo kvůli dopisu prefekta Kongregace z roku 2007, bych zde rád připomněl spisy Antonia Rosminiho, Faustyny Kowalské a Luisy Piccarretové, které byly nejprve umístěny na index zakázaných knih, aby později, po pečlivém zkoumání kvalifikovaných teologů byly zcela rehabilitovány. Narozdíl od spisů A. Rosminiho, F. Kowaslké a L. Piccarrety nebyly spisy Vassuly Rydén nikdy odsouzeny a navíc poslední dobou mnozí kardinálové, biskupové a kněží její spisy podpořili a ocenili ji jak pro tyto spisy, tak pro zakládání již zmíněných charitních domů Beth Myriam.  

Každý strom se totiž pozná po vlastním ovoci.“ (Lk 6,44) 

In Domino,  

Rev. J.L. Iannuzzi, STD 

15. února 2016

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj Těšitel
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Duch Lásky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message