DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

17. - 24. června 1986

17.6.86

Pokoj tobě. Uč se dobré Slovo Emanuela. Každý den čti Bibli a tvá duše udělá pokrok. Žij v mírnosti. Dan

18.6.86

Pokoj tobě. Tato poselství jsou prostředky meditace. Čtení Bible rozvíjí tvou duši. Vnímej lásku.

Jahve
je Láska.

Vnímej Jeho Lásku.

Jahve
tě miluje.

Daniel

19.6.86

Pokoj, pokoj tobě. Vassulo, buď dobrá v každém ohledu. Opírej se o Boha a miluj Ho. Chval Ježíše. Dan

20.6.86

Pokoj tobě.

Já Ježíš tě miluji.

(Slova řečená přímo Ježíšem.)

22.6.86

Pokoj tobě. Navždy se přimkni k Víře. Víra ti pomáhá. Víra v Boha ti dává lásku. Víra tě přivádí blíže k Nejvyššímu. Víra ti dává Pokoj a Lásku. Chval Pána Ježíše. Bůh je milující Bůh. Modli se, pociťuj Ježíšovu lásku. Bůh miluje každého. Chval Boha. Oslavuj Boha. Bůh miluje každého člověka. Sláva Bohu, který tě obnovil. Dan

23.6.86

Bůh je Pokoj. Pokoj je Láska. Dan

24.6.86

Léta proplují kolem, ale Ježíš zůstává Milovaným Božím Synem.

(3. fáze)

Pokoj tobě. Léta proplují kolem a Ježíš bude stále uzdravovat. Uzdravení, která Ježíš učinil, zjevily Jeho Slávu. Ježíš vás všechny miluje. Pamatuj si, co řekl: "Miluji vás všechny. Navždy jsem vám daroval Sebe Sama." Ježíš zemřel, aby vás všechny zachránil. Ježíš přemohl Smrt a je oslaven. Dan


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj Těšitel
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message