DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

7. - 14. června 1986

7. 6. 1986

Pokoj tobě. Začni se modlit. Chci, abys udělala duchovní pokrok. Pokoj je Bůh. Pamatuj na Boží Slovo. Dan

8. 6. 1986

Duchovně tě uzdravím. Dan

9. 6. 1986

Budu tě bránit. Budu tě provázet a poskytnu ti všechnu ochranu, kterou potřebuješ. Nikdy se neboj.

(Později:)

Sláva Bohu. Nikdy se neboj smrti. Konec1 se stává nádherný. Chval Tatínka.2 Daniel

10. 6. 1986

Pokoj tobě. Modlil jsem se za tebe, abys skončila své diskuse, které ti nepřinesou pokrok, ani tě nic nenaučí. Obrať se k Bohu, opři se o Něho. Sláva buď Bohu. Dan

12. 6. 1986

Pojď se modlit. Konec tvého života je teprve začátek věčnosti.

Hluboce miluj Boha. Dej Bohu všechno. Veď ryzí život. Oslavuj Boha. Odpouštěj. Každý úmysl v tvém životě by měl směřovat kdobru. Dan

13. 6. 1986

Pokoj tobě. Buď dobrá, oslavuj Boha, všude kam jdeš. Oslavuj Boha, protože je dobrý. Vzdávej chválu Mesiáši. Budeš pracovat pro Boha. Každý způsob oslavy Boha je dobrý. Nyní jdi v pokoji. Daniel

14. 6. 1986

Pokoj  tobě. Měj potřebu Ježíše, aby ti dal větší víru. Tento dar3 je od Boha. Pomodli se. Dan


1 po smrti
2 nazval našeho Věčného Otce Tatínkem (= Abba)
3 slyšet a zapisovat tato poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Hodina krize se nyní vznáší nad zemí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message