DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

25. června - 8. července 1986

25. 6. 1986

Pokoj tobě. Tvoje další očišťování ti přinese pokrok. Jdi Cestou, která vede k Bohu. Budu se modlit, abys dosáhla dokonalosti. Miluj Ježíše, obrať se k Bohu. Daniel

26. 6. 1986

Pokoj tobě. Kdo ti byl nablízku od začátku tvého života?

Moje matka (samozřejmě), doktoři, atd.

Já jsem tam byl také.1 Vždy budu s tebou. Jdi se vroucně modlit. Daniel

27. 6. 1986

Pokoj tobě. Kdo je tvůj Otec?

(Tato otázka mě překvapila.)

Bůh je můj Otec.

Chval Ho. Miluj Ho a oslavuj Ho.

1. 7. 1986

(Jela jsem do Švýcarska navštívit svou matku.)

Buď dobrá k vdově. 

(Záměrně ji nazval 'vdovou', aby mi ukázal, že Svatá Matka je jediná Matka, kterou máme.)

2. 7. 1986

Modli se, buď dobrá. Chvála Bohu. Přijmi požehnání od Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista. Dan

8. 7. 1986

(Měla jsem obavy, že všechny texty nebyly dobré.)

Pokoj tobě. Vnímej uzdravení ze svých vin. Vassulo, jak se to stalo?

Těmito poselstvími.

Ano, jak tedy mohou být tato rozjímání závadná? Děkuj a chval Pána za to, že tě uzdravil ... slyšela jsi už o květinách, které uzdravují?

Ano.

Já, tvůj anděl jsem tě zformoval2 pro Boha, zušlechtil jsem tě, navoněl jsem tě. Skrze Boha jsem tě uzdravil. Ježíš ti požehnal. Chval Ježíše. Udělal jsem vše, co Bůh chtěl.

Neboj se, protože já jsem stále s tebou. Spoléhej se na Bibli. Řekni jim, že já uzdravuji nemocné. Neboj se. Uzdravím tě. Květiny léčí ...

(To mluvil Ježíš, pak se vrátil můj anděl a řekl:)

Ježíš je tvůj Lékař. Děláš Mu radost. Ježíš tě zanechal kvetoucí. Dan

(Později:)

Modli se a miluj

Jahveho.

Chval Ježíše a spoléhej na Bibli. Rozjímej. Dan


1 můj anděl mi chtěl říci, že byl se mnou od počátku.
2 to znamená: "učil mě"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Hodina krize se nyní vznáší nad zemí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message