DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Každou kapkou Své Krve jsem si tě přivlastnil

8. března 1991

dcero, buď v pokoji; jsem Láska

maličká, jsem s tebou, abych ti pomohl posvětit tvůj život; mluvím ke každé duši skrze tato Poselství a skrze tebe; živil jsem tě Svým Chlebem, staral jsem se o tebe a učinil jsem tě Svou; byl jsem k tobě za celou tu dobu někdy příkrý? trestal jsem tě? proto nikdy nepochybuj o Mé Lásce; opři si o Mě hlavu a odpočiň si, ať tvá mysl spočine u Mě; nemysli na nikoho jiného, než na Mě; Já jsem Ten, kdo tě nejvíc miluje; nežádám od tebe nic než Lásku: miluj Mě, klaněj se Mi, mysli na Mě a dovol Mi být stále přítomen ve tvém srdci a ve tvé mysli;

probudil jsem tě ze spánku, abys viděla Mou Krásu a žila se Mnou; každou kapkou Své Krve jsem si tě přivlastnil; zaplatil jsem za tvou duši prolitím Své Drahocenné Krve pro tvou spásu; každou bolest jsem vytrpěl s Láskou, neboť jsem věděl, že tě Má Oběť zachrání; všechno, co jsem dělal, bylo pro tvou spásu; Má dcero, ať je ti to všechno jasné; jsem Láska a Láska nepřestává zachraňovat; neskončil jsem pouze tam (na Svém Kříži), nadále usiluji o vaši spásu; nadále se snažím zachránit hříšníka; buďte proto připraveni, protože brzy pro vás přijdu; Já, Pán, vás všechny šíleně miluji; miluj Mě, chval Mě a buď svatá; vnímej Mě, aby sis uvědomovala Mou Přítomnost; pojď;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message