DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neboj se Mě, Mé dítě, když tě umenšuji

9. března 1991  

(Skotsko)

(Debatovala jsem s otcem McGinnitym o tom, která modlitba je Pánu nejmilejší. Řekli jsme si, že mlčení v kontemplaci je nejlepší.)

- Pane?

Já Jsem; opři se o Mě, jsem tvá opora a síla; ano, opravdu, Má Vassulo, Mlčení je nejúčinnější modlitba vůbec; potkávej Mě v Mém Mlčení; ať je tvůj duch přitahován ke Mně a vtahován do Mě v Mém Mlčení; dovol Mi zmocnit se tě, Mé dítě, dovol Mi zahalit tvou duši Svou Láskou; otevři Mi, ať se tvůj Bůh zmocní Svého Majetku; Já Jsem vlastní tento Majetek; dovol, ať Já Jsem v tobě může svobodně růst; ať v tobě Já Jsem rozmnoží Své Ctnosti; neboj se Mě, Mé dítě, když tě umenšuji; Já Jsem je tady, aby se postaral o Svůj Majetek a zářil v tobě; dovol Mi, duše, obklopit tě Svou Něhou; budeš přemožena Mou Krásou, nehleď na svou nahotu, duše, a neodmítej Mě; pojď ke Mně Mlčky tak, jak jsi; odevzdej se Mi v Mlčení a budeš žít; buď požehnána, buď požehnána, duše; ať se v tobě nic nestane Mým soupeřem;

Pane, nedovol, aby se cokoliv stalo Tvým soupeřem!

posti se tedy každý pátek, to je teď tvá povinnost ke Mně; pojď;

(Přestala jsem se v pátek postit kvůli cestování. Uvědomila jsem si, že bych se při cestování mohla snadno postit, ale chtěla jsem si to „usnadnit“ kvůli své lenosti a slabosti…)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message