DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já Jsem se vrátí

4. března 1991

(York)

(Ve škole Všech Svatých. Pozval mě otec Ian Petit.)

Já Jsem; Láska je blízko tebe, Láska je Štědrá; pamatuj na Mou Přítomnost a nebudeš klopýtat; dcero, pojď a modli se se Mnou k Otci:

Otče,
i když noc ještě přikrývá tuto zemi,
vím, že nade mnou Jahve vidí Své děti v temnotě
a smiluje se nad nimi;
s Mocí a Slávou sestoupí,
aby proměnil tuto hrozivou noc v jasný den;
naplní nás Pokoj a Láska
a naše duše bude plná Jeho Světla;
Já Jsem tu opět bude,
Já Jsem se vrátí,
Já Jsem bude s námi,
Chvála buď Nejvyššímu!
Amen.

(Později jsem přišla za Pánem a říkala jsem si, jestli jsem skutečně měla být poslána, jako teď, cestovat a svědčit. Každý den cestovat autem, vlakem nebo letadlem na různá místa není snadné, je to docela vyčerpávající.)

- Můj Pane?

Já Jsem; maličká, pokaždé když Mě voláš, Mé Srdce poskočí radostí; kdybys to jen pochopila, Mé dítě… ptala ses Mě, jestli jsi měla jít a svědčit jako dnes; ano, je to nutné, ne, že bych tě potřeboval, ale Vassulo, když jdeš a svědčíš v Mém Jménu, Mě to oslavuje a tebe očišťuje; květino, dám ti sílu a slova, která potřebuješ; chovej se teď ke Mně, jak přísluší Králi, chovej se ke Mně, jak by ses měla chovat ke svému Svatému; Já Jsem je s tebou; pojď, Mé Mnou-Zachráněné-Dítě, pojď, tvé kroky musí sledovat Mé Kroky, musíš kráčet v Mých Šlépějích až do konce svého poslání; my, společně?

Ano, navěky spojeni.

tak ke Mně přicházej co nejčastěji a Já tě naplním pokaždé, když ke Mně přijdeš; poskytni Mi svůj sluch, Mé dítě, ať tě mohu učit slyšet Můj Hlas; vyhov Mi, Mé dítě, a budeš ve Mně prospívat; Láska je s tebou a žehná ti;

(Později jsem opět přišla k Pánu.)

ach ano! jsi zpátky u Mě; připravím ti, co budeš říkat dnes večer; jsem Ten, který může objasnit mnoho věcí; opakuj po Mně tato slova:

„Ježíši dotkni se Mého srdce,
jsi mou Radostí;
mluv ke mně,
veď mě
a pokořuj mě,“
amen

buď Mým potěšením a veleb Mě po všechen čas; miluji tě, a proto na tebe složím Svůj Kříž; Já Jsem Ten, Kdo Ho nesl až do konce; cti Mě a oslavuj Mě tím, že občas poneseš Můj Kříž, abych si mohl odpočinout, pojď;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message