DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oheň Lásky

6. září 1989

Pane?

Já jsem; stojím před tebou; uvědom si tuto Milost, Má Vassulo;

Pane, neuvědomuji si ji plně. Nejsem schopna si to uvědomit, ale věřím.

věř, ano; věř jako dítě, protože tak se to líbí Mně i Otci; chceš psát? ano?

Uvědomila jsem si, že jsem zapomněla psát.

o Mém Kříži?

Ano, Pane.

tak to napiš teď;

Děkuji Ti, můj Bože.

(Později, když mi Ježíš zanechal Svůj Kříž mystickým způsobem, bylo to, jako by se na mě spustil déšť utrpení a trval dlouho do noci. Jako by na mě dolehl svět se svými hříchy a vinami všeho druhu. Náhle jsem si uprostřed tohoto utrpení vzpomněla na Ježíše v Getsemanech. Hořce jsem se rozplakala. Na druhou stranu jsem byla ráda, že mohu Ježíši aspoň na chvilku ulehčit. Později Ježíš přišel a vzal si Svůj Kříž.)

dělím se teď o Něj s tebou, milovaná;

Pane, naslouchám.

naslouchej a chápej; slyšela jsi už někdy o někom, kdo se snažil žít Mně odevzdán a nebyl nikdy napadán či pronásledován?

Ne, Pane, někteří z nich dokonce zemřeli jako mučedníci.

ano, tak vidíš, maličká, teď se nám potvrzuje, co bylo řečeno v proroctvích; dodnes, kdokoli je vyučován Slovy vycházejícími z Mých Úst a pozvedá svůj hlas, aby předával Mé Poselství, si může být jistý pronásledováním ze strany těchto Kainů; volám je, ale oni nechtějí slyšet; zvu je, ale nikdo si toho nevšímá; pohrdají každým Mým varováním, zesměšňují Můj příslib; což jsem neřekl, že za vašich dnů vyleji na lidstvo Svého Ducha? a že vložím Své Zákony přímo do vašich srdcí a napíšu je do vaší mysli?

žádné proroctví nevychází z iniciativy člověka, jak by mohlo? Mé Slovo je dáno Mým Svatým Duchem a to je důvod, proč o Mně lidé mluví; Já, Pán, jsem vám slíbil Nové Nebe a Novou Zemi a, Má Vassulo, pilně je připravuji! ale lidé vašich dnů jsou zaměřeni sami na sebe, bezbožní, bezcitní, svému potěšení dávají přednost před Bohem, ovšem dny plynou a vší této zkaženosti bude brzy konec, bude odplavena a pročištěna Mým Ohněm Lásky; proto odvahu, maličká; vždy budou potíže, ale Má Síla tě vždy podpoří; brzy uvidíte Má Nová Nebesa a budete žít na Nové Zemi, neboť Můj slib se brzy naplní a obnova Mé Církve se blíží; již nyní žijete v době začínajících porodních bolestí, proto odvahu, Moji milovaní, vy, kdo nesete Mé Jméno a jste Mými ratolestmi; nezoufejte, Mé Slovo se brzy naplní; řekl jsem, že budu-s-vámi a budu žít mezi vámi; budete jíst přímo ode Mě a nabídnu vám vodu z Pramene Života zadarmo, každému z vás, kdo žízní;

Můj Oheň už na vás sestupuje z Nebes a stravuje vás Mou Velkou Láskou; rozšířím tento stravující Oheň na všechny národy, vaši zkaženost proměním v lásku, přivábím vaše zkamenělá srdce a způsobím, že se pro Mě zapálí horoucí láskou, vaši netečnost proměním v horlivost pro Mě, vašeho Boha; tato Svatá Hodina Mého Ohně se mezi vámi rozšíří jako žhoucí výheň a budete naplněni Mým Ohněm Lásky, Ohněm Mého Svatého Ducha; podobně jako o předchozích Letnicích vás obnovím, rozšířím Své Království Pravdy, Jednoty, Spravedlnosti, Míru a Lásky;

proto se radujte! jásejte z celého svého srdce, Moji milovaní, přijdu a odstraním všechny vaše pyšné chlubily, kteří byli jednou z příčin vašeho rozptýlení a vašeho pádu; ti, kdo umlčují Mého Ducha, budou přemoženi Mým Dechem; budete očištěni Mým Ohněm Lásky; dcero, miluj Mě, klaněj se Mi, těš Mě; Láska tě miluje;

žehnám ti, Mé dítě;

My společně, Pane?

my, společně, Mé dítě; pojď;

    


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message