DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Okouzluj Mě svou prostotou

7. července 1989

Uč mě poslušnosti, vždyť jsi můj Bůh, a jsi to Ty, kdo mě vychovává. Můj duch chřadne a v tomto vyhnanství mi chybí útěcha. Pane, slyš mé snažné prosby, kde jsi?

květino, pokoj s tebou; Já jsem blízko tebe, chci, abys od této chvíle měla větší víru ve Mě; což nejsem tvůj Vychovatel? tak proč by ses měla strachovat? buď v Pokoji, jsem Odpuštění;

zůstaň Mi věrná, a to ostatní ponechej Mně; nikdy ti neodepřu Svůj Chléb, ani Svou Lásku; pečujte jeden o druhého; často se ke Mně modli, i kdyby to bylo jen na okamžik; Já jsem vždy před tebou a jsem to jedině Já, kdo tě povede; měj tedy důvěru, vždyť tvá ruka je v Mé; vím, že jsi chudá, ale což nejsem Nekonečné Bohatství? nemusíš si dělat starosti, neboť ti všechno opatřím; nikdy, ani na jedinou vteřinu, si nemysli, že tě zanechám v temnotě; naplním tvou lampu olejem; nikdy tě nepřestanu sytit; maličká, starám se o tebe; modli se bez přestání, dovol Mi být tvým Vychovatelem až do konce;

hýčkej Mě svou láskou, ozdob Mě svými modlitbami, okouzluj Mě svou prostotou; hledej Mě a najdeš Mě upřímným srdcem; měj touhu po Mně, žízni po Mně a nikdy nepřestávej evangelizovat s láskou pro Lásku; Já, Pán, tě miluji žárlivě; zůstaň v Mém Nejsvětějším Srdci; Mé Nejsvětější Srdce ti dá všechno, co tvé duši chybí; toužím po této lásce, neboť jsem Zdroj Lásky;

Láska vás všechny miluje;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message