DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kořenem Mé Církve je Láska

6. července 1989

Pane, v posledních dnech přede mnou určitě skrýváš Svou Tvář. Nevnímám Tvé Světlo tak silně jako dřív, proč mě opouštíš? Pane?

Já jsem; nikdy se nepřestávej modlit;

jsem tvůj Spasitel, Svatý; Má láska k tobě je veliká a učím tě, co je dobré pro tvou duši; Já jsem to, kdo tě utváří, nemysli si, že tě opouštím; nenaříkej; nenamáháš se nadarmo; poslouchej, Má Vassulo, miluji tě a nikdy tě nepřestanu sytit Svým Chlebem;

slyš Mě; z velkého soucitu připravuji pro tuto generaci rozkošný Vinohrad; Já jsem jako Vinný keř vyrážející výhonky milosti;1 Mé Květy nesou Ovoce Lásky a Míru; přistupte ke Mně, vy, kdo po Mně toužíte, a naberte si z Mých Plodů v plnosti2 ti, kdo Mě jí, budou hladovět ještě více, ti, kdo Mě pijí, budou chtít pít ještě více;3 Ach, dcero, jak si přeji, aby po Mně hladověla a žíznila každá duše! a aby Církev nebyla v troskách, jako je dnes, protože k čemu jsou Mi jejich formality a obřady, když chybí láska? což může přežít strom bez kořenů? Kořenem Mé Církve je Láska, a když chybí Láska, jak může Má Církev přežít?

Ježíši, chci Tě potěšit.

svou láskou dej spočinout Mé Hlavě; miluj Mě a dovol Mi si v tobě odpočinout; nesmírně se raduji, když vás všechny vidím kolem Svého Svatostánku;4 

Láska tě miluje; Já Jsem Pán, proto pociťuj bezpečí;


4  Ježíš mluví o těch, kdo přijdou na hodinu adorace.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message