DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Има Ли Сред Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

25 октомври 1991

Господи?

Аз съм;

Господи,
     вържи ме сега още повече за Теб
и ме защити от обидите на хората
     за това, че живея икуменически.
Вържи ме за Сърцето Си
     и когато вървя нека Светлината Ти да ми бъде Водач.
Когато си лягам нека Духът Ти да бди над мен
     и когато се събуждам, нека духът ми да говори с Духа Ти.
Позволи ми да действам като Теб и да Те лаская.
     Направи сърцето ми нетърпеливо да Те търси,
така че да изплатя всичко, за което Ти се бях зарекла.

     Припомни ни на всички, Господи, какво ни беше дал.

Беше ни дал Една здрава Свята Църква, 

     изпълнена със Светия Ти Дух,
а не празна отломка,
     беше ни дал Един солиден Жезъл,
а не две-три или куп трески,
     къде отиде всичко това?

Васула, позволи Ми първо да ти кажа: обидите на тези, които те обиждат, падат върху Мен - затова, не се предавай, носи Кръста Ми на Единството от нация в нация и бъди Ехото Ми, за да опресняваш паметта на народа Ми; изпращам Светия Си Дух да им напомни да усвоят взаимна обич водеща към мир и взаимно разбирателство; в началните Ми Послания за Единството бях ви помолил всички да се огънете, но имам ли днес някой, който е готов да послуша какво казва Духът Ми:

- остана ли сред вас добър човек?

- има ли някой, който наистина Ме търси?

-понижи ли някой гласа си, за да чуе Моя?

- кой е първият праведник сред вас, който пръв ще се смали и ще се заличи, за да бъде видяно Присъствието Ми?

- кой сред вас е готов да сведе главата си и да позволи Главата Ми да бъде разкрита?

- има ли сред вас великодушен човек, който да сниши гласа си и да чуе умоляващата Ми молитва към Отеца:

“трябва ли, Отецо,
да пия още една година
от Чашата на разделението им?
или ще обединят поне Празника на Великден,
облекчавайки отчасти болката и скръбта Ми?

“ще трае ли още дълго това господство на Мрака?
нарязаха Тялото Ми
и забравиха, че е Главата Ми,
която крепи и държи цялото Тяло заедно;

“о, Отецо! Помири ги
и им припомни, че със смъртта Си на Кръста
им дадох Мира Си;
дай им Духа на Истината
в Неговата пълнота в сърцата им,
и когато видят голотата си,
ще разберат;
прости им, Отецо,
защото не знаят какво правят;”

Цитаделата на гордите ще се сгромоляса
в купчина прах, Дете Мое;1

гордостта и славата им ще рухнат, когато Духът Ми ги обсади; - почакай само и ще видиш;

пиши: чувате ли наистина? чувате ли наистина какво ви казвам? това, което ви казвам, означава Мир, за собствените Мои и за приятелите Ми; ще разберат, ако се отрекат, от днес, от безумието си;

за тези, които безрезервно Ме обичат и които имат страх от Мен, спасяващата Ми помощ е на една ръка разстояние, и тогава славата ще живее във всеки един от вас; Обичта и Лоялността могат да се срещнат, Праведността и Мирът могат да се прегърнат; Лоялността може да се изкачи от земята, тъй като Праведността е винаги наклонена от Небето; дарих ви щастие, каква раколта даде почвата ви? Праведността винаги Ме е предхождала и Мирът е следвал Стъпките Ми; мога ли да кажа същото за вас? кой ще поправи за годините на разделението ви? официалностите и речите не Ме интересуват; престореността и привидното служение също не Ме заблуждават;

о, дъще, това, което желая да разберат, особено онези, които живеят в Раните Ми е, че скръбта Ми е голяма, и причината, поради която наблегнах решително на някои неща, е да им дам възможността да проповядват нещо от Духа, а не по буквата; искам да изпълня духа им с Безотвъдната Си Светлина, така че да могат да видят нещата с Моите Очи, а не със своите; да видят нещата с моята Божествена Светлина, а не със своята;

знае се, че съм Верен и Праведен и това, че от тях липсва вярността и праведността не означава, че Аз също ще покажа към тях по-малко Вярност, Праведност и Мир, и че няма да дойда да ги спася; - дори ако се отвърнат всички от Мен и от Пътищата Ми, Аз ще остана Верен и Истинен;2 Духът Ми ще работи за възстановяването на Мира между братя и чрез Кръста Си и Раните Си ще ви обединя всички в едно единствено Тяло и ще Ме прославите около

Една Единствена Дарохранителница,

и бариерата, която ви държи разделени ще бъде счупена; анатемата ще бъде премахната3 и Жертвеният Ми Престол ще бъде на cвоето място;

елате при Мен като малки деца, за да отворя очите на душата ви, за да можете да видите каква Надежда се съдържа в Зова Ми към

вас

благослови Ме, дъще, ела;

Благославям Те, Господи.

“Изведи напред народа, който е сляп, въпреки че има очи,
който е глух, въпреки че има уши.
Нека всички нации се съберат и
нека дойдат накуп племената.
Нека Те чуят хората, за да могат да кажат: “Истина е.”4


1 Тук имах чувството, че отговори “Отецът”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message