DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Позволявам Си Да Бъда Трогнат
Двата Светилника
Не Се Поддавайте Повече На Изкушението На Насилието

24 октомври 1991

Господи, позволи ми да Ти служа.
Това е, което Ти дължа сега.
Познат си за Милостта Си
и зная, че ако се прикрепя за Теб,
няма да ме отхвърлиш.
Зная, че ще ме спасиш.
“Трябва само да отворя устата си, за да я напълниш.”1
Моля Те, нахрани ме с Манната Си.2

остани в благоволението Ми; не съм Бог, който не може да бъде трогнат; Сърцето Ми е изпълнено със Съчувствие и си позволявам да бъда трогнат; ела, в тези борбени времена Аз съм твоят щит;

Господи,
     причислена съм към онези, които са жестоко нападани от Сатаната.
Как може народът Ти да чуе за чудесата Ти в мрака?
     Дяволът иска да парализира целия Ти План!
Колко дълго още Правдата Ти ще лежи в страната на забравата?
     Покажи сега, Господи на Милостта и на Справедливостта,
че си нашата помощ и утеха.

няма от какво да се страхуваш; накрая, Сърцата Ни ще надделеят; ще покажа на всички как мога да спасявам; Писанията трябва да се изпълнят; виждаш, написано е,3 че звярът излизащ от Бездната, ще воюва срещу Двата Светилника, които стоят пред Владетеля на света, тези Двама Свидетели, които представляват Тялото Ми и са Тялото Ми, тези, които са доказали, че са Мои служители с голямата си крепкост във времена на страдания, изпитания и преследвания, тези, които носят Словото Ми и са вестителите Ми и тези, на които беше дадена Истината, за да бъдат като ангели и ехо на Словото, защото позволиха на Духа Ми да бъде техен Водач, давайки на всеки един от тях служението на Илия;

призива, който отправят в Името Ми, е всъщност Моят призив чрез тях, издигат гласа си, за да ви припомнят Закона Ми, подобно на Моисей в планината Хорив, но съм Аз този, който говоря чрез тях и въпреки че за хората по света, тези Двама Пророци4 ще изглеждат като победени от Врага, ще им вдъхна живот и ще се изправят;

"защото, както земята прави да растат свежи неща, както градината прокарва семената, така и Аз, Господ, ще прокарам почтеността, както и възхвалата, да поникнат пред очите на нациите;”5 ще преобразя окаяните ви тела в копия на Славното Ми Тяло; тогава ще видите да прокарват ново небе и нова земя; първата земя и първото небе ще изчезнат, тоест: старият Град познат със символичните имена Содом и Египет, тъй като в него Словото Ми беше отново разпънато,6 защото хората по света отново не Ме разпознаха, въпреки че дойдох в собственото Си Владение, отново собственият Ми народ не Ме прие, а се отнесе към Светия Ми Дух, както му беше угодно, позволявайки на Звяра да воюва срещу онези, които изпратих;

тези два града в един, отхвърлянето от Содом и Египет на Моите Вестители и пълната глухота подобна на упоритостта на Фараона; тези градове ще бъдат заменени от Новия Йерусалим; вместо Содом и Египет ще се наричате

- Нов Йерусалим -

Град на Почтеността, Град на Святостта; и когато това стане, оцелелите, обзети от страх, само ще Ме възхваляват;7

земята сега е бременна и ражда, викайки силно в родилните болки; но много скоро времето на очакването ще приключи; вече лъхам над теб, сътворение, съживявайки ви един след друг, пречиствайки ви всички; затова, ако някой възразява, той не възразява срещу теб, а срещу Мен, Аз, който ти дадох Светия Си Дух на Истината; и ако отново разпънаха някого между двата града със символичните имена на Содом и Египет, те разпънаха отново Словото Ми; но след три-дена-и-половина,8 Двата Ми Светилника ще излъчат по-ярка Светлина, защото ще произходи от яркостта, която обгражда Духа; затова, имай надежда, дете Мое; залогът на Духа Ми е за вашите времена;

вие сте част от Семейството Ми, еклезия ще се съживи;

(По-късно:)

(Послание за Филипините.)

мир на теб; кажи на народа Ми да размисли върху Закона Ми; пиши:

- помирявам света -

кажи им, че съм Аз, Иисус; ако питат кое е Посланието Ми за тях, кажи им:

- идвам да ви помиря със Свещеното Си Сърце -

и помирявайки ви с Мен, ще ви поискам, заради голямата Ми Обич, да се помирите един с друг; възнамерявам да помиря света със Свещеното Си Сърце и така ще направя от всички вас ново сътворение;9

това е залогът на Духа Ми;

казвам ви сериозно, този, който сее семена на самопрощаване, ще пожъне реколта на поквара и когато се изправи пред Мен в Съдния Ден, ще му кажа:

“върви си! далеч от Мен;
върви при Покварителя, който те поквари!”
освен ако не чуя вик на покаяние;

миризмата на смърт водеща към смърт ще продължи да се издига чак до небето, не го искам вече това, а това, което желая от вас е

тамян -

желая да сте като кадилници пълни с тамян, на олтар, любими деца, нека страната ви да се превърне в огромен Олтар, поднасяйки Ми благоуханието на тамян; искам да живеете свято, защото съм Свят; всеки ден протягам Ръцете Си към вас, за да ви вдигна при Мен;

показах Обичта Си към вас през вековете и днес отново, като пастир спасяващ овцете си от устата на лъва, идвам да ви спася от Усойницата; въпреки ужасяващата ви нищета, няма да ви съборя, както съборих Содом и Гомора, познавам колко потиснати са вашите нуждаещи се и до каква степен бедните са ежедневно смазвани; зная много добре колко жалки сте и, о! познавам престъпленията ви… те ca многобройни; заради насилието упражнено върху синовете ви, невинната кръв проливаща се в страната ви е страхотна!

неволите ви, причинени от греха, предизвикаха Милостта Ми и поради величието на Обичта Ми зова днес народа ви заедно; свикайте ги всички под Святото Ми Име и им кажете, че не изправям никого на съд, нито идвам да ви заплаша; кажете на своя народ, че ще излея Духа Си на Обич върху тях; ще разгъна отгоре като воал над страната ви и като мъгла Духа Си на Обич, който ще ви обгърне и ще проникне дори през пантите на вратите и прозорците ви;

народът ви няма да се разочарова от Посещението Ми; с Пречистващия Си Огън ще погълна покварата и като жътвар ще пусна в действие Сърпа Си и ще пожъна тази злост, ще я завържа цялата в сноп и ще я хвърля в огъня да изгори, и на нейно място ще посея семена от Небето: семена на Обич; вашият Господ ви говори, това е Този, който ви обича повече от това, което човек може да схване;

Аз съм, Иисус, Спасителят ви,

сега пред вратите ви; и отново ви казвам: елате! елате при Мен, вие, които сте угнетени, ще ви успокоя и ще ви утеша, елате! елате да получите всички Съкровища на Свещеното Ми Сърце; Царството на Бога10 е сред вас, трябва само да пристъпите в него; Домът Ми е ваш дом; отворих вратата на Царството Си за всичкиелате, не се изкушавайте повече от насилието, изкупете злото с обич -

простете!

как иначе Отецът ще прости на вас, ако не сте разположени да простите? яжте от плода Ми, а не от плода на врага Ми, защото децата на мрака се отнасят нечестиво дори към себеподобните си, след като Лукавият е господарят им, който ги учи да бъдат като него, и човекът, който е нечестен в малките неща ще бъде нечестен и в по-големите неща; съберете приятелите си и се молете; ще чуя молитвата ви:

- всеки покаял се грешник ще бъде чут -
- на Небето -

Аз, Иисус, ви благославям всички, оставяйки Въздишката на Обичта Си на челото ви;


2 Светият Дух.
4 Духът на Моисей и духът на Илия: духът на пророчествата.
8 Откр. 11:11. Символичен брой.
10 Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message