DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Никой Не Може Да Възпре Часа На Светия Ми Дух

29 октомври 1991

Боже мой!

Аз Съм; не си сама; присъствам и съм с теб; Васула, позволи Ми да ти говоря, имай вяра в Мен, до теб съм, ела, съсредоточи се и размисляй върху Мен; работи за Славата Ми, дъще, говори им1 по този начин:

“блажени са бедните духом, защото тяхно е царството небесно;” всички вие сте много скъпи за Мен, молете се повече отвсякога и ще осигуря окаяните, ще излекувам слепите и ще науча Закона Си на всеки един от вас, от чуждите до вашите;

Обичта ви обича;

(Послание като въведение за срещите при цялото ми пътуване в Англия.)

(По-късно:)

Васула, бъди постоянна в молитвите си; обичам те, дете Мое, и о! как познавам слабостите ти, дъще; доведи децата Ми при истинската вяра, доведи ги всички при Мен; това също е част от мисията ти;

ах, дете Мое, прояви пламенност за Мен, твоя Господ;

Господи мой, не всички се вслушват в тези послания, когато ги провъзгласявам. Възможно ли е да не са разбрали? Не говоря само за себе си, говоря и за скорошни появявания и за други лица, които използваш като Свои инструменти по свръхестествен начин.

Ще Те запитам направо: колко от високата йерархия днес се вслушват и са положителни? Колко?

и колко от първосвещениците и книжниците, едва вчера, се бяха вслушали в Мен и бяха положителни? Васула, съществува остатък избран по благодат да повярва; Писанията казват: разкрих се на онези, които не се съветваха с Мен,2 въпреки това, от самото начало бях поканил всеки един в Училището Си;

Светият Ми Дух
е Водачът ви, Съпругът ви3 и

- Повелителят ви -

казвам ви наистина, че скоро ще събера всички нации в кръг на Обич и Духът Ми ще обитава във вас, давайки зрение на слепите, след като Светлината, която ще ви бъде дадена, е: Безотвъдната Ми Светлина; но колко трудно е за онези, които натрупаха богатства в духа си да проникнат в Светлината Ми! колко трудно е за мъдрите да проникнат в Духа и да схванат дълбините Му! колко трудно е за тях да влезнат в Царството Ми! казвам ви тържествуващо, изметът на обществото ви и онези, които наричате недостойни, ще го направят преди тях;

да! онези, които не могат да различат доброто от злото, онези, които не могат да различат лявата си ръка от дясната! поканих и продължавам да каня всеки един да седне на масата с Мен, но мнозина не отговориха на поканата Ми, изсмяха се и отказаха с презрение Милостивия Ми Зов и чрез учението си разколебаха други, които искаха да дойдат; сравнете всичко това с притчата Ми за сватбения пир;4

ще се върна5

и ще затреперят; ще затреперят щом осъзнаят кого отхвърляха през цялото това време; отрекоха се от Духа Ми и позволиха да бъдат водени от собствения си дух, отрекоха се от Светлината Ми за своята, отрекоха се от Небесното Ми Знание дадено от Мъдростта за посредствена философия и за собственото им рационалистическо знание;

-отстъпиха -

тъй като отхвърлиха Духа Ми, Светлината Ми и Знанието Ми; ще им отнема Царството Си и ще Го дам на народ, който може да произведе плодовете си; ще приветствам тези хора като Свои и ще ги помоля да дойдат и да живеят с Мен; всъщност този час е вече тук; реших да привлека при Мен незачитаните, онези, които се мотаят на всеки уличен ъгъл, недостойните, възможно най-нищожните, окаяните и онези, които никога не са познавали Името Ми; ще се обърна към куп нещастници, които никога не са Ме обичали и ще направя от тях нация на Обич, свята нация, и те ще Ме прославят; ще бъдат наречени свещеници на Живия Бог, свещеници на Амин и в това свещеничество ще построя отново Църквата Си, в тези сърца ще ви обединя всички, и Тялото Ми ще почива; часът е настъпил, и никой не може да възпре този час на Светия Ми Дух;

когато видите светът да се разпада под краката ви, когато погледнете наляво от вас и видите царствата да се олюляват и градовете ви да се превръщат в купчина прах, а отдясно планини да се сгромолясват, знайте, че тези знамения са началото на изливането на Светия Ми Дух; когато видите учениците Ми, които Аз Самият оформих, да проповядват без страх в Името Ми, не ги подривайте; съпротивете се на изкушението си и различете звука на стъпките им; ще продължа да ви изпращам тези светии да събират по пътя си всички откъснати членове на Тялото Ми, и никой, дори нечистите духове, няма да могат да ги възпрат; ще паднат, напротив, пред тях, знаейки, че Амин е Повелителят им;

Амин ще бъде скоро с теб, дете Мое,
Този, който е Утешителят ти
и чийто Дом се намира в непристъпна Светлина,
ще те потопи в крайна сметка
в Светлината Си и ще те погълне;
- Аз съм Обич -

Благословено да е славното Ти и Свято Име,
възхвалявано и прославяно завинаги.


1 На хората, които ще срещна в Англия.
3 Отнася се до Ис. 54:5.
5 Втората Петдесетница: изливането на Духа Йл 3.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message