DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Небето Ми Е В Теб
Поправи За Онези, Които Го Огорчават
Трябва Ли Да Се Разкрия С Гняв?

19 февруари 1987

Васула, приеми да страдаш; всичките Ми избрани души страдаха; страдайки, душата ти се пречиства, както златото се пречиства в огъня; същото става и с душата; страданието ти е в напътствието ти;

Как така в напътствието ми, Иисус?

въпреки че ти позволявам да Ме зовеш по този начин по всяко време и да бъдем заедно, позволявам и на вратите на злото да останат отворени; напътствието ти няма да е лесна задача, тъй като лукавият ще се бори срещу теб, обезсърчавайки те, давайки ти погрешни думи;

Но, Господи, напътствието Ти може да ме подведе!

не, няма никога да те заблуди, както и никого другиго; научих те да Ме разпознаваш, Васула;

избрах човек неспособен да владее дори един език, който да зависи от дадените от Мен слова; научих те да Ме чуваш, упражнявам ухото ти; ела, бъди търпелива, учи се да приемаш, учи се от Мен;

(Започнах да се безпокоя.)

Васула, всичко ще бъде съвършено! Васула, редактирай;1 Аз съм, Иисус;

(Съмнения отново!)

о, ела, силно желая да ти кажа нещо; небето Ми е в теб, защото се чувствам прославен и отморен;

Иисус, обичам Те. Да, и много дори, 24 часа в денонощието те обичам. Дори, събуждайки се в нощта, първата ми мисъл си Ти. Xраня се, Ти си. Pаботя в къщи, Ти си. Карам колата, Ти си. Играя тенис и Ти си в мисълта ми и oбичта ми към Теб е в кръвта ми, след като тялото ми ме боли от обич. Не мога обаче да приема, че бих могла да Ти дам отмора или че намираш в мен небе, защото коя съм аз? Една прашинка, невъзможна съм, и когато ми казваш това, чувствам се още по-зле в присъствието Ти и се срамувам.

всичко, което каза за себе си е вярно, но те обичам и намирам отмора в теб; напоих сърцето ти с Кръвта Си и го поставих в Моето; пречистих го и му дадох Мира и Обичта Си, любима;

Васула, Аз, който дойдох при теб, винаги желаех обичта ти; сега имам надмощие; радвам се в теб; обичай Ме неограничено, поправяйки за онези, които Ме забравят и само умножават раните Ми; обичай Ме, Васула, лекувайки любимите Ми души; бъди небето Ми;

(По-късно:)

Боже мой, съзнавам, че си Ти, но не мисля, че го осъзнавам напълно!

Васула, ще го осъзнаеш един ден;

Ако някога го осъзная, мисля, че ще припадна!

когато словото Ми бъде установено; Васула, винаги се знаеше за Мен, че държа на думата Си;

Аз, Яхве,2 идвам отгоре; Небето е създадено от благодатта Ми; ще изпълня словото Си, имай Ми доверие, Васула; не се безпокой толкова много, любима; бъди до Мен; чувствай Ме; обичай Ме и Ме прославяй; остави на Мен останалото; живей в мир;

оформям те с Мъдрост, имай благодатта Ми; не спирай да лекуваш души; щастлива ли си, че си съединена сега с Мен?

Да, Господи, много съм щастлива, чувствувайки се съединена с Теб, въпреки че не смея да си го помисля.

защо, Васула?

Защо? Защото не съм подходяща за Теб.

Васула, винаги желаех да съм съединен с теб и да съм задушевно близък с теб, но никога не забравяй, че съм твоят Бог и съм Свят;

Васула, все още ли желаеш да работиш за Мен?

Дадох Ти вече съгласието си. Желая да продължа да работя за Яхве.

Аз съм Яхве, бъди благословена;

(По-късно:)

(Прочетох на Св. Мария молитвата: “Спомни си” от Св. Бернар.)

дъще, Иисус е Този, който те води, не се страхувай, Васула, дъще Моя; чуй Ме, своята Свята Майка, тук съм, присъствам, до теб; помагам ти, обичам те; ще ти помогна да проумееш как работи Иисус, не се измъчвай;

Иисус те е съединил сега със Себе Си; радвай се, Васула; трябва да Ми повярваш, когато ти казвам, че душата ти лекува други души в Ада;3 Васула, направи това, което Иисус иска от теб; познава нуждите ти; единственото, което желае от теб е обич; обичай Го неограничено, прославяй Го, поправи за онези, които Го огорчават; зови Го винаги, за да Му кажеш, че Го обичаш; не Го изоставяй; изпълни и всички останали свои задължения с обич, от обич, защото деянията на обич са онези, които имат най-голяма стойност за Него; колкото дребни и незначителни да ти се струват, те имат голяма стойност в очите Му и по този начин стават големи; следвай Го и поправи за другите, които Го пренебрегват;

дъще, сега, когато си съединена с Него, ще почувстваш Кръста Му; ще почувстваш Сърцето Му; ще ти поиска да споделиш чувствата Му; ще ти поиска да Му помогнеш; ще ти поиска отмора; ще ти поиска да споделиш Кръста Му; страдай, когато страда, pадвай се, когато се радва; страданията ти ще бъдат Негови; покори се на желанията Му, защото е Бог; научи се да Го разпознаваш, припомни си всичко онова, на което те научи, защото е Бог Грижовен, Всемилостив; обича ви всички с неизказана нежност; няма никога да поиска от вас нещо, което би да ви навредило; благ е и добър; научи се да Го разпознаваш, Васула;

Той е Бог изпълнен с Обич, никога не е суров; ще бди над теб, закриляйки те от всякакво зло; никога няма да те изостави;

Васула, смелост; дъще, повикай Ме, когато пожелаеш; обичам те;

И аз Те обичам, Майко. Hаучи ме да Те обичам повече!
Иисус, обичам Те.

тук съм, любима; Аз съм, Иисус;

(Предавам се отново цялостно.)

обичам те; дай Ми малкото си сърце, в което ще посея семена на Мир и Обич; ще те оформя, както Аз желая да бъдеш; нищо няма да е напразно; всичко ще бъде, за да спася децата Си; не се страхувай, позволи Ми да те водя, дъще;

(Обичта ми към Иисус тази сутрин беше пълна, както и страхът, че ще ме изостави, тъй като съм нищо, и едно “нищо” обичащо Бога може би обижда Святото Му Име.)

о, дъще, обичам те; бъди с Мен; няма никога да те напусна, o, малка Моя ти; малцина са онези, които Ме прославят, както ти го правиш;

Васула, Моя Васула, грижа се за теб; щом предам напътствието Си, няма повече да чакам; Сърцето Ми копнее за малката ти душа; о, колко страдам Аз Самият, имайки те на земята;4 ще те взема обратно при Мен, освобождавайки те и възрадвайки Сърцето Си, тъй като горя от желание да те имам отново с Мен; имай Мира Ми, скоро ще бъда с теб;

Васула, искаш ли да запишеш следващото Ми Послание?

Да, Господи.

готова ли си?

(В продължение на няколко дена избягвах това послание, но сега се чувствах готова. Иисус беше говорил за него преди известно време.)

Да, Господи.

обичаш ли Ме?

Много. Знаеш, че Те обичам.

желаеш ли да Ме обикнат и другите?

Да, това е желанието ми сега.

работи тогава с Мен и запиши всичко, което ти казвам; да, Васула?

Исках прост да кажа, че е чудо да бъда водена по този начин, Господи.

(Послание на Мир.)

Аз го пожелах, Васула; избрах те, за да покажа на света, че нямам нужда от никакъв авторитет, нито святост;

избрах едно обикновено дете, безпомощно и греховно, без авторитет и без достъп до влиятелни лица, за да покажа чрез този слаб инструмент, с благодатта Си, Своя Мир и Обичта, която изпитвам към всички вас;

искам да предам Посланието Си на този мрачен свят, за да му покажа по този начин излиянията Си; тъй като Милостта Ми е неописуема и предаността Ми надвишава човешкото възприятие;

Небето горе, с цялата си Слава, царува вечно в мир и обич и ще се погрижа и на земята мирът и обичта да надделеят над злото;5 мирът Ми ще покрие земята като мъгла, разпростирайки се от висините до дълбините и от единия край на кълбото до другия;

идвам да провъзглася Посланието Си на всички вас и да ви отклоня от злите ви деяния; словото Ми ще бъде като кедър разпростиращ клоните си като ръце с цел да излекува нечестието ви, да нахрани мизерията ви и да ви избави от злото; идвам още веднъж, за да осветля този мрачен свят и да съживя този мъждукащ пламък готов да угасне, и да ви покрия с Мира Си;6

обичам ги, Васула, o, тази обич, която изпитвам към тях! не пожертвах ли Себе Си за тях като Aгнец, за да ги освободя? страдах за тях;

любими Мои, да не би Кръвта Ми да се проля напразно? пролях Кръвта Си, за да бъдат потопени греховете ви в Нея и да можете да се пречистите; окъпах ви в потоците на Кръвта Си, за да победя злото и да ви избавя;

намирам се сред всички вас; но въпреки това, Сатаната ви съпровожда, защото е изнамерил начини да ви измами и да ви накара да паднете в нечестивите му мрежи;

Аз, Бог, не мога да ви гледам да се направлявате към гибел, тук съм, за да ви измъкна от пороците му;

затова съм застанал пред вас, за да знаете кой е Спасителят ви; идвам още веднъж със Сърцето Си в Ръката Си, за да ви Го предоставя; ще се откажете ли от Него? ще се откажете ли от Мира Ми? идвам да призова онези, които подвеждат децата Ми в кръвопролития; искам да чуят призива Ми, защото словото Ми ще дойде като чук, разбивайки скалата,7 прониквайки във всяко сърце;

питам ви, да не би да забравихте своя Бог или е толкова малка значимостта Му в очите ви? не се ли страхувате от Мен? уморяват Ме помпозните ви цели! научих ви да Ме обичате, но и да се страхувате8 от Мен, след като Аз съм Всемогъщият;

а вие какво направихте? копаете собствените си гробове, след като посяхте семена на злост и ги разпиляхте навсякъде по света, сега ги жънете и се храните от злите им плодове; знайте, че цялото Ми Царство царува в Мир, цялото Ми творение беше създадено в мир и обич; очите Ми се умориха да ви гледат да се избивате един друг;

загрижен съм за вас, защото съм вашият Баща, който ви обича; погледнете, идвам с всичкото Си Господство; Аз, който съм вашият Бог, идвам при вас, за да ви предоставя Сърцето Си; заповядайте, вземете Го, цялото е ваше; Сърцето Ми се разкъсва и става на парчета, почувствайте Го; нече не представлява нищо друго освен голяма рана… разкъсахте Сърцето на своя Бог; пронизахте Го от край до край, много и много пъти;

военноначалници, трябва ли да дойда да ви стъпча, за да ви покажа могъщието Си? трябва ли да се разкрия с гняв? чашата Ми на Милост е преляла и Чашата Ми на Справедливост е пълна! Аз, който вдъхнах Живот във вас и ви осветих, Аз, Богът на цялото творение, който ви окъпах в Святостта Си, идвам при вас с Мира Си, увещавайки ви да се промените и да живеете в Мира Ми;

ще покрия цялата вселена с Мира Си, оставяйки го да царува над вас; защото съм Мир, Обич и Всичката Мъдрост; призивът Ми е отправен към всички нации; трябва да узнаят, че мир царува в Царството Ми; идвам въпреки злостта им, за да ги благословя и да блесна над тях, защото са любимите Ми синове и дъщери;

чуйте това Сърце, което ви поднася вашият Бог, Сърце, което забравихте и вече не познавате, Сърце, което ви обича и ви търси, за да даде живот;

спрете да вършите зло! спрете да се бунтувате срещу Мен! да не би да се страхувате от Закона Ми? Законът Ми не е закон на бунт, Законът Ми е закон на мир и обич, следвайте Закона Ми, който ви дадох, спазвайте Го и спасението ще бъде ваше; слабостта ви се състои в това, че пренебрегвате Закона Ми, изопачавате го, като по този начин водите човечеството към разруха, противодействайки на ближните си; законите ви се основават на насилие;

о, деца! да не би да присадих в душата ви ненавист? Душата Ми е Източникът на Обичта и Живота Сама по Себе Си и от Нея произхожда всичко, което съществува;

Васула, не пиши повече; обичам те; имай Ми доверие, oбичта ти нека покрие Сърцето Ми, бъди съединена; обичай Ме и работи с Мен;

Ще го направя, Отецо. Помогни ми да бъда достойна, за да мога да Те прославя.


1 Иисус използва думата, която бих използвала и осъзнах как Бог се приспособява към възможностите на душата.
2 Отецът говори сега.
3 Чистилището беше познато за мен с думата Ад.
4 В този днешен мрачен свят.
5 Да бъде Волята ти на земята, както е на Небето…
6 Една мисъл мина през ума ми. Мислех си: “С този вид хора не си струва трудът, няма никога да чуят.”
7 Веднъж, Бог внезапно ме просветли да разбера, че скалата това са нашите сърца, сърцата ни покрити с камък.
8 Да приемем, да уважим.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message