DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

В Село Дянг

26 февруари 1987

(С Беатрис отлетяхме за Читагонг и оттам минахме през една река, за да намерим селото Дянг, където срещнахме Раймонд Дюжарие, французин, полу-отшелник, мистик, Католически свещеник, но и Индуист, Мюсюлманин и Будист. Всичко в едно. За да обменим някои идеи и да му покажа писанията. Нарече ги: Божествени Откровения на Сърцето. Това, което каза, съвпадаше много с идеята на откровенията и целта им: че не са само за мен, но и в полза на другите. Пътуването ни премина съвсем безпрепятствено, сякаш някой го беше планирал. Забравих да спомена, че в деня преди отпътуването ни за Дянг, бях много неспокойна и се питах защо ходя в Дянг, да покажа какво, да покажа един боклук? Целият ден премина в агония. След това, рано на същия ден на заминаването ни, се появиха първите думи: “Един лъжец те водеше, събери всичко и го изгори.” Тогава разбрах, че от предния ден лукавият се опитваше да спре пътуването ми. Няколко секунди след това послание, усетих Божието присъствие и Той написа: “ще бъда с теб до края, cъединени сме завинаги; остави Светлината Ми да блести върху теб, дете; Аз съм Яхве и те водя; прославяй Ме, обичайки Ме;”)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message