DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Небесните Дела Произхождат От Мъдростта

18 февруари 1987

мир на теб;

Васула, не е необходимо да бързаш, научи се, че работя спокойно, стой близо до Мен; - помни, че се намираме в Ада;1

(По-късно:)

Светлината Ми те покрива; всеки, който2 се приближи до теб, не може да те докосне, нито да ти навреди; Светлината Ми е върху теб като Ореол на Всеизкупление;

обичта ти към Мен лекува и спасява много загубени души направляващи се към гибел; Васула, те3 са като малки деца изоставени сами на себе си, незнаещи каква посока да поемат; загубени са; когато съм с тях ги храня, давайки им обич, някои от тях след това Ме следват, помагаш им да Ме обикнат и да Ме следват;4 използвам те, Васула, по този начин;

Трябва ли тогава да съм търпелива с тях и да се моля всекидневно?

да, бъди търпелива с тях, защото са Ми скъпи; лекувай ги, обичай ги, Васула;

уча те на Мъдрост, Небесните дела произхождат от Мъдростта; проумявай, когато те уча;

ела, опри се на Мен, искаш ли да спрем сега?

Не, Иисус, продължаваме.

о, дъще, обичам те, любима; работи с Мен и Ме прославяй; обичам незначителността ти; ти си наситеното Ми цвете, защото изцяло си Ме попила; дете, имай винаги нужда от Мен, защото без Мен ще загинеш; ще ти давам всичко, което ти липсва до края; позволи Ми да бъда напълно свободен с теб, защото зная кои са нуждите ти;

(Почувствах, че ще бъда неспособна да продължа написването на Божието напътствие поради трудностите, които имам от прекъсванията и хулите на лукавия. Понякога имам чувството, че Бог ме е изоставил напълно, за да бъда техен спорт. С напредването, хулите стават все по-лоши, за момент си помислих, че Бог ме е напуснал. Хулите са най-лошите думи, които може да изрече човек!)

Васула, бих ли те изоставил въобще? Аз съм Всеверният, забрави ли словата Ми?

Беше моя грешка. Безсилна съм!

дай Ми сега безсилието си и Силата Ми ще го разсее;

ела, Аз Самият ще те осветя, заедно с теб стигнах до небето Си, защото в теб намирам отмора; помни, съединени сме и връзките ни са връзки на мир и обич; тези въжета, които привързват китките и краката ти към Моите, са за вечността; защото, любима, ти си Моя; Аз Самият те пречистих, съединявайки те за Мен; възтържествувах над теб;

пожелах да Ме обикнеш; не се страхувай, защото съм Аз, Иисус, който те държи; трябва да бъдеш с Мен и да чувстваш Присъствието Ми; единственото, което искам от теб е обич; обичаш ли Ме?

Знаеш, че Те обичам, Иисус.

обичай Ме без мярка; погледни Ме, имай мира Ми;

искаш нещо да Ми кажеш?

Да, Иисус.

(Чувствах се виновна за това, което исках да Му кажа.)

Иисус, въпреки че ми харесва да съм с Теб и да записвам това напътствие, трябва също така да свърша и други работи!

Васула, блажени са онези, които се отдръпват от заниманията си и Ме следват; действително, посвещаваш много от времето си, пишейки с Мен, но остави Ме да ти кажа още нещо; харесва Ми също така да те гледам да работиш и да изпълняваш всекидневните си задължения, задължения с дребно значение, стига да ги вършиш с обич; всяко дребно занимание, независимо колко е малко и незначително, става голямо в очите Ми и Ме радва, стига тези дребни деяния да се извършват с Обич; бъди благословена;

(Вечерта имахме гости и броех чиниите, салфетките и т.н. Размислях дали бях поставила всичко на подноса. Поколебах се и попитах Иисус, знаейки, че е с мен: “От какво още се нуждаем?” Отговори ми без колебание: “Нуждаем се от обич, Васула;”)


1 Иисус отново ми говори в дух в Ада, да видя душите.
2 Преследвачи.
3 Ние сме като загубена овца.
4 С обичта си, можем да върнем хората обратно при Иисус.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message