DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Истинското Богословие Е Съзерцанието На Мен, Вашия Бог
Как Да Бъдат Различавани Духовете

7 август 2002

1изселих те не само от земята на Египет, където за пръв път видя светлината, но и от цялата земя; изселих те, за да имаш корени само в Мен; учих те в Небесните Си Дворове със Свята Мъдрост, а не като онези, които подкрепят учението си с цитати от Писанията и Преданието, брътвейки божествените Ми Слова само с устните си…

по неизказан начин ти разкривах безмерната Си Милост и изобилната Си Обич, които са пренебрегвани, за да бъдат учени и изразявани по време на съборите Ми така, както Аз желая; заради Святото Си Име задържах ръката Си да не се стовари върху това лукаво поколение; заради честта Си продължавам да сдържам гнева Си…

ах, Васула! изливах, както никога досега в историята, силата на Светия Си Дуx; поставих пред вас знанието по такъв начин, че да стигне дори до необучените; Милостта, както и гневът, написано e, принадлежат еднакво на Господа и според преценката Си позволявам на Милостта Си свободно да действа;

Светият Ми Дух многократно произнасяше на всички вас, думи по-сладки от мед, дори от меда капещ от медената пита; ароматизирах целия космос, помазвайки цялото Си сътворение; позволих на всеки, който иска да Ме опознае, да се доближи до Мен и да вдъхне от устата Ми благодатите, от които се нуждае, за да пази спокойна душата си и сърцето си, присадено за Мен и Моя Закон…

кой би могъл да даде на душата такъв покой и свобода, освен Светият Ми Дух? кой би могъл да издигне душата ви към Божественото, освен благоволението Ми и неизказаното снизхождение на Обичта Ми?

учех ви всички и ви напомнях това, което винаги казвах: че не съм само Суверенният Повелител на душата ви, но и Приятелят ви, даващ ви достъп в дворовете Ми да влизате и излизате, да се изразявате и да Ми давате мнението си, дори да управлявате с Мен; по благодат те издигнах да бъдеш дете по благодат, както Словото е Син по природа…

можеш ли да кажеш ти, който Ме четеш: “научих се как да притежавам Бога, Този, който ме роди и ми се разкри, без въобще да губи безотвъдността Си; Този, който обхваща всички същества, изпълвайки всички неща с Искрящата Си Светлина, без да се ограничава от пределите им, притежава и мен и нареди всички неща в мен да бъдат според Божествената Му Воля”? всичко, да, всичко, което идва от Мен, се върти около Божествената Обич;

както казах преди, за да произнесе някой тези думи, трябва да получи неоценима благодат; ако не можеш да произнесеш тези думи, остави всичко зад себе си и ела сега при Мен и се покай! след това, позволи на Светия Дух да слезе върху теб и да те залее със Светлината Си, превръщайки душата ти в Катедрала…

о, тогава, как Той, с наслада, ще те обезпечи! ще установи в теб Основата, за която те учех: че истинското богословие, това е съзерцанието на Мен, твоя Бог; така очарована от това съзерцание, душата ти ще политне във висините, за да съзерцае в дълбочина Мен, твоя Бог; Царуването Ми, тогава, ще започне в теб; след това, стъпка по стъпка, Светият Дух, лъхайки върху теб преобразяващото Си Дихание, ще разкрива на духа ти Божествените реалности чрез Самата Мъдрост; ще ти разкрие всичко, което вашите философи и мъдреци наричат до ден днешен лудост и безумие; ще проумееш и ще възприемеш със Светлината на Светия Дух възвишеността на Обичта Ми, Божествените обогатявания, с които мога да снабдя душата ти и всичко, което може да ти бъде от полза; ще те освещавам, докато Ние ще обитаваме в теб и ти в Нас; както казват Писанията: “направи своята обител в Мен, както Аз правя Своята обител в теб;” ще станеш част от Истинската Лоза;2

да! ще ти дам благодатта на Мен Самия в душата ти; влюбен съм в теб, Аз, твоят Бог; влюбен до степен, че въпреки слабостите ти, мога да обитавам в теб; колкото повече ще съзерцаваш Триединната Ми Святост, толкова повече ще Ме разбираш; колкото повече ще Ме познаваш, толкова повече ще отразявам Образа Си в теб;

тогава, от Небето, от Ангелите и Принцовете Ми от най-високи рангове, ще се чуе силен, мелодичен глас; заедно, в един глас, ще пеят хвалебствен химн на Химна:3 “Божието тайнство се разкрива още веднъж, разкривайки Нетленната Му Светлина Трисвята, отпечатвайки Образа Му върху любимата душа, която избра, за да й даде благодатта на Себе Си; о, какви облаги очакват тази душа! хвала и слава на нашия Господ и Бог!”

Амин…
Виждате ли какво ни предоставя Бог?
Затова, чуйте внимателно Указанията Му
и не ги пренебрегвайте…

най-бедните ще се възрадват в словата Ми, и смирените ще бъдат издигнати; спасението ви се намира в духовния ви прелом и спокойствието; завърнете се при Мен; очаквам само да бъда милостив към вас…

(По-късно, говори Иисус:)

Васула, Писанията казват: “миротворците, когато работят в мир, сеят семена, които ще дадат плод в святост;”4

учих те с власт и величавост, за да те издигна и да можеш да изразяваш Словата Ми, както Аз желая, Словата Ми носят мир, обич и надежда в сърцето; водя към помиряване чрез покаяние;

всеки, който всява хаос в нечие сърце, не идва от Мен; с това имам предвид, че всеки, който заявява, че има пророчества, които пророкуват единствено напаст и бедствия, те не идват от Мен; но всеки, който пророкува предупрежденията Ми, мир и покаяние, и словото му се сбъдва, трябва да бъде признат като наистина изпратен от Мен; да, действиетелно, всеки, който пророкува насърчение, утеха и подобрява общността, знайте, че наистина е изпратен от Мен;

предупреждавах ви да не приемате никого само по думите му или да вярвате на всеки, който твърди, че има думи идващи от Мен, дори и върши чудеса и чудотворения, като например да възкреси човек от мъртвите; но се вслушайте в онези, които не предизвикват дискусии противоречащи на тайнствата на вярата, защото благодатта на Светия Дух, дадена на избраниците Ми, ще изпълни с радост онези, които ги слушат; думите им издигат душата им, водейки ги близо до ангелите и светиите Ми; думите им, които в действителност са Мои Думи, ще ви превърнат в Катедрали; Думите Ми имат не само власт и сила, но горят, възпламенявайки душата ви и просветлявайки духа ви в същото време;

преди всичко, божествените реалности, които ви се разкриват чрез избраните Ми души, ще бъдат изразени въз основа на Писанията и на Преданието, и нищо друго; как ще знаете, че Аз говоря? ще го знаете по правилното Знание, което придобивате; и ти, който беше напълно мъртъв и лежеше гниещ в долината на смъртта, при пробуждането си ще осъзнаеш Кой те вдигна по благодат; светът, в който сега живееш, дете Мое, е меко казано лукав, и се увеличава от ден на ден в греха, така че не трябва ли да се безпокоя?

когато в дните ви говоря, а пастирите не се вслушват и не вярват, че се намесвам, те са, както казват Писанията: “пазачите ни са слепи, нищо не забелязват... всички вървят по свой път, всеки следва своя интерес…” Църквата Ми винаги ще се увеличава със силата на Светия Дух и никога няма да се намалява; винаги ще се обновява, въпреки всички отровни стрели, които се прицелват в Нея; същите тези отровни стрели се използват, за да се прицелват в онези, които ви изпращам;

целият свят се разлага в своята злост и в своето отстъпничество, нарушавайки не само Закона Ми, но и всичко, което е Свято; защо тогава някой се учудва, когато се увеличава благодатта на Светия Дух? уви! каква присъда ще бъде дадена на онези, чиито лукави сърца тормозиха избраните Ми души! те няма да наследят Царството Ми, освен ако не чуя от устните им слово на покаяние…

Васула, заедно с Мен ще работиш в мълчание,5 за да осветля мрачните долини; всичко, което Светият Дух ще ти даде да напишеш, ще бъде за напътствието на това и на други поколения, и всеки, който ти се противопостави в мисията, която ти дадох, ще се противопостави на делото на Духа Ми; оповести всичко, което казвам и което което превръща всеки, който се вслушва в Словото Ми в ново съществo, и не обръщай внимание6 на онези, които казват: “ако си изпратена от Бога и ако тези думи, които казваш, идват от Бога, докажи смирението си, като скриеш себе си и всички тези сентенции; спри да парадираш себе си и сентенциите по целия свят;”

на тези хора отговори следното: “аз няма да съм като лошия слуга, който скрил таланта си и след това бил наказан за това, че не бил направил нищо; напротив, ще умножавам таланта си и ще отдавам слава на Този, който ми го повери; ще предам не само на това поколение това изумително чудо,7 но ангелите ще носят Божиите думи и ще продължат да ги разнасят като дъжд от семена изсипани отгоре за всички бъдещи поколения, за да обновят Божието сътворение и да украсят Църквата; за да се подсладят устата на децата Му и да се отворят, за да Го възхвалят; да се отворят очите им и да им помогнат да изследват сърцата си; запечатана съм навсякъде върху мен с Божественото Име на Господа и не се страхувам; Аз съм гръмката Му книга, прокламираща същите Истини, които нашият Господ ни е предал; така че нищо не е ново; нямам нищо ново, което да е мое, братя, а всичко, което ми се казва, идва от Божественото Знание и от Устата на Триединния Бог;” това е, което трябва да им кажеш в Името Ми;

съзерцавай Ме в дълбочина, любима Моя, и си почивай на Сърцето Ми;


1 Говори Отецът.
2 Иисус Христос.
3 Бог.
5 Има предвид, под тази писмена форма, която не се чува външно…
6 С други думи “не се вълнувай”.
7 Посланията на ИвБЖ.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message