DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Приложете Милостта

8 септември 2002

пиши: Писанията казват:

"aко човек към човека има гняв,
може ли тогава да иска състрадание от Господа?

към подобния на себе си човек той не проявява съжаление,
може ли тогава да умолява за собствените си грехове?"1

помнете Закона Ми на Обич и Му останете предани; оставете зад себе си всяка злоба и жестоки мисли, и се обърнете към Мен… Васула, колко много в това поколение са в този грях; грехът на гнева и злобата; роби на страстите си и първенци, когато става дума да се върши зло…2

никой не е праведен, въпреки това Аз, Иисус Христос, разкрих на човечеството благостта Си и изобилната Си Обич и не поисках да зная нито да потърся някаква добрина или праведност, която е възможно да сте направили сами; съчувствието Ми към вас беше толкова голямо, че убеди Милостта Ми да се смили над вас, за да ви спаси, чрез пречистващата вода на повторното раждане и обновявайки ви със Светия Дух;

положих съкровище3 пред теб, поколение, но душата ти все пропуска да го види; през повечето време минаваш покрай него, без нищо да виждаш; и ах, колко пъти протягах Ръката Си към теб, за да те доведа при Мен и да Ме откриеш; да не би да крия от вас съкровището Си? Аз съм самото Съкровището; никой ли не ви е казвал, че съм Небесният ви Жених? Аз съм сияйните пречистващи води на Животворния извор, които ви пречистват, обновяват и вдъхват Живот във вас;

Аз съм Възкресението; затова, не се колебайте повече, а отворете очите си и изтичайте при Мен; престанете да стоите на разстояние; никой ли не ви е учил, че върховният акт на обичта е приемането на Кръста Ми? Кръстът Ми, който е изкупителният ви Инструмент, е с други думи Дървото, което дава живот; чрез изкупителния ви Инструмент краката ви преминават от долината на смъртта в Блаженствения Взор;

Аз съм Възкресението и чрез Мен ви направих всички да бъдете синове и дъщери на възкресението; ако оставате в греха и не прощавате на своя ближен, непреклонни в сърцето си, изпълнено с гняв, очите ви ще бъдат лишени от Бога; Всесветият Дух няма да ви се разкрие, ако сте в дълг на греха, тъй като съзнателно отхвърляте този акт на разкаяние, акт на обич…

ако останете в този грях, това е все едно да Ми казвате: “Повелителю, предпочитам да остана в гроба си; избирам да остана мъртъв и да живея сред мъртвите;” плътта ви вече гние, разлагате се и продължавате да отказвате Живота? да се отричате да признаете греха си е подобно да отричате Живота; елате, вместо това, на Моята страна и на страната на светиите и на тези, които на земята са близо до съвършенството, които са ведри, докато Ме съзерцават, които насищам с неизказани богатства и небесни тайнства;

Света Троице Единосъщна,
престъпването и отхвърлянето на Бога в дните ни
унищожиха част от Църквата на Христос;
как може да бъде разпознато Тялото на Христос в нас
в толкова бедното ни състояние?

Като неодушевена материя сме разпръснати, Господи,
разкъсани от своето его и от дух на гордост;

къде в нас е отличителният белег на вярата,
който е обичта?

Тенденциите към протипопоставяне са винаги налице,
дори озлобленията от миналото са все още живи,4 дух на непростимост пребъдва у мнозина!

ах, всеблагословен акт на прошка, акт на обич, благословени са онези, които те приветстваха! няма вече да сте опетнени, а ще получите на челото си Целувката на своя Изкупител; благословен е този, който се отрича от греха си, ще види Мен, Съкровището, и ще влезе в пътя на святостта; благословен е този, който с усърдие и страст прегръща Кръста Ми, ще влезе в Блаженствения взор и душата му ще изпита неизказани радости!

днес, поколение, ви заливам с чудеса и със звука на Гласа Си; за да ви измъкна от дълга ви и от тинята на греха, ви изпях песента на Небето;5 показах ви тайните на Брачната Стая на Сърцето Си, за да ви освободя от всяко зло, намирам се непрекъснато с вас; и ако очите ви не виждат Жениха ви, това е защото са запечатани с кори от грях…

както ви казах, оставете зад себе си всички свои жестоки мисли и не давайте опора на Сатаната, като се прилепвате за злобата си срещу когото и да е, защото Небесният Баща ще се отнесе строго към вас; не бъдете като лошия слуга,6 който безмилостно хвърли в затвора съслужителя си за дълга му към него;

не оставайте безжизнени, а мислете върху неописумата Ми Милост, която изпитвам към теб, поколение; затова, приложете на практика всичко, което казах и приемете Светия Дух на Благодатта;

бъдете един;


2 Господ се обръща към тези, които са в тежък грях.
3 Има предвид изобилните указания.
4 Тук си припомних някои минали случки, където Православни клирици продължават да са злопаметни, за да не кажа повече, към своите братя Католиците след схизмата…
5 Нашият Господ има предвид Своите послания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message