DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ако Човек Е Невинен, Ще Му Донеса Свобода

21 май 1997

Господи, Писанията казват: “Бедните ще ядат и ще се наситят.” (Пс. 22:26) Днес, изпълваш със словата Си гладните ни усти, защо тогава е това вълнение в Дома Ти?

защото ръката ти разобличава всички неприятели приникнали в Църквата Ми;

Но те клатят с глава и осмиват Словата Ти.

не се безпокой за нечестивите; ще дойде ден, когато ще бъдат изгонени от Дворовете Ми;1 но ти, ти няма да изваждаш меча…

Даде ми видение, преди няколко дена, и изглеждаше толкова щастлив, така изпълнен с Радост!

гледах Своята възлюбена…

А! Какво мога да кажа?

Името Ми…

Иисус Христос, любим Син на Бога и Спасител.

бъди уверена толкова, колкото беше уверена онзи ден; вярва Ми, когато ти казвам, че каквото и да се случи, ще остана с теб по този начин до края; нека Сърцето Ми винаги да изпитва това удоволствие в теб…2 в невинността ти, разбира се; харесва ли това пътуване с Мен?

Царю мой… може ли Цар
oблечен във Величието и Славата Си,
обвит в дреха от светлина и блясък
да му харесва, както Ти изглеждаш,
че Ти харесва, компанията на червей?

с окаяността си ти плени своя Цар; и ти, ти беше пленена от Всичко, което Съм Аз и което не си ти;

Дойде при човек без репутация,
изпълни гладуващите с добри неща,
ще Те възхвалявам през целия си живот.

възлюбената Ми ще изпълни желанието Ми с Мен, а Аз здраво ще я държа до Сърцето Си; не прочете ли: “ако човек е невинен, ще му донеса свобода...”3

4не, не казвай нищо сега, просто Ме обичай… обич за Обич, сърце за Сърце;

нека обичта да издигне душата ти при Мен;


1 Не разбрах дали става въпрос за небесните Дворове или Бог говори тук за Църквата.
2 Не бях разбрала, затова Той добави останалото.
4 Готвех се да кажа нещо.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message