DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Останете Ми Верни И Ще Живеете

5 юни 1997

(Гърция - Родос)

(Това послание беше дадено за събралите се членове на Aсоциацията на Истинския в Бога Живот. Бяха 140 души от 23 националности.)

Господи мой, Словото Ти е Cветилник за краката ми,
Присъствието Ти е Радост и Мир на сърцето ми;

Спасителю на човечеството,
какво мога да направя, за да бъда приятна в Очите Ти?
Какво мога да дам в замяна на Яхве, моя Баща,
за великодушието Му към мен?

мир на теб…1 направи Гласът Ми да отекне в краищата на тази земя; нека всеки чуе и узнае, че съм Бог на нежност и милост;

народе Мой, Мои вие, търсете Ме с цялото си сърце и отвърнете очите си от света, вдигнете ги към Мен и заковете погледа си в своя Създател;

Аз, вашият Създател, който нежно ви обичам, ви казвам: свободата се намира в Духа Ми три пъти Свят; Песента Ми на Обич към вас е дарът Ми, за да ви дам повече разбиране и да ви привлека при Мен, така че да Ме опознаете като свой Баща; благословени на Сърцето Ми, останете Ми верни и ще живеете; кой Ме желае? нека дойде при Мен и ще бъда насладата му, както и той ще бъде насладата Ми, градината Ми и небето Ми;

бъдете благословени всички вие, които дойдохте в Името Ми на това събиране и бъдете един в Единството Ни;

(Докато четях това послание на събралите се, някой снимаше с видеокамера. Един от членовете беше поискал да провери камерата и видя иконата на Пандократора, намираща се до мен на масата, да движи устните си, докато четях посланието. Устните Му бяха синхронизирани с моите.)


1 Говори Бащата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message