DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ела И Кажи На Душата Си: “Иисус Е Спасението Ми”
Нека Духът Ти Да Попие Сладостта Ми

6 май 1997

Господи мой, Чаша моя, Пиршество мое,
в Присъствието Ти нищо не ми липсва;
Благословено да е Трисвятото Ти Име;

долу в прaxа лежах, когато Словото Ти
стигна до ушите ми и ме съживи;
тогава, в голямата Си Обич и Съчувствие,
Ти целуна очите ми, за да ги отвориш;
започнах да гледам;

видях отвъд зенита на звездите
и съзрях в сърцето си Великолепието Ти;

видях Невидимия Бог, и Този,
който беше Недостъпен за допира ми,
внезапно беше навсякъде около мен и в мен!
Непроницаемият мигновено стана проницаем,
с едно просто слово от Устата Си,
Застъпникът в мен издигна върху облак духа ми
и заедно с Него и чрез Него,
доведе душата ми до пълно общение с Теб,
за да проникне в самите дълбини на Величието Ти.

Васула Моя, положих Обичта Си пред самите ти очи;1не забеляза ли как те обградих с песни на избавление? - искаш ли да ти изпея още една от песните Си?

О, да! Бих искала да ми пееш, и за мен, безкрайна песен.

ще изпея тази песен,2 която ще бъде пята за цялата вечност и за всички вас; а ти, любима Моя, можеш да бъдеш арфата Ми и лирата Ми, съпровождащи Гласа Ми; ела, ела и кажи на душата си:

Иисус е спасението ми;3

“Аз съм спасението ти; виждаш ли как идвам с деликатното Си ухание на тамян и смирна чак до стаята ти? крехка Моя, не блуждай повече като скитник, а Ми позволи да те привлека в Мен; наслади се на Присъствието Ми, наслади се на голямото богатство на Сърцето Ми, ти, с която ce свързах с брак;

“станах твой царски съветник; ще се показвам от време на време, за да те насърчавам;4 не питай: "кой е този като стълб от светлина?"5 преди да се вдигне утринният вятър, преди да се изгубят сенките, ела по-близо до своя Любим и се подслони в прегръдката Му, тогава, в прегръдката Му, душата ти ще се възрадва; никой няма да смути почивката ти; никой нe може да докосне почивката ти в Сърцето Ми, защото ще те пазя в безопасност, любима Моя; никой няма да посмее да те обезпокои; никой няма да посмее да се доближи до теб, когато видят отдалеч пламъка на ревностната Ми обич в Очите Ми, ревностно да те пази;

“ще оставя сега ревностната Ми обич да говори: както беше казал Давид в своя псалм:

“помазваш с елей главата ми;”

казвам ти, със Сърцето Си в Ръката Си: ще ти отдам почит, невесто Моя, помазвайки отново главата ти с елей, за това, че премина за Мен през страдания и преследвания; нека този елей, любима Моя, да покрие главата ти и да излекува всичките ти несъвършенства, и като лилия между бодилите нека бъде присъствието ти толкова лъчезарно и красиво, че да привлече много души в брачната стая на Сърцето Ми, за да могат и те да се възрадват в Мен, като свидетелстват за всичките Ми благословения в идващите дни; тогава, с ликуващи песни ще благослaвят Святото Ми Име; а Аз, от Своя страна, ще подбудя обичта им, за да копнеят за Мен; ще пробудя жаждата им да търсят единствено Моето Сърце;

“като цар седнал на царския си престол, облечен целият във величавите си дрехи, искрящи в злато и скъпоценни камъни, със скиптър в дясната си ръка, ще имам като първа и лично Mоя грижа да запазя Престола Си в сърцето ти, така че сърцето ти да продължи да бъде украсявано с богатството на твоя Цар и Господ; това богатство да Ме опознаеш в Триединната Ми Слава, богатството да се страхуваш от Мен и богатството да избягваш всякакъв вид грях, и накрая, богатството да изпълняваш Божествената Ми Воля и това, което се харесва на Мен, твоя Бог…

“съпътнице Моя, отпусни се сега в прегръдката Ми и си позволи да бъдеш носена в Обятията Ми; позволи си да бъдеш милвана и целувана; никой няма да посмее да смути почивката ти, когато срещнат Очите Ми; и ако някой6 бъде толкова безразсъден да Ме предизвика, Диханието Ми ще го издуха, стривайки го на прах;7

“ела и нека духът ти да попие тайните на Мъдростта, нека духът ти да се хвали с единственото истинско Знание, което Аз Cамият ти дадох; нека духът ти да се възрадва, че има Мен, единствения Син, който съм най-близо до Сърцето на Отеца, толкова близо до сърцето ти, колкото може да бъде човек; нека духът ти да попие Сладостта Ми;

“Аз, Иисус, съм спасението ти и Светият ти Другар, Този, който ти пее, е скрит с теб и в теб; Аз съм Този;8 Васула Моя, разгледай внимателно големия брой дарове, които ти дадох, за да те направя не само Своя вестителка, но и Своя най-скъпа невеста; развита от Словото Ми, възпитана от Мъдростта Ми, надарена с Духа Ми и ухажвана от Царското Ми Сърце, възрадвай се! радвай се и бъди щастлива, че Аз, Иисус, съм Спасението ти! затова, вдигни очите си, любима Моя, вдигни очите си и погледни Този, който даде Живота Си за теб;

“не слушай онези, които говорят глупости и са изпълнени с предателство; те никога не са Ме срещали и дори не Ме познават, но славата Ми се издигна над теб и чрез теб в много сърца; това е богатството на Свещеното Ми Сърце предречено отдавна, богатство, което ще доведе при Мен и в Дворовете Ми многобройни нации; затова, вдигни очите си и погледни славния си Цар; своя винаги нежен Любовник; при вида на това великолепие, ще засияеш, тъй като богатството на Сърцето Ми ще продължи да изтича към теб като море, за да можеш да продължиш делото Ми в благост;

“помазах те, за да излезеш и да възгласиш, че обновявам творението Си, любима Моя ти, и че завръщането Ми е неизбежно; но засега, Аз и ти, ще отидем отново при нациите, особено там, където има повече пустош, отколкото живот; позволи Ми да възобновя силата ти в Сърцето Си, като изпълня сърцето ти с Мира Си; ще се появим отново заедно, когато му дойде времето; победите Ми, завладяващи душите, ще бъдат приветствани при всяка Моя стъпка, а ти, прикрепена за Мен, ще тичаш и няма да се уморяваш, ще говориш и няма да изпитваш жажда, ще стоиш и няма да се уморяваш; ще вървиш напред с Мен, краката ти едва ще докосват земята, а Аз ще вдигам ръката ти, за да благославям народа Си в Трисвятото Си Име;

“сега, избранице Моя, те държа за дясната ти ръка, за да те облека с най-богатите Си дрехи; ще те облека със Себе Си; когато се облечеш с Мен, тези дрехи ще ти дадат голяма сила във времена на страдание; ще те утешават във времена на трудности и бедствия, и за да го придружа това, ще ти изпратя Майка Си да бъде винаги до теб; в Благосклонността Си, ще те води да стигнеш съвършенството на святостта в страха от Бога;”

сега, зарадвай Ме и вържи Словата Ми завинаги в сърцето си, така че каквото правиш, да го правиш с достойнство и чест, защото беше определена от Царя на царете, и ако някой те попита: “кой е съчинителят на тази песен?” отговори им, казвайки: “това е Този, който живее във висините на Славата; това е Този, същият Този, който в триединната Си Святост вдъхна във вас живот; това е Този, който каза на Самаритянката: “Водата, която ще дам, ще се превърне в извор в него, от който ще изтича вечен живот;” това е Този, който ще каже на огромните количества сухи кости: “сухи кости, чуйте словото на Словото, изпълнете се с Диханието Ми и възкреснете!” кажи им, сестро Моя, и любима Моя: “Авторът и Съчинителят на тази песен е Този, в който ще живеете за цялата вечност, стига да Го следвате;”

дихание на Диханието Ми, пламък на Очите Ми, не спирай да пишеш, а дръж ухото си прилепено за Гръдта Ми; дори пищните тържества в Моя чест, не биха могли да се доближат достатъчно и да надминат тези скъпоценни мигове, когато съм с теб и когато си отворена за Мен като книга, за да пиша в теб Любвеобилния Си Химн; този Любвеобилен Химн, където Този, който е Непознатият за непознатите,9 ще им бъде разкрит в пълнотата на Славата Си; защото Аз, Господ, не отхвърлям човечеството, и благоволенията Ми не са всички отминали; това ще кажат непознатите с голяма радост:

“Иисус е Спасението Ми!”

Бог е Приятелят ти, Васула Моя, Този, който познава всички неща, е твой Приятел; Този, когото ти покани на масата си, е Верният ти и Предан Приятел; нека нациите да го узнаят това, за да научат кой е Този, който стои сега на вратата им, чукайки; ако Ме чуят и Ми отворят вратата си, ще влезна и ще споделя с тях гозбата им рамо до рамо, след това Аз, на Свой ред, когато дойде времето, ще им покажа благодарността Си, като ги поканя да споделят Престола Ми на небето;

Господи,
Велик си, Прославен си,
чудно Силен, Непобедим.
Нека цялото Ти сътворение да Ти служи в правдивост!

Отецът Ми и Аз направихме Свой дом при теб,10 заради голямата обич, която изпитваш към Мен…

ах, Васула, имам още много неща да ти кажа, но сега е време за теб да свършиш и другите cи задължения; с теб съм и ще Ми доставя удоволствие, докато вършиш другите свои работи за семейството си; от раждането ти, любима Моя, и през детството ти, Очите Ми не престанаха да гледат с наслада тази, която Свещеното Ми Сърце беше избрало да направи, един ден, от нея Дърво; дъще-на-Сина,11 обичам те;

вечният живот е да Ме познаваш, единствения Истински Бог; ела;


1 Иисус придружаваше обяснението Си с жест. Двете Му Ръце бяха вдигнати, сякаш носеше някого, след това ги спусна докрай надолу, като че ли нежно полагаше някого.
2 Посланията на обич на Иисус са песни. Божието Слово е толкова красиво, че за душата става песен.
3 Заглавие на песента на Иисус.
4 Когато Христос се появява на лицето ми, заличавайки го изцяло. Много хора са свидетелствали за това явление.
5 Една нощ, когато в стаята ми беше пълен мрак, видях до себе си две колони ослепително ярки, като огледала блестящи на слънцето, без това да наранява очите. Уплаших се, тогава чух: “Не се плаши”. И изчезна.
6 Разбрах: зли натрапници.
7 Имаше нотка на хумор в Гласа Му, когато казваше тези думи.
9 “Непознат” за Бога е човекът, който не изпълнява Божествената Воля на Бога, тъй като тези хора също не са срещали Бога. (Мт. 7:21-23)
10 Разбрах, че с това сякаш ми казваше: “Венчахме те за Нас.”
11 Името Василики означава също: "Царска дъщеря". Разбрах, че с този израз, Иисус, който е Цар, споменава символично името ми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message