DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Който Те познава, живее в Светлината Ти »

Който Те познава, живее в Светлината Ти

Вечни Отецо,
нека се свети Името Ти.
който Те познава, има вечен Живот,
който Те познава, познава Истината.
Всемъдри Отецо,
освети ме със Светия Си Дух,
за да може сърцето ми да изрече
слова пълни с мъдрост.
Единствен и Съвършен,
Извор на Върховна Обич,
Твое Величество, очаровай сърцето ми,
за да Те възхвалява ден и нощ.
Извор на Мирта и Алое,
дай аромат на жалката ми душа
с финото Си благоухание,
така че, когато срещна
своя Цар и Твой Любим Син,
да не извърне Очите Си от мен.
Който те познава, е в Светлината Ти,
тази Светлина, която ми показва
Пътя
и която ме води
в Стъпките на Любимия Ти Син.
Извор на Жива Вода, ела,
ела да ме наводниш, Своето дете,
в Пороя Си бликащ в изобилие
от Твоето Светилище.
О, Боже! Обичам Те до сълзи!
Нека жалката ми душа закопнее
за всичко, каквото е Свято,
нека душата ми да вкуси Нежността Ти,
Яхве,Ти си моят Бог,
възхвалявам Името Ти,
тъй като хвърли поглед върху жалката ми душа
и я изпълни
с блясъка на Славата Си.
Сърцето ми Те възпява, Отецо,
духът ми се радва в Духа Ти.
О, Боже, Отецо мой,
позволи на душата ми да се впусне
в Любвеобилните Ти Обятия,
поставяйки Печата Си върху сърцето ми,
за да стане обичта ми към Теб
по-силна от самата Смърт.
Амин.

2 март 1993

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
        Единството ще дойде като светкавица
        Очаровай душата ми
        Мирът и Обичта ще ни наводнят
        Нека да Те боготворим всички около една Дарохранителница
        О, ела да ме спасиш
        Съживи ни всички за Славата Си
        Яхве ме посети
        Творецо на Химна на Обичта
        Който Те познава, живее в Светлината Ти
        Свети Дух, Свети мой Другарю и Приятелю
        Увенчай душата ми със святост
        Kога ще се появиш върху Своя кон като Воин на Справедливостта?
        Свети Дух, Животворецо
        Hека цялото Ти сътворение да Ти служи в Пресвятата Троица
        Моля Те да ми простиш
        Молитва за завръщането на света при Бога
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message