DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Трите Всекидневни Молитви »

Трите Всекидневни Молитви

Иисус иска от нас да се молим всекидневно с тези молитви

Новена на Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус

О, Господи, Иисус Христос,
на Пресвещеното Ти Сърце поверявам тази молба…
(Тук споменаваме молбата си.)

Само ме погледни
и направи, както Сърцето Ти вдъхновява...
Hека Свещеното Ти Сърце реши...
Оповавам се на Него... Имам доверие в Него...
Оставям се на Mилосърдието Му...

Господи Иисус! Няма да ме изоставиш,
Свещено Сърце на Иисус, имам доверие в Теб.
Свещено Сърце на Иисус, вярвам в Обичта Ти към мен.
Свещено Сърце на Иисус,
нека дойде Царството Ти.

О, Свещено Сърце на Иисус,
бях ти поискал много благоволения,
но горещо умолявам за това.
Вземи го, постави го в Свещеното Си Сърце.
Когато Вечният Отец го види
покритo със Скъпоценната Ти Кръв,
няма да го отхвърли.
Няма да бъде вече моя молитва, а Твоя, о, Иисус.

О, Свещено Сърце на Иисус Христос, осланям надеждата си на Теб.
Нека никога да не бъда в смут.
Aмин.

Молитва към Св. Архангел Михаил

Св. Михаил Архангеле, защити ни в деня на битката,
бъди наш страж срещу лукавството и злите кроежи на дявола.

Нека Бог да го порицае, молим те смирено за това.
O, Княже на Небесната Стража,
със Силата на Бога,
запрати в ада Сатаната и всички други лукави духове,
които обикалят по света, целейки гибелта на душите.
Aмин.

Мария, Царице на Светите Ангели
Моли се за нас!

Спомни си, от Св. Бернар

Спомни си,
o, Всеблагодатна Дево Мария
как никога не е оставал
без помощ този, който се е притичвал към закрилата Ти,
умолявал Те е за помощта Ти
и е търсил Твоето застъпничество.

Вдъхновен от това доверие, при Теб летя,
о, Дево на девите, Майко моя!
При Теб идвам, пред Теб заставам,
грешен и покаян.

О, Майко на Въплътеното Слово!
Не пренебрегвай умоленията ми,
а според Милосърдието Си, вслушай се и ми отговори.
Aмин.

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message