DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Молитва за Единството »

Молитва за Единството

От отец Сергей Булгаков
(която Иисус пожела да бъде поставена наред с Неговото Послание от 29 декември 1989)

О, Иисус Христос, Господи наш и Спасителю,
обеща ни, че винаги ще живееш с нас.
Ти наистина призова всички Християни
да се сближат и да си поделят Тялото и Кръвта Ти.
Но грехът ни ни раздели
и не е вече в силата ни да си поделим заедно
Святата Ти Евхаристия.
Изповядваме греха си и Те молим, прости ни
и ни помогни да служим на пътищата на помиряването според Волята Ти.
Възпламени сърцата ни чрез огъня на Светия Дух, 
дай ни духа на мъдрост и вяра,
на храброст и търпение,
на смиреност и постоянство,
на обич и покаяние,
посредством молитвите
на преблагословената Майка на Бога
и на всички светии.
Aмин.

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message