DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

  Аз съм Бог, създание, бъди при Спиранията Ми; желай само Мен при всяко Спиране; намирам се при всяко Спиране; ще бъда при Спиранията на Кръста Си и искам да бъдеш там, искам да коленичиш при Спиранията Ми;  (29 май 1987)
 

1. Иисус бива осъден на смърт от Пилат (Mт. 27:26; Mк. 15:15; Йн 19:16)

скоро, и това е вашето скоро, когато бъдете покрити със собствената си кръв, Аз като Съдник, ще ви припомня кръвта върху ръцете ви за това, че забранихте на толкова много души да получат благодатите Ми посредством това Напомняне на Словото Ми; приличате на Римляните, увенчавайки Ме с тръни всеки ден; дали ще Ми кажете след това като Пилат: “невинен съм за тази кръв” и ще си измиете ръцете с ароматизирана вода? отказвате да приемете противоотровата срещу смъртта, отказвате да признаете Словото Ми дадено от Светия Ми Дух във вашите дни... (19 януари 1995)

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message