DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Молитва за покаяние и освобождение »

Молитва за покаяние и освобождение

Тази “заклинателна молитва” беше дадена от Иисус на Васула Риден на 13 ноември 2006 г.

Васула пише:Иисус Христос ми продиктува тази молитва, която е молитва за покаяние, лечение и освобождение. Каза, че тази молитва е необходима за нашите така лукави времена.

Хората не знаят как да отхвърлят напълно Сатаната в своите молитви, който властва над тях, ослепява ги и им причинява много мъки било чрез болести или пленявайки ги. Иисус казва също така, че много хора боготворят лъжливи богове (идоли).

Тази молитва ще бъде резултатна, ако става от сърце и с искреност.”

 


 

Господ каза: Нека се покаят пред Мен с тези слова:

Господи, понасяше ме през всичките тези години с греховете ми, и въпреки това се смили над мен.

заблуждавах се по всякакъв начин, но сега няма вече да прегрешавам; онеправдах Те и бях несправедлив; няма вече да го правя; отказвам се от греха, отказвам се от Дявола, отказвам се от нечестивостта, която опетнява душата ми; освободи душата ми от всичко, което е против Святостта Ти;

умолявам Те, Господи, да ме избавиш от всякакво зло; ела, Иисус, сега, ела сега и обитавай в сърцето ми;

прости ми, Господи, и позволи ми да си почина в Теб, защото ти си Щитът ми, Освободителят ми и Светлината ми и на Теб се доверявам;

от днес ще Те благославям, Господи, навеки;

отричам се от злото и от всякакви други богове и идоли, защото Ти си Всевишният над света, и се извисяваш безотвъден над всички други богове;

с мощната Си ръка, пази ме от лошо здраве, пази ме от плен, пази ме от мъка и разгроми врага ми Дявола; ела ми бързо на помощ, о, Спасителю!

амин.

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message