DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

A Сега, След Страданието Ми, Ще Те Нарека Васула-На-Страданието-На-Иисус

2 март 1993

мир на теб;

посвети днес всяка минута от живота си на Мен, Свещеното Сърце; Васула Моя, казвам ти: живей така, сякаш е последният ти ден на земята; трябва да направиш всичко възможно, за да живееш свято; всяко нарушение на Закона Ми от твоя страна ще бъде ужасно в Очите Ми! разбра ли, Васула Моя, ужасно… подвластна на греха, не изоставяй никога правилата Ми;

всяко приношение дадено Ми с обич, ще бъде използвано за спасението на душите; подвластна на слабостта, осланяй се на Мен и се доверявай на Вечното Ми Могъщие; бъди вкоренена в Свещеното Ми Сърце, за да придобиеш сила и светлина; виж, не те ли облагодетелствах като ти разкривам Лицето Си и ти показвам всички Съкровища на Свещеното Си Сърце? тази Слава на Църквата Ми? и разкривайки на теб Лицето Си, Го разкрих на милиони други; Иисус е Името Ми и ти си Моя, завинаги, a сега, след Страданието Ми, ще те нарека Васула-на-Страданието-на-Иисуси така, Васула-на-Страданието-Ми, моли се с Мен, защото това време на Великия пост ще бъде тежко за Мен;

обърни се към Отеца и кажи след Мен тези думи:

Вечни Отецо,
нека се свети Името Ти,
който Те познава, има вечен Живот,
който Те познава, познава Истината,
Отецо на цялата Мъдрост,
освети ме със Светия Си Дух,
за да изрича сърцето ми
поговорки пълни с мъдрост;

Уникален и Съвършен,
Източник на Възвишена Обич,
Твое Величество, очаровай сърцето ми,
за да Те възхвалява ден и нощ;

Извор на Смирна и Алое,
ароматизирай жалката ми душа
с деликатното Си ухание,
така че когато срещна
своя Цар и Твой Любим Син,
да не отвърне Очите Си от мен;

който те познава, е в Светлината Ти,
тази Светлина, която ще ми показва Пътя
и ще ме привлича  в Стъпките на Любимия Ти Син;

Извор на Жива Вода, ела,
ела да ме потопиш, мен, Своето дете,
в Пороя Си бликащ в изобилие
от Светилището Ти;

о, Боже! обичам Те до сълзи!
нека окаяната ми душа да копнее
за всичко, което е Свято,
нека душата ми да вкуси Нежността Ти,
Яхве, Ти си моят Бог,
възхвалявам Името Ти,
защото хвърли поглед на жалката ми душа
и я изпълни със сиянието на Славата Си;

сърцето ми Те възпява, Отецо,
духът ми се радва в Духа Ти;
о, Боже, Отецо мой,
позволи на душата ми да падне в Любящите Ти Обятия,
като поставиш Печата Си върху сърцето ми,
за да стане обичта ми към Теб
по-силна от самата Смърт; амин;

бъди като извор, дете Мое, за да напояваш безводните земи;

Всемогъщи Боже,
позволи на душата ми да пусне корени в Теб.
B Теб намерих истински Мир, Отецо.
Яхве, Господи мой,
Суверен от самото начало;

вечер, сутрин, обед, обичам, жадувам за Светия,
чийто Пръст докосна сърцето ми
и който с един само Свой Поглед очарова сърцето ми.
Господи, сега стоя пред Теб, жалка за гледане,
все още пленница на тази пустош,
                                        ела на моята страна, защото толкова много преследвачи искат откуп за мен…

бъди като дърво засадено покрай водни извори, не си без надзор; Аз Самият съм Пазачът ти;

Сега се провиквам към своя Спасител:
Иисусе! Свещено Сърце!
Ти, който потопи душата ми в кръщение на Обич,
не оставяй душата ми да Те разочарова!

Аз също съм твоят Пазач;1 знае се, че защитавам най-бедните и ги спасявам от потисниците им, на теб предадох Чашата Си да пиеш от Нея заедно с Мен… знаеш ли защо дойдох при теб? не се страхувай, мир на теб; дойдох при теб, за да излея върху това поколение, чрез теб, Безмерната Си Обич;

дойдох също така да ви напомня, че Принцът на Мира идва; по пътя, по който си беше отишъл, ще се върне; сигурно е, като зората, че ще дойда; дойдох също да кажа на всички какво е написано в Книгата на Истината2 и да обясня с прости думи това, което не сте разбрали;

Отецът Ми те облагодетелства да носиш с Мен Кръста на Единството и Помирението и да прекосиш тази пустиня с Мен, рамо до рамо; Всемогъщият направи големи неща за теб; ще направя така, че Гласът Ми да бъде чут навсякъде независимо от опозициите;

чуй, Василики, за впечатлителните рани нанесени ти от обвинителите ти, които в действителност са Мои обвинители, възнаграждението ти ще бъде голямо на небето; не мога да ти спестя това благоволение;3 с тези търговци,4 Справедливостта Ми ще стигне своя връх, тъй като наистина тези търговци, които предадоха Църквата Ми, размениха Истината за Лъжа;

Очите Ми виждат всичко и Ушите Ми чуват всичко; видях в светилището Си ужаси от същите тези, които те обвиняват; моли се за душите им, дете Мое; измамата е принципът им на поведение; о, не, не са се помирили; те никога не се спират, за да помислят, че зная всичко за цялото им нечестие! сърцата им пламтят като свиреп огън в разгорещеността на заговора им да те унищожат заедно с Посланията Ми; заговорничат заедно;5 това е, дъще, личният интерес, който ги кара да се стремят да заглушат Гласа Ми идващ чрез теб! измама и гнет изпълват устата им; може да огъват лъка си и да се прицелват в теб, но оръжията, които са подготвили, ще ги убият един след друг, освен ако не се покаят и не се помирят с Мен;

на тези търговци казвам: “богатството ти ще бъде иззето… и облечен в ужас ще седнеш гол на земята; ако се отречеш от всички грехове, които си извършил, ще ти бъде простено; не остава много време! избягвай да вършиш зло и се върни при Мен; защо си толкова загрижен да умреш, Търговецо? не Ми доставя никакво удоволствие да те понижавам, теб, който идваш от Дома Ми - покай се и ще живееш! Ръката на Отеца е протегната за благословия над всички, които Го търсят, Търговецо; бързо умоли Отеца за благоволението Му и Той ще чуе;”

а на теб, дъще, казвам: остани твърда, бъди крепка и продължавай да бъдеш Ехото Ми; бъди като меч с две остриета и провъзгласявай Посланието Ми със сила и усърдие; моли се със сърцето си за промяната на света, така че нациите да признаят Нежността на Светия Ми Дух; нека видят чрез тези Послания Обичта Ми, Мира Ми, Търпението Ми, Милостта Ми и Вярността Ми; бъди безстрашна и имай наум, че съм с теб и преди теб; прегърни Кръста Ми, който ще те отведе на небето; съживи Църквата Ми и възрадвай Душата Ми;

върви в мир и изпълни другите си дребни задължения; покани Ме да ги споделя с теб; Аз, Иисус, те благославям; благослови Ме и Ме възхвали;

Възхвален да е Господ. Прославен да е Господ Иисус.


1 Сега ми отговаря Иисус.
2 Разбрах, Писанията.
3 Иисус има предвид, че като им позволява да ме нападат, те ми правят услуга, тъй като небето ще ми се отплати, възнаграждавайки ме.
4 Търговци: в този контекст канадските ми обвинители. Търговци: преследвачите на Светия Дух. Търговци: символично, това са “чакалите” работещи “през нощта". Търговци: може да представляват втория звяр от Откр. 13, отнасяйки се до църковното масонство. Търговци: рационалистичния дух, отстъпил и сух. Търговци: библейски термин за лице, което разменя Истината за Лъжа. Означава също така: духa на бунта, днешните лъжеучители и лъжепророци, за които в последните дни Иисус ни беше предупредил. Св. Павел беше казал: “Затова учим не по начина, по който се преподава философията, а по начина, по който ни учи Духът: учим духовните неща духовно.” (1 Кор. 2:13.)
5 Разбрах, че принадлежат на една клика.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message