DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2005 Описания » Описание на Мисията в Азия Част IVб - Филипините Продължение »

Описание на Мисията в Азия Част IVб - Филипините Продължение

Експлозия на Божествени Благодати!

25-28 ноември 2005

25 ноември, Посещение на Бет Мириам в Дасмариняс, Кавит, Голяма Манила

The Beth Myriam in Dasmariñas A warm welcome from the children
Вляво, Бет Мириам в Дасмариняс; Вдясно, Топло посрещане от децата
Speaking and praying over 7,000 people from nearby villages, towns and the city of Tuguegarao.    
Васула с Франсис и Бет Мелмон, и доброволците на Бет Мириам 

Франсис Мелмон и неговата съпруга се грижат за Бет Мириам в Дасмариас, който беше благословен и открит през 2002 г. от Негово Превъзходителство Епископ Антонио Тагл. При пристигането на Васула, един Францискански свещеник Ректор в един семинаршкола за Капуцини, отслужваше Светата Литургия за неимотните хора, които получават храна в Бет Мириам. След Светата Литургия, Франсис представи Васула на една госпожа, която наскоро беше ослепяла. Васула толкова се развълнува, че извади кръста си, за да каже една молитва за лечение. Можеше човек да усети вибрацията на състраданиетона Бога по много фин начин: "Правдивостта Ми е вечна, Обичта Ми към всички вас е Безмерна, Състраданието Ми към нещастните и болните е голямо и вън от всяко човешко възприятие; искай и ще ти се даде; отварям Устата Си, очаквайки с копнеж и нетърпение молитвите ви;..." 30 април 1990

A thanksgiving Holy Mass celebrated while waiting for Vassula A thanksgiving Holy Mass celebrated while waiting for Vassula
Очаквайки Васула, беше отстлужена Света Литургия 
Greeting Vassula and Fr. Richie The sick come to the Beth Myriam for help
Вляво посрещане на Васула и отец Ричи; Вдясно, Болните идват в Бет Мириам за помощ
Phillipines part 2 Phillipines part 2
Beth Myriam TLIG  

"...установи Нашите Домове на Мириам, навсякъде където можеш; вдигни потиснатите и помогни на сираците; защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани, облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми, подкрепи Ме и Ме насърчи; каквото правиш на най-незначителния Ми брат, го правиш на Мен…" 27 март 2002

С радост в сърцето Васула разговаряше с младежите и присъства, докато хората се хранеха дошли от околните градове и села.

Happy children at home in Our Lady's House Happy children at home in Our Lady's House
Щастливи деца в Дома на нашата Богородица
The children learn to ask Jesus to bless their food and thank Him for His gift The children learn to ask Jesus to bless their food and thank Him for His gift
Децата се учат да се молят на Иисус да благослови храната им и да Му благодарят за Неговия дар

26 ноември, Посещение с Архиепископ Аргуелес в Липа, Батангас, на 80 клм разстояние от Манила 

През цялото време на посещението си във Филипините, Васула беше придружавана от група от хора, чиито живот беше докоснат от Богородицата на Меджугорие, и оттогава са се посветили на молитва за мира в света. Те бяха първите, които прегърнаха ИВБЖ във Филипините, публикувайки и разпространявайки посланията на ИВБЖ.С тяхната вярна помощ, Васула се срещна с Негово Превъзходителство, Епископ Аргуелес, през 2002 г. Беше ръкоположен Архиепископ от Папа Йоан Павел II през май 2004.

Updating the Archbishop in his office Vassula with the Archbishop, his priests, and our TLIG priests, Fr. Richie & Fr. Julio
Вляво, Васула с Архиепископа в неговия офис; Вдясно, с Архиепископа, неговите свещеници и свещениците на ИВБЖ, отец Ричи и отец Джулио 

С тяхното посредничество през 2002 г., Васула се срещна с Негово Превъзходителство Архиепископ Аpгуелес, който тогава я беше поканил да говори в неговата църква. Посещението сега на Васула в резиденцията на Негово Превъзходителство в Липа беше една възможност тя да изрази своята признателност и да му благодири за неотклонната му и постоянна подкрепа за посланията и нейната мисия. Архиепископът се зарадва особено, узнавайки за напредъка на мисията й за единството, като я похвали за нейното постоянство, и насърчавайки я да продължи въпреки трудностите, несгодите, клеветите и опозицията, които среща. “Божията работа е обект на всичко това”, отбеляза той, “нямаше да има възкресение, без разпятие.” Говориха за силното желание на Светия Отец да види най-сетне осъществяването на Християнското Единство.

After lunch in the Archbishop's Residence, with the Archbishop and members of Center for Peace-Asia  
След обяда в резиденцията на Архиепископа, с Архиепископа и с членовете на Центъра за Мир-Азия

Среща в Кармелската Църква, Светилището на Мария, Застъпница на Всички Благодетели 

The miraculous statue of Mary Mediatrix of All Graces in the Shrine of Lipa    
Чудотворната статуя на Мария Застъпница на Всички Благодати в Светилището на Липа 

Църквата на Мария “Застъпница на Bсички Благодати” намираща се в Кармелския манастир на Липа, се изпълни с 3000 дуи, които очакваха да чуят Васула. Богородицата ни беше благословила този манастир с поредица от Нейни появявания на един млад Кармелит, през 1940 г., сред вана с розови листенца. Самата Богородица назова себе Си “Застъпница на Bсички Благодати”. След много чудеса, но и много гонения, Църквата беше създадена и понастоящем е свято място за поклонение за жителите на Филипините. Не е случайно, че тези свещени места са част от епархията на Негово Превъзходителство Арх. Аpгуелес, чиято голяма преданост към Богородицата е несравнима. "...Мъдростта се дава на децата. Отецът Ми се радва на децата..." 10 февруари 1987

Отец Ричи пише: Тук имаме щастливо откровение, което щеизненада мнозина от нас. Иисус, в посланията на Истинския в Бога Живот, позволи на Васула да чуе Папа Йоан Павел II да казва, докато той се молеше: "Застъпнице на всички благодати, спаси ни от буреносните вълни на греха, умножи благодатите Си и обърни сърцата на родителите към техните деца и сърцата на децата към техните родители;..." 4 април 1997

The altar of the Lipa Carmel Church with the Archbishop listening to Vassula The altar of the Lipa Carmel Church with the Archbishop listening to Vassula
Олтарът на Кармелската Църква на Липа, с Архиепископа слушащ Васула 

Една жена, която присъства на изказването на Васула, г-жа Нанет П. Делариарте Санта Ана, в Манила, сподели с нас и написа на Васула изживяването си със следните думи: “Моятaприятелка и аз седяхме на столовете от лявото крило на втория етаж на църквата, за да можем да ви гледаме и да ви чуваме по-добре. Затворих за малко очите си, опитвайки се да се съсредоточа. В един момент отворих очите си, когато почувствах, че се събуждах от лекия ветрец идващ от прозорците. Погледнах ви с бърз поглед и се запитах: “Защо Васула носи тъмни очила? В църквата няма ярка светлина.” Отново ви погледнах внимателно и видях, че очите ви бяха подути, черни и сини. И ето, не беше вече лицето ви, което виждах, а Святото лице на нашия Господ и Учител, Иисус Христос! Бавно, лицето ви се промени в Святото лице на Иисус. От първите Му рани в началото на Страданието Му, до края, когато беше пълен с рани! Видях също така Трънения Венец върху Главата на Иисус. Цветът на лицето Му беше по-тъмен от вашия. Косата и брадата Му бяха тъмнокафяви. Лицето на Иисус беше пълно с кръв, но суха, не прясна. Святото Му лице изглеждаше толкова слабо, изразяващо непоносима болка, и въпреки това изпълнено с обич. След дълго време, си помислих, че очите ми играят някакъв трик или може би имах халюцинации! За да се уверя, станах и се приближих до приятелите ми. Поисках им да ви наблюдават внимателно. Повечето от тях видяха Святото лице на Иисус. Колко благословени бяхме за това, че видяхме най-Святото лице на Иисус. Четейки посланията на ИВБЖ, откриваме, че Иисус иска хората да видят лицето Му: "разкривам в дните ви Святото Си Лице на всички вас; да, Святото Ми Лице ще блесне над вас, любими Мои, ще ви разкрия Славата Си; а ти, който е възможно все още да не Ме познаваш, ще дойда и при теб..." 22 януари 1990

  During Vassula's talk on the Messages of Unity, a lady contemplative reader saw Vassula's face become that of Jesus
По време на изказването на Васула за Посланията за Единството, една медитираща госпожа видя лицето на Васула да се променя в лицето на Иисус 

Бог е дал на Филипинците дара на силната вяра и преданост. Знаейки това, Васула сподели с тях пророчествата за кулите на Ню Йорк и за Цунамито, и даде силното предупреждение за много по-сериозно бедствие в близкото бъдеще. Но надеждата, която Господ ни дава в посланията, вдъхва крепкост на сърцето и обновено доверие в плана на Бога. Тя насърчи вярващите жители на Филипините да се молят и да предоставят действия на изправление, за завръщането на света при Богa, нещо, което би могло да намали злото предизвикващо справедливостта на Бога. По време на последното й посещение във Филипините, беше отправила призив към Филипинците за молитва: “Молете се за света да се завърне при Бога... ако не го направите вие, Филипинците, кои ще го направят?” Седмици след отпътуването на Васула, видеото на тази среща в Кармер, Липа, беше гледана от хиляди зрители по телевизията в цялата страна.

След изказването на Васула се проведе молитва за лечение от Васула, Архиепископ Рамон К. Аргуелес и други свещеници, над присъстващите. По-късно Васула се срещна с Кармелитките монахини, преди да продължи със следващата и най-голяма среща, която е имала въобще.The Archbishop, priests, and Vassula praying over the faithful for healing.

The Archbishop, priests, and Vassula praying over the faithful for healing.
Архиепископът, свещениците и Васула се молят върху вярващите за лечение 
Healing followed by Holy Mass officiated by His Excellency Healing followed by Holy Mass officiated by His Excellency
Лечението беше последвано от Света Литургия, отслужена от Негово Превъзходителство
Greeting the Carmelites after Holy Mass, requesting their prayers for the conversion of the world  
Отблагодарявайки се на Кармелитките след Светата Литургия и искайки да се молят за завръщането на света при Бога 

Среща на Ел Шадай в Сукат, Metro Manila: Васула говори пред 400 000 души!

Bishop Teodoro Bacani invited Vassula to meet the El Shaddai Community's leader, Bro. Mike Velarde (in red) who in turn, was honored for Vassula to speak to the community Bishop Teodoro Bacani invited Vassula to meet the El Shaddai Community's leader, Bro. Mike Velarde (in red) who in turn, was honored for Vassula to speak to the community
Епископ Теодоро Бакани покани Васула да се срещни с лидера на Общността Ел Шадай, Брат Майк Велард (с червеното сако), който на свой ред почете Васула да говори на общността 
On stage in front of 400,000    
На сцената пред 400 000 души

Този път присъстваха 400 000 души. Да бъде поканен човек да говори пред тази огромна Католическа харизматична общност е Благодат от Небето. Движението на Ел Шадай има голям брой подръжници. От време на време, през уикенда, срещата може да се наводни от маси надвишаващи 1 милион. Брат Майк Веларде е евангелист – негов основател и работи много усилено за около 20 години, за да организира групи в местните общности и в чужбина, с цел да помогне на Филипините за запазят своята духовност в живота си. Брат Майк Веларде счете за своя чест Васула да говори пред присъстващите, на срещата на това движение, което става веднъж седмично. Това седмично събитие се излъчва по телевизията и радиото, в цяла Азия, Австралия, Европа и Америка, където има голям брой имигранти Филипинци. 

  On stage in front of 400,000; Fr. Richie simultaneously translated Vassula's talk to Filipino
Отец Ричи превежда на изказването на Васула на Филипинците 

След това, БожиятaБлагодат ни покри всички. Огромната аудитория беше очарована от Васула, която сподели с тях своето изживяване, огромната и пламенна обич на Бога към всеки един от нас, без изключение. Отец Ричи Сантос превеждаше словата й. Когато провъзгласи: “Отецът ни е Цар!” стотици хиляди гласове екнаха. “Той е Царят на Царете!” продължи Васула и множеството избухна в още по-големи овации. “Вие сте синове и дъщери на Всевишния, произхождате от Величието!” Множеството беше почти в истерия от щастие, аплодирайки всяка нейна дума. Когато говори за единството на Християнските църкви, същите ентусиазирани викове наводниха атмосферата, като аудиторията стана едно, пеейки и танцувайки. Какво уникално изживяване беше за нас да се намираме на тази изпълнена с радост среща на вярващите, прославяйки Господа в един глас! Нещо, което не би могло да стане без Благодатта на Светия Дух, искреността на брат Майк Веларде и съдействието на Негово Превъзходителство Епископа Теодоро Бакани, на г-жа Мерис Тюазон, които бяха отворили път за Васула и Истинския в Бога Живот.

Този откъс от посланието на 27 декември 1994, показва “експлозията на Божествените благодати”, която стана в този уникален ден: "издигнах те посредством могъщието на Светия Дух, дете Мое, за да си в съвършен съюз с Мен и свидетел пред тълпите в Името Ми, давайки се на тях в най-високата степен на твоите възможности; вярността ти Ми харесва; ето защо ще продължа да изграждам Плана Си в теб, докато се изпълни… и бедните ще чуят нещо, което не е било казвано никога досега и ще видят Светия Ми Лик върху теб и онези, които никога не са Ме познавали, ще се приближат до Мен и онези, чиито очи са били покрити ще видят всичката Ми слава… който бъде движен от Духа Ми лъхащ понастоящем навсякъде, ще бъде наследник на Царството Ми и Отецът ще го приеме с множество ангели на Небето;"

A crowd raving with cries of 'Praise the Lord!'  
Овациите на хората "Слава на Бога!"
400,000 people, but one could hear a pin drop as Vassula witnessed  
400 000 души, но пълна тишина при свидетелството на Васула 

Това изказване на Васула беше излъчено на живо същата вечер, стигайки навсякъде във Филипините. Видеото на изказването се предаваше по националната телевизия през следващите уикенди.

27 ноември, Южни Филипини - Среща в Себу, в Йезуитската Гимназия на Свещеното Сърце 

On stage in front of 400,000  
Васула говори на харизматиците в Себу

 

На 27 ноември 2005, Васула и придружаващите я пристигнаха със самолет в град Себу, вторият по население град на Филипините. Беше петият ден от последния етап на пътуването й във Филипините. Кардинал Фредерик Крийкенбек, заедно с Евангелските духовници на Католическото Харизматично Обновително Движение на Себу, и читатели на ИВБЖ в Себу, организираха конференция на тема “Крайната слава е Истинският в Бога Живот” с Васула гост говорител. Въпреки че Кардинал Крийкенбек не можа лично да приветства Васула, поради задължения в САЩ и Канада, неговата група от Лидерите на Харизматичната група организира прекрасна, радостна конференция с 4 000 души дошли от далечни градове и от съседните провинции на южните Филипини.

  On stage in front of 400,000  

С красивия фон на сцената, жизнената песен на младежката група на Харизматиците и явното желание на аудиторията да чуе Васула, Христос беше подготвил изказване пълно с благодати. Васула разказа някои истории от своето изживяване с Христос. Също така говори за задушевността, която Бог желае от нас, как да включим Иисус във всички мигове на живота ни, използвайки “ние, нас”, за тайнството на помирението и силата на Светата Евхаристия да ни направи едно с Господа, когато Го приемаме в състояние на благодат. След това говори върху други въпроси, прочете откъси от посланията, говори за благословената ни Майка, която ни води постепенно към съзерцателна медитация.

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on  
Пеейки славословия на Господа
Charismatics quietly listening as Vassula revealed the Lord's Message  
Харизматиците слушат тихо Васула да разкрива Посланието на Господа 
  The Peace of the Holy Spirit after the Healing Prayers, followed by the Holy Mass
Мирът на Светия Дух след Молитвите за Лечение, последвани от Светата Литургия 

Изказването на Васула беше прекрасна подготовка за последвалата Света Литургия. Харизматиците от различните острови на южните Филипини и организаторите бяха признателни за успеха на конференцията. Преводът на посланията на ИВБЖ на езика Висаян вече е на разположение и намира своя път в целия район на Висаян.

TLIG Books published by National Bookstore, for sale Vassula with Fr. Raphael Giron, SVD, and Cebu TLIG organizers after the Meeting
Вляво, книги на ИВБЖ публикувани от Националната Книжарница; Вдясно, Васула с отец Рафаел Джирон, и организаторите на ИВБЖ в Себу след Срещата

Себу 28 ноември 2005 - 20-та Годишнина на Истинския в Бога Живот!

Commemorative Holy Mass for TLIG's birthday concelebrated by TLIG priests: Fr. Resty, Fr. Richie and Fr. Julio Vassula reads Nov. 28, 1995 Message
Вляво, Възпоменатела Света Литургия за годишнината на ИВБЖ, отслужена от свещениците на ИВБЖ: отец Рести, отец Ричи и отец Джулио; Вдясно, Васула чете посланието от 28 ноември 1995

28 ноември 2005, беше привилигировен ден за ИВБЖ на Филипините. Докато всички читатели на ИВБЖ отпразнуваха навсякъде по света този ден със Свети Литургии и тържества, нашето скромно празнуване се състоя в интимността на хотелската стая на Васула, три часа преди да отпътува от Филипините за Сингапур. Васула прочете откъс от посланието от 28 ноември 1995насърчавайки ни всички:

"...празнувай всяка година днешната дата, в която доведох теб и толкова много други да дойдат в Сърцето Ми; и открий тези неизброими съкровища, които бях запазил за вашите времена; пази в ума си този голям ден; бъди на Моята страна, както беше през тези десет години; НИКОГА не напускай Моята страна, върви с Мен, както прави през всичките тези години; виждаш ли как те възпитах? виждаш ли какво извърших? виждаш ли Мъдростта Ми? осиновявайки те, осинових още толкова други; пътеката Ми е права, пътищата Ми, за да се доближа до вас, са благи… вашият Цар е съвършен и красив;

“съживи Църквата Ми, разкраси Църквата Ми, обедини Църквата Ми” беше Заповедта Ми към теб; и всичко, каквото бях поискал от теб, за да мога да работя с теб за Славата Си, беше да се съгласиш да изпълниш Волята Ми; и така, ти спечели Моето приятелство;

 

Църквата Ми се възползва сега от толкова души завърнали се при Мен… и сега хвалебствията им към Мен се присъединяват към тези на ангелите Ми на небето; и говорих чрез устата ти, давайки това, което най-много желае сърцето Ми за Единството; ти не се труди напразно; бях ти поискал да предадеш Словата Ми и желанията Ми: обединяването на датата на Великден и това направи; виждаш ли? това, че Ме призна, дете Мое, беше в действителност най-съвършената добродетел и светлината на душата ти; дъще от Египет, продължих непрекъснато да бдя над теб, здрачът в душата ти, която горещо желаех, ти беше даден от Трисветия Ми Дух, за да изпълниш изцяло Моите цели;

 

словата Ми: “мнозина ще бъдете изпълнени” бяха загадка за теб; тогава ти обясних какво означават: “когато се изпълниш със Светия Ми Дух, трижди Свят и животворец, чрез силата на Духа Ми, ще завърнеш при Мен и ще отведеш към покаяние цяло множество;”

обработих почвата ти със Собствената Си Ръка и разбих скалите, за да изравня пътя Си в теб; след това посях в теб небесните Си семена; за да почета Името Си се заклех да ударя всякакъв натрапник, който ще се изправи на пътя Ми в новата Ми градина; нощ и ден се наслаждавах да те гледам; днес мога да кажа, Васула: Аз не се трудих в теб за нищо; Духът Ми ти възвърна свободата, така че да си подходящо място да бъде обитавано от Мен; нека Моите синове и дъщери да се приближат до Мен и ще ги освободя, за да се присъединят и те към Моя събор;"

Рождените дни и Годишнините са от значение за Филипинците, които в сърцето са като малки деца, искат да дават и да получават подаръци при всеки повод. След Литургията, без да сдържат вече детското си любопитство, те я попитаха дали нашият Господ й беше направил подарък за годишнината на ИВБЖ. Васула сподели с нас подаръка на Иисус. Каква щастлива благодат, когато ни разказа съня си от предишната нощ: Иисус тихо слушаше Васула да свидетелства на някого за прекрасната Обич на Бога Отец, който ни зове към задушевност с Него. И тогава “се прегърнахме”, една много проста картина, която се отнася до всеки един от нас, който работи за евангелизирането и живее Истински в Бога Живот. Тълкуването ни е радост, харесват Му усилията ни да разпространяваме Божието Послание с обич за Обичта. В заключение, Васула ни напомни никога да не забравяме, че е свят и че трябва да Го почитаме.

TLIG Philippines farewell pictures with Vassula, TLIG priests, TLIG Manila and Cebu organizers TLIG Philippines farewell pictures with Vassula, TLIG priests, TLIG Manila and Cebu organizers
Снимки с Васула, свещениците на ИВБЖ, организаторите на Манила и Себу 

След Светата Литургия, беше време за Васула и за Сесилия да се сбогуват с Филипинците домакини и читатели на ИВБЖ. Бяха придружени до летището на Себу за полета им до Сингапур, последния етап от пътуването им. Благодарим на Негово Превъзходителство Архиепископ Аргуелес, Епископа Бакани, Монсеньор Крийкенбек, отец Жирон, Центъра за Мир в Азия, доброволците на ИВБЖ във Филипините – съветите на Манила и Себу, и не на последно място на отец Ричи Сантос и отец Джулио Гади, които ни придружаваха на всяка стъпка от престоя ни. Страната ни (Филипините) е благословена, благодарим и възхваляваме Царя на Царете!

От: Отец Ричи Сантос, Сесилия Луц и Филипинската Асоциация на Истинския в Бога Живот 

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
    2009 Описания
    2008 Описания
    2007 Описания
    Съвместно честване на Светия Великден
    2006 Описания
    2005 Описания
        South Africa
        Portugal
        Описание на Мисията в Азия V част - Сингапур
        Описание на Мисията в Азия Част IVб - Филипините Продължение
        Описание на Мисията в Азия Част IVа - Филипините
        The Asia Report Part III - Thailand
        The Asia Report Part IIb - Bangladesh
        The Asia Report Part IIa - India
        The Asian Report Part I - Japan and Hong Kong
        Scotland
        England
        Dublin, Ireland
        Catania, Italy
        Vassula's Trip to the Holy Land
        Йордания, Сирия и Ливан
        Kurseong-Darjeeling, India
    2004 Reports
    2003 Reports
    2002 Reports
    2001 Reports
    2000 Reports
    2010 Описания
    1999 Reports
    1998 Reports
    1997 Reports
    1996 Reports
    
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message